Kritiky.cz > Speciály > Temné kouty - Herecké obsazení

Temné kouty - Herecké obsazení

TemneKouty

Charlize Theron (Libby)

Jihoafričanka Charlize Theron je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších here­ček sou­čas­nos­ti. Diváky si zís­ká­vá svou schop­nos­tí ztvár­nit zají­ma­vé a nejed­no­znač­né cha­rak­te­ry svých fil­mo­vých postav. Vytvořila neza­po­me­nu­tel­né role např. ve fil­mech Ďáblův advo­kát (The Devil’s Advocate, 1997) po boku Al Pacina a Keanu Reavese, Pravidla moštár­ny (The Cider House Rules, 1999), kri­ti­ky oce­ňo­va­ném kri­mi­nál­ním dra­ma­tu Zrůda (Monster, 2003), ve kte­rém se fyzic­ky změ­ni­la k nepo­zná­ní a za kte­rý si odnes­la Oscara pro Nejlepší hereč­ku v hlav­ní roli. Svůj kome­di­ál­ní talent uká­za­la v akč­ní kome­dii Hancock (Hancock, 2008), ve fil­mu Sněhurka a lovec (Snow White and the Huntsman, 2012) se pro­mě­ni­la v tem­nou, zlou mace­chu a nedáv­no jsme ji moh­li vidět v kome­di­ál­ním wes­ter­nu Všechny ces­ty vedou do hro­bu (A Million Ways to Die in the West, 2014) v režii Setha MacFarlana. Kromě Temných kou­tů ji divá­ci letos uvi­dí v pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní apo­ka­lyp­tic­ké akč­ní jízdy Šílený Max: Zběsilá ces­ta (Mad Max: Fury Road, 2015) v režii George Millera. Kromě úspěš­né herec­ké kari­é­ry Charlize Theron vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost Denver & Delilah. Na fil­mu Temné kou­ty se podí­le­la také jako pro­du­cent­ka. Její nada­ce Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) pomá­há afric­kým dětem a vyna­klá­dá pro­střed­ky v boji pro­ti HIV.

Chloe Grace Moretz (Diondra)

Chloe Grace Moretz se popr­vé na plát­ně obje­vi­la v pou­hých pěti letech, a to       v rema­ku horo­ru v pro­duk­ci Michaela Baye 3:15 zemřeš (The Amityville Horror, 2005). Ve svých 18 letech má na svém kon­tě téměř tři­cet fil­mů a pra­co­va­la s elit­ní­mi holly­wo­od­ský­mi fil­ma­ři. Definitivní prů­lom pro ni zna­me­na­la role Hit-Girl po boku Nicholase Cage v akč­ní komik­so­vé kla­si­ce Kick-Ass (Kick-Ass, 2010). Následovala role v horo­ru Ať vejde ten pra­vý (Let Me In, 2010), kte­rá ji v časo­pi­se Time a novi­nách The New York Times zařa­di­la do pres­tiž­ní­ho žeb­říč­ku Top 10 herec­kých výko­nů roku. Režisér Martin Scorsese ji obsa­dil do své­ho rodin­né­ho dob­ro­druž­ství Hugo a jeho vel­ký objev (Hugo, 2011), po boku Julianne Moore exce­lo­va­la v hlav­ní roli v rema­ku slav­né­ho horo­ru Carrie (Carrie, 2013), v kri­mi­nál­ním thrille­ru Equalizer (The Equalizer, 2014) zdat­ně sekun­do­va­la Denzelu Washingtonovi. V příš­tím roce ji uvi­dí­me v hlav­ní roli oče­ká­va­né sci-fi The Fifth Wave (2016), ve kte­ré se bude sna­žit pře­žít ve svě­tě, kte­rý byl zde­vas­to­ván mimo­zem­skou inva­zí.

Nicholas Hoult (Lyle)

U nás nepří­liš zná­mý pět­a­dva­ce­ti­le­tý brit­ský herec Nicholas Hoult byl časo­pi­sem Variety v roce 2010 ozna­čen za naděj­né­ho her­ce. Na fil­mo­vém plát­ně popr­vé zazá­řil v pou­hých jede­nác­ti letech po boku Hugh Granta v roman­tic­ké kome­dii Jak na věc (About a Boy, 2002). Je jed­nou z hvězd v zahra­ni­čí vel­mi úspěš­né­ho brit­ské­ho seri­á­lu z tanager­ské­ho pro­stře­dí - Skins (vysí­lá se od roku 2007). Čeští divá­ci ho mohou znát jako Hanka McCoye z akč­ní sci-fi série X-Men (X-Men: První tří­da / X-Men: First Class, 2011; X-Men: Budoucí minu­lost / X-Men: Days Of Future Past, 2014). V letoš­ním roce se potká s Charlize Theron v dal­ším fil­mu, a to apo­ka­ly­p­se Šílený Max: Zběsilá jíz­da.

