Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Temný Rytier povstal a The Avengers si pomáhajú!

Temný Rytier povstal a The Avengers si pomáhajú!

avengers1231klll
avengers1231klll

Mega masív­na kampaň,na The Avengers vrcho­lí a samot­ný film nám dora­zí do kín už o pár týždňov,presnejšie 03.05.2012 do SR a CZ a do USA 04.05.2012 a pres­ne vte­dy bude­me mať mož­nosť uvidieť,zbrusu nový The Dark Knight Rise trai­ler č.3.Výborný mar­ke­tingo­vý ťah,ako navna­diť čo naj­šir­šie množ­stvo ľudí na nové­ho Batmana,pred­sa len sa oča­ká­va že The Avengers budú mať vyso­kú návštev­nosť a tým pádom TDKR-trai­ler oslo­ví širo­kú šká­lu ľudí.Nie je to nič neob­vyk­lé že kon­ku­renč­né štúdia si pomáhajú,už v roku 1998 keď šiel do kín film Zoznámte sa Joe BlackBradom Pittom tak film navští­vi­lo pomer­ne veľa ľudí len preto,že pred fil­mom bol trai­ler na nové Lucasové Star Wars Episode I(mimo­cho­dom kto­rá dodnes aj po kon­ver­zá­cií na 3D,zarobila 1 026 213 581 $ čo je veľ­mi krás­ny peni­az).Joe Black síce o takej sume môže len snívať,no aj tak pri roz­poč­te 90 000 000 $ zaro­bil 142 940 100 $ + VHS,DVD,televízne prá­va a hra­vo sa zapla­til.TDKR to síce nepotrebuje,základňu fanu­ší­kov má viac než širo­kú ale ani mu to neu­blí­ži a môže aj vďaka The Avengers len zís­kať.Warner a Marvel si už pár krát takým­to spô­so­bom pomohli,prvý krát to bolo pri Iron Man,kde pred fil­mom bola upútav­ka na Temného Rytiera a dru­hý krát pri Iron Man 2,kde bola upútav­ka na Počiatok.Presne tak šikov­né­mu oku neuniklo,že sa jed­ná o fil­my Christphera Nolana.Pri všet­kých posled­ne spo­mí­na­ných projektoch,bol komerč­ný úspech gigan­tic­ký a Warner a ani Marvel nechcú nechať nič na náhodu,predsa len The Avengers majú roz­po­čet 220 000 000 $ a Temný Rytier povstal dokon­ca 250 000 000 $ + mini­mál­ne u kaž­dé­ho fil­mu po 100 000 000 $ na kam­paň a máte sumu o ktorú by nechce­lo žia­d­ne štúdio prísť.Ruka ruku myje a tu to pla­tí dvoj­ná­sob­ne.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,45799 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56635 KB. | 03.07.2022 - 13:07:19