Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 %

Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 %

Usmev
Usmev
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zuby jsou potře­ba. Jsou potře­ba pro kou­sá­ní a pro okra­su a hlav­ně pro pře­ži­tí. Jedinečný komiks Úsměv při­ná­ší všech­no, co obsa­hu­je prv­ní věta toho­to člán­ku. Je to kníž­ka pro kou­sá­ní, pro okra­su a hlav­ně pro pře­ži­tí.

Raina Telgemeier při­ná­ší Úsměv. Komiksový best­seller. Příběh mla­dé hol­ky, kte­rá při­jde o dva své před­ní zuby. Je potom nuce­na nosit rov­nát­ka. Je to pří­běh o jejím dospí­vá­ní o jejích lás­kách a prv­ních zku­še­nos­tech s nový­mi kama­rá­dy a tím, jak její rov­nát­ka ovliv­ňu­jí život.

Komiks je to vel­mi zábav­ný. Ma kaž­dé strán­ce jde vždy o vtip vel­mi zábav­ný, ale občas i smut­ný, jak je ze živo­ta a o tom, že se to vlast­ně může stát kaž­dé­mu, kdo je vel­mi mla­dý a své zuby mu tepr­ve ros­tou.

Každá kapi­to­la je o urči­té čás­ti živo­ta Rainy Daviové. Začátek o vzni­ku zub­ní­ho pro­blé­mu, posled­ní o tom, jak vše je bez pro­blé­mu vyře­še­no a hlav­ní posta­va má vyře­še­no vše ke zdár­né­mu kon­ci.

Právě pro pro­blém s rov­nát­ky ten­to komiks dopo­ru­ču­ji. I já jsem měl psy­chic­ký pro­blém s rov­nát­ky, když jsem byl malý. Nechtěl jsem je, a kdy­bych neměl pro­blém teď kolem 35 let, tak bych rov­nát­ky neměl.

Každá zub­ní ordi­na­ce by měla mít ten­to komiks ve své sbír­ce. Tím by se děti nestre­so­va­ly a váž­ně by si moh­li pře­číst o tom, jak veš­ke­ré pro­blémy hlav­ní hrdin­ka své pro­blémy vyře­ši­la s humo­rem a odstu­pem.

Všech více 220 strá­nek dopo­ru­ču­ji pro svo­ji zábav­nost a oddycho­vost. Znovu si komiks pře­čtu, jdu totiž v úte­rý k zuba­ři.

Sumev


  • Formát: 140 x 205
  • Počet stran: 224
  • Vazba: váza­ná

Kniha ke kou­pi v Nakladatelství Paseka, s. r. o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,60821 s | počet dotazů: 237 | paměť: 58080 KB. | 08.08.2022 - 21:17:06