Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Temný případ - The Big Never (S03E03) - třetí průnik do psychologie detektivů při únosu dvou dětí v roce 1980

Temný případ - The Big Never (S03E03) - třetí průnik do psychologie detektivů při únosu dvou dětí v roce 1980

Tm03

Třetí díl seri­á­lu Temný pří­pad nám nepři­ná­ší tolik novi­nek k pří­pa­du, jak bychom si asi přá­li, svo­jí kva­li­tu si ale seri­ál zacho­val.

Tentokrát se nesta­nou ty nej­dů­le­ži­těj­ší věci v roce 1980, ale o deset let poz­dě­ji, kdy se dozví­dá­me, jak hlav­ní dvo­ji­ce vyšet­řo­va­te­lů postou­pi­la ve svých pra­cov­ních pozi­cích a jak vše (úmr­tí a nové důka­zy) pozna­me­na­jí čer­noš­ské­ho detek­ti­va a jeho man­žel­ku, se kte­rou se sezná­mil během prv­ní­ho vyšet­řo­vá­ní.

Je vidět, že pro­spě­la péče hlav­ní­ho scé­náris­ty a tvůr­ce, aby vše postup­ně posklá­dal do slo­ži­té mozai­ky postav, jejich činů a poci­tů. Určitě se únos­ce (i vrah) obje­vil v prv­ních třech epi­zo­dách, ale já zatím tip nemám, sle­du­je­me totiž vyšet­řo­vá­ní ve dvou časo­vých úse­cích a pří­běh z 21. Století, kdy už je Hays v důcho­du a během natá­če­ní doku­men­tu odha­lu­je svo­jí paměť, kte­rou má stá­řím už pozna­me­na­nou.

Nový reži­sér Daniel Sackheim umí dost navá­zat na styl, jakým natá­čel jeho před­chůd­ce a tak zno­vu sle­du­je­me vše, co se děje v hla­vě hlav­ních vyšet­řo­va­te­lů se zau­je­tím.

Jsem zvě­da­vý, jak to vlast­ně je, kdo je vra­hem a koho ješ­tě pot­ka­jí dva detek­ti­vo­vé během své­ho vyšet­řo­vá­ní.

Hodnocení: 85 %


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,36178 s | počet dotazů: 212 | paměť: 47154 KB. | 08.03.2021 - 06:26:30