Kritiky.cz > Seriály > Temná věštba

Temná věštba

Temná věšt­ba
23.3.2007

seri­a­ly

Přečteno: 192 krát

Tento komix není ani tro­chu oby­čej­ný, on totiž před­ví­dá budouc­nost. Nepředvídá budouc­nost „nor­mál­ně“ ale tak, že vyprá­ví o živo­tě ani­mo­va­ných přes­ných opa­ků Lance a Cally. Však tyto ani­mo­va­né posta­vy se neu­stá­le sna­ží dostat do reál­né­ho svě­ta a všech­ny zni­čit. Díky komi­xu Lance a jeho přá­te­lé zaži­jí spous­tu zají­ma­vých a doza­jis­ta zábav­ných věcí. Jednou např. Lance nechtě­ně vyho­dil do vzdu­chu jeho býva­lou ško­lu. Že sou­ro­zen­cům Stoneovým cho­dí podiv­ný komix zjis­ti­li i jejich nej­lep­ší přá­te­lé Dizzy (Jonathan Malen) a Lanceto hol­ka Sage (Danielle Miller), kte­rá je mimo­cho­dem moc hezká :).

Jako v kaž­dém seri­á­lu jsou tu i zlí lidé, nej­víc za zmí­ně­ní sto­jí Werne. Pro spous­tu holek je oblí­be­ný a nád­her­ný. Říká si kou­zel­ník ale vět­ši­na lidí o něm tvr­dí, že je ubo­žák. Snaží se ovlád­nout komi­xo­vý svět a neva­dí mu ztrá­ta živé duše.

Závěrem bych chtěl říct jak seri­ál skon­čí, zjis­tí se že WERNE vytvo­řil komix a že je to vel­mi moc­ný kou­zel­ník, také se zjis­tí že Lance a Cally jsou z komi­xu a vytvo­ře­ní wer­nem a komi­xo­vé posta­vy kte­ré jsou v komi­xu mís­to Lanceho a Cally jsou ze sku­teč­né­ho svě­ta.
Za zmín­ku také sto­jí fakt že se plá­nu­je film Temná věšt­ba ale nevím na kdy:(…

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 1x)

Michal Kubánek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 9,49239 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53033 KB. | 21.06.2021 - 21:47:49