Kritiky.cz > Recenze knih > Temná energie - Juli Zeh

Temná energie - Juli Zeh

Kniha Temná ener­gie od němec­ké autor­ky Juli Zeh je výbor­ným dílem. To je pros­tě fakt, o kte­rém nehod­lám dis­ku­to­vat.

To jen tak na úvod, abychom si ujas­ni­li pra­vi­dla hry a hrá­li fair-play.

Žánrově bychom ten­to román moh­li zařa­dit do kate­go­rie detek­tiv­ních pří­bě­hů. Temná ener­gie je však detek­tiv­kou pou­ze zdán­li­vě. V zása­dě se jed­ná o kni­hu, jejíž hlav­ní devi­zou je zkou­má­ní dvou posto­jů k živo­tů, kauzál­ní­ho (kte­rý zastá­vá vědec Oskar) a multi-světové inter­pre­ta­ce (kte­rou zastá­vá vědec Sebastian). Jen tak mimo­cho­dem se sta­ne zlo­čin (vraž­da a také únos) a do pří­bě­hu se vlo­ží komi­sař Schilf a jeho býva­lá stu­dent­ka Rita Skura (krás­né jmé­no, ne?). Právě komi­sař Schilf mi při­jde jako hlav­ní plus romá­nu a nej­lep­ší posta­va z kni­hy vůbec. Má poměr­ně zvlášt­ní meto­dy, jed­ná se o jakousi kom­bi­na­ci inspek­to­ra Colomba a agen­ta FBI Coopera (toho z Twin Peaks). Své pří­pa­dy řeší s dopo­mo­cí intu­i­ce, a to tak, že se pokou­ší číst „zdro­jo­vý kód svě­ta“. Zajímavé.

Čtenář od začát­ku ví, kdo je vrah a v prů­bě­hu kni­hy mu i cel­kem brzo dojde, kdo sto­jí „v poza­dí“ vše­ho. O odha­lo­vá­ní zlo­čín­ců tato kni­ha sku­teč­ně není. Spíše se zamě­řu­je na popis situ­a­cí (mimo­cho­dem, vel­mi ori­gi­nál­ně), kte­rý při­po­mí­ná náhled z pta­čí per­spek­ti­vy na celý děj. Koneckonců ptá­ci jsou pro kni­hu nesmír­ně důle­ži­tí, samot­ný poli­cis­ta Schilf nosí vej­ce jed­no­ho z nich v hla­vě. Zdá se vám to pop­né? Ale kde­že, zas tak šíle­né to není... Ptačí per­spek­ti­vě hod­ně pomá­há i to, že v ději se nevy­sky­tu­je pří­mo žád­ná hlav­ní posta­va, těch „hlav­něj­ších“ tu je něko­lik a kaž­dá ma vyčle­ně­nou svo­ji část pří­bě­hu.

Ani ten nej­ge­ni­ál­něj­ší vědec nemá poně­tí, proč jabl­ko padá sho­ra dolů, a tuhle nevě­do­most nazý­vá gra­vi­ta­ce. Také náho­da je tako­vá nálep­ka. Možná taky déjá-vu a intu­i­ce. Neuchopitelné je zachy­ce­no pojme­no­vá­ním. Myslíte si, že deva­de­sát devět pro­cent všech poj­mů je jen tako­vá nálep­ka? Máte prav­du. Kdybych měl spo­jit všech­ny vědy v jed­nu jedi­nou, vznik­lo by něco, co už dlou­ho exis­tu­je: jazyk.

  • Kdyby to bylo tak snadné, dělal by to každý13. července 2020 Kdyby to bylo tak snadné, dělal by to každý Annika je učitelka hudební výchovy a zeměpisu na prestižním Wertherově gymnáziu. Jednoho dne je ale přeřazena kvůli výpomoci na gymnázium Astrid Lingrenové, na druhý konec jejího bydliště […] Posted in Recenze knih
  • Mariusz Szczygiel - Udělej si ráj3. března 2020 Mariusz Szczygiel - Udělej si ráj Ano to je onen autor, který napsal slavný Gottland, knihu o Češích tak, jak je vidí Poláci a rovněž knihu, kterou jsem doposud nečetl. Četl jsem však Udělej si ráj, což je prý něco […] Posted in Recenze knih
  • Michele Campbell – Cizinec na pláži15. května 2020 Michele Campbell – Cizinec na pláži Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Společnost e.on ve spolupráci s Palmknihami během dubna dávali několik e-knih zadarmo ke stažení pomocí unikátních kódů. […] Posted in Recenze knih
  • Jóga po celý rok24. listopadu 2019 Jóga po celý rok Leckdo cvičí jógu a mnoho lidí si bez ní už nedokáže přestavit život. Má nejen příznivý účinek na tělo, ale hlavně i na duši, přináší zklidnění, které je v naší hektické společnosti tak […] Posted in Recenze knih
  • L. Feuchtwanger - Bratři Lautensackové15. února 2020 L. Feuchtwanger - Bratři Lautensackové Román Bratři Lautensackové (dále jen BL) je prvním, který jsem od tohoto známého spisovatel četl. Jeho styl psaní, výběr slov i tématů mě poměrně zaujal. Kniha je čtivá a zároveň čtenáři […] Posted in Recenze knih
  • Pečujte o svou energii – chraňme sebe i své blízké26. června 2020 Pečujte o svou energii – chraňme sebe i své blízké Cítíme se často unavení? Potřebujeme se uvolnit a být více sami sebou? Toužíme se uzdravit a cítit se lépe ve svém těle? Úspěšná léčitelka, Alla Svirinskaja, vystudovala medicínu a mezi […] Posted in Recenze knih
  • China Miéville - Město a město14. prosince 2019 China Miéville - Město a město China Miéville, slavný britský autor, představitel New Weird, zajímavého to směru, který přináší nový, svěží vzduch do zatuchlého světa fantasy. Koneckonců ne nadarmo se říkalo, že dějově […] Posted in Recenze knih
  • Will Bowen: Šťastný život. Jak se vymanit z negativity!22. ledna 2020 Will Bowen: Šťastný život. Jak se vymanit z negativity! Na začátku tohoto týdne jsem byl na pravidelné lekci jógy, kterou tentokrát suplovala nová instruktorka. Věděl jsem, že teprve začíná a že to byla jedna z jejích prvních lekcí, a tak jsem […] Posted in Recenze knih
  • J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi19. února 2016 J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním a rozhodli jste se řešit ho alternativním způsobem léčby, pak pro vás tato kniha jistě bude velmi dobrým pomocníkem. Na začátek je nutno […] Posted in Recenze knih
  • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...