Corey Stoll (dospě­lý Ben Day)

Pravděpodobně nej­zná­měj­ší rolí devě­ta­tři­ce­ti­le­té­ho ame­ric­ké­ho her­ce Corey Stolla je posta­va repub­li­ká­na Petera Russoa v tele­viz­ním seri­á­lu House of Cards (vysí­lá se od roku 2013), kte­rý zatím zís­kal dva Zlaté Glóby a mno­ho dal­ších cen a nomi­na­cí. Stoll se obje­vil v epi­zod­ních rolích v mno­ha úspěš­ných seri­á­lech, kte­ré zna­jí divá­ci z našich tele­viz­ních obra­zo­vek: Kriminálka Miami, Kriminálka Las Vegas, Beze sto­py, Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba, Právo a pořá­dek, Pohotovost, Alias, Dobrá man­žel­ka a dal­ší.

Čeští divá­ci ho moh­li vidět ve ved­lej­ších rolích ve fil­mech Nabít a zabít (Lucky Number Slevin, 2006), Salt (Salt, 2010) s Angelinou Jolie, roman­tic­ké kome­dii Woodyho Allena Půlnoc v Paříži (Midnight in Paris, 2011), v akč­ním thrille­ru Bournův odkaz (The Bourne Legacy, 2012). V létě dopl­ní na plát­nech kin herec­kou sesta­vu ve fil­mo­vé adap­ta­ci komik­su Ant-Man (Ant-Man, 2015). Na pod­zim ho uvi­dí­me ve spo­leč­nos­ti Johnnyho Deppa a dal­ších herec­kých hvězd v kri­mi­nál­ním dra­ma­tu Black Mass (Black Mass, 2015).

Christina Hendricks (Patty Day)

Americká hereč­ka Christina Hendricks, kte­rá letos osla­ví čty­ři­cá­té naro­ze­ni­ny, je ve svě­tě zná­má pře­de­vším svou rolí Joan Holloway v seri­á­lo­vém best­selle­ru Mad Men (vysí­lá se od roku 2007). Za tuto roli byla již pět­krát nomi­no­va­ná na pres­tiž­ní tele­viz­ní cenu Emmy pro Nejlepší hereč­ku ve ved­lej­ší roli v dra­ma­tic­kém seri­á­lu.

V roce 2011 ji čeští divá­ci moh­li vidět ve ved­lej­ší roli kri­mi­nál­ní­ho thrille­ru Drive (Drive) s Ryanem Goslingem v hlav­ní roli. Právě ten­to herec si ji vybral do hlav­ní role své­ho režij­ní­ho debu­tu Lost river (Lost river, 2014).


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Temné kouty


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Temné kouty - O filmu / Tvůrci16. června 2015 Temné kouty - O filmu / Tvůrci O FILMU: Sedmiletá Libby Day (Charlize Theron) jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. Matka a sestry byly zavražděny během rituálního satanského obřadu přímo před jejíma […]
  • Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60%22. června 2015 Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60% Hrdinkou dramatu/thrilleru/detektivky Temné kouty je Libby Day (Charlize Theron), která před třiceti lety zažila masakr své vlastní rodiny, za nějž byl odsouzen k doživotnímu vězení její […]
  • Šílený Max: Zběsilá cesta - Australské poušti jde vždy o přežití!17. května 2019 Šílený Max: Zběsilá cesta - Australské poušti jde vždy o přežití! Má cenu na nového Maxe jít? Je tomu už 30 let, co šel do kin 3. díl a až tento rok sehnal režisér dostatek sponzorů na to, aby natočil pokračovaní kultovních filmů, které udělaly hvězdu […]
  • Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY18. května 2018 Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY             Kostýmní návrháři Kurt & Bart navrhovali kostýmy pro filmy „Duch ve stroji“ a „Hunger Games: Síla vzdoru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prvního filmu rád kostým […]
  • Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO18. května 2018 Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO             Stejně jako Deadpoola a Cablea vyvořil Rob Liefeld postavu Domino, která se objevila v New Mutants #98, v témže vydání, kde se poprvé objevil i Deadpool. „Během 10 stránek […]
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […]
  • X-Men: Apokalypsa - ÚTOK19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - ÚTOK Opět poháněn vztekem a pomstou, Magneto podlehne Apokalypsově nabídce, aby se stal jedním z jeho čtyř, nově reformovaných, apokalyptických jezdců. Inspiravoných biblickou vizí čtyř jezdců […]
  • X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON Svět roku 1983 prošel dramatickými změnami v zacházení s mutanty. Tato nová fáze lidské evoluce je nyní přijímána většinou (ale ne všemi) a to díky hrdinství Raven/Mystique, která (jak […]
  • X-Men: Apokalypsa19. května 2016 X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii do nových výšek a přichází s filmem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde bojují s prvním a […]
  • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […]