Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Temný případ – If You Have Ghosts (S03E05) - a vrahem je vlastně kdo?

Temný případ – If You Have Ghosts (S03E05) - a vrahem je vlastně kdo?

vlcsnap 2019 02 01 21h57m35s549
vlcsnap 2019 02 01 21h57m35s549

Ten kdo nechce čekat na dal­ší pon­děl­ní díl, tak se může dívat na HBO GO. Tam je už pátý díl ke sle­do­vá­ní a při­ná­ší dal­ší „oddycho­vou“ epi­zo­du dvou sta­rých „děd­ků“.

Předchozí díl jsme opus­ti­li v roce 1980 před domem vete­rá­na z Vietnamu a co se asi může stát? No jas­ně pře­střel­ka, kte­rá ukon­čí vyšet­řo­vá­ní v 80. letech.

V před­cho­zích dílech jsme se také dozvě­dě­li, že dce­ra Purcellových prav­dě­po­dob­ně ješ­tě žije a že se mož­ná v 90. letech vyšet­ří její zmi­ze­ní.

Ale urči­tě není toho mno­ho, co bylo vyře­še­no, a tak se v pátém díle vrhá­me do 21. sto­le­tí, kdy hlav­ní vyšet­řo­va­te­lé už jsou dlou­ho v důcho­du a začí­ná se odví­jet jejich pří­běh a vzpo­mí­ná­ní na „mla­dá“ 80. a 90. léta.

Pravděpodobně nás už moc minu­lost neče­ká, tak jsem zvě­da­vý, co na nás hlav­ní tvůr­ce Nic Pizzolatto při­pra­vil. V prv­ních čtyřech epi­zo­dách jsme měli dost typů na únos­ce a vra­hy, ale v pátém díle se dozví­dá­me to, že je prav­dě­po­dob­ně vše úpl­ně jinak a že se zno­vu vra­cí­me na začá­tek, kdy otec viděl své děti napo­sle­dy.

Druhá půl­ka sezó­ny začí­ná nej­lep­ší epi­zo­dou, hod­ně mně celý hodi­no­vý pří­běh ze tří časo­vých rovin pře­kva­pil a posled­ní minu­ty  v 21. sto­le­tí mě nechá­va­jí v tou­ze vědět dal­ší pří­běh o tom, jak to vlast­ně s těmi dět­mi (vraž­dou a úno­sem) bylo.

Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,74106 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56763 KB. | 27.06.2022 - 22:33:42