Taxi

Taxi není prv­ním rema­kem fran­couz­ské­ho fil­mu, ale je jed­ním z mála, kte­rý pat­ří k lep­ším. Můj zce­la sub­jek­tiv­ní názor je, že v urči­tých ohle­dech svou před­lo­hu pře­ko­ná­vá. Je to zčás­ti způ­so­be­no tím, že se bez muče­ní při­znám k tomu, že mě ori­gi­nál­ní Taxi (ani jeho pokra­čo­vá­ní) pří­liš neo­kouz­li­lo. Rozhodně mi pří­liš nese­dl styl humo­ru, ale samo­zřej­mě jsem si vědom toho, že u mno­ha lidí je situ­a­ce opač­ná. Překvapivé je, že přes­to­že ame­ric­ký rema­ke pra­cu­je se stej­ný­mi ingre­di­en­ce­mi, půso­bil na mě veskr­ze klad­ně.U obou fil­mů je důraz kla­de­ný na to, aby fun­go­va­lo škádle­ní mezi dvě­ma hlav­ní­mi před­sta­vi­te­li, auta musí být dechbe­rou­cí a honič­ky extrém­ně zbě­si­lé. Příběh je něco, co zase není tak důle­ži­té a s troš­kou nad­sáz­ky se dá říct, že bys­te si mož­ná ani nevšimli, kdy­by žád­ný nebyl. Ale je. Sice jed­no­du­chý, ale je. Nešikovný poli­cis­ta Washburn (Jimmy Fallon) se sice sna­ží, ale vrás­ky na čele jeho nad­ří­ze­né (a  býva­lé pří­tel­ky­ni) poru­či­ci Martě Robbins (Jennifer Esposito) dělá to, že kdy­ko­liv used­ne za volant, skon­čí to kata­stro­fou. Nakonec mu pro jeho i  obec­né bez­pe­čí sebe­re řidič­ský prů­kaz. Když se tak Washburn naskyt­ne blíz­ko vylou­pe­ní ban­ky, musí si vzít taxi. A vybe­re si dob­ře. Žlutý Ford řídí nespou­ta­ná, ale vyni­ka­jí­cí jezd­ky­ně Belle (Queen Latifah), kte­rá ráda změ­ří síly s  vůd­ky­ní žen­ské­ho gan­gu lupi­ček Vanessou (Gisele Bundchen)…

Tuctový děj vám sta­ros­ti dělat nemu­sí. Důležité je, že jejich vzá­jem­né stí­há­ní vám zved­ne adre­na­lin do hla­din, o kte­rých jste ani nevě­dě­li, že je máte. Kromě toho, pěk­ně „vytu­ně­ný“ taxík také laho­dí oku, stej­ně jako žen­ský gang. Úspěšně fun­gu­je i humor, kte­rý je někdy prvo­plá­no­vi­tý, ale tomu nikterak neu­bí­rá na jis­kři­vos­ti. Queen Latifah a Jimmy Fallon byli dob­rým cas­tingo­vým tahem, pro­to­že svým posta­vám pro­půj­či­li živel­nost a jejich vzá­jem­né špič­ko­vá­ní fun­gu­je skvě­le. Žena jako ústřed­ní cha­rak­ter byla pod­le mého dob­rá vol­ba a Queen Latifah má s  komic­ký­mi role­mi své zku­še­nos­ti, stej­ně tak jako Jimmy Fallon a před­ved­li, že jim smy­sl pro humor nechy­bí.

Mimo této změ­ny je hlav­ním odli­še­ním od původ­ní ver­ze pře­de­vším styl gagů. Ničím se extrém­ně neli­ší od stan­dard­ní ame­ric­ké pro­duk­ce, ale veskr­ze se vyhý­bá trap­nos­ti. Netuším, jest­li bude ame­ric­ká ver­ze stra­vi­tel­ná pro fanouš­ky té, kte­ré vze­šla ze země gal­ské­ho kohou­ta, ale mys­lím, že by se tu neměl vyskyt­nout žád­ný vět­ší pro­blém. Pokud totiž člo­věk obě ver­ze srov­ná, tak se toho pří­liš nezmě­ni­lo. Tedy drob­něj­ších obměn je mno­ho, ale jinak je pou­ži­ty podob­né fil­mo­vé postu­py ala zbě­si­lý střih a sviž­ná kame­ra.

Já osob­ně jsem se u USA ver­ze bavil mno­hem více než u fran­couz­ské. Prostě a jed­no­du­še, evrop­ský smy­sl pro humor mi byl ten­to­krát mno­hem více vzdá­le­ný než ame­ric­ký. Největším kla­dem pro mě ale zůstá­vá obsa­ze­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • 3:15 zemřeš - Další z remaků - Další z těch "podle skutečných událostí"23. října 2005 3:15 zemřeš - Další z remaků - Další z těch "podle skutečných událostí" Stejně jako jsou teenagerovské komedie charakteristické tím, že se v nich přežvýkává psí trus a nevědomky polyká ejakulát, stejně tak i moderní horor má svá jednoznačná specifika. […]
  • Saw: Hra o přežití - Zvrácenec píše recenzi na zvrácený film...15. dubna 2005 Saw: Hra o přežití - Zvrácenec píše recenzi na zvrácený film... Je už jaksi normální, že když je člověk zasypáván hromadou pochvalných kritik na počin, který ještě nespatřil, začne se na něj zcela logicky těšit. A strašně moc. Stejně tak je ale […]
  • Pán prstenů : Návrat krále aneb vše je u konce20. ledna 2004 Pán prstenů : Návrat krále aneb vše je u konce Mánie Pána prstenů v plném proudu co Vy na to?? Aneb můj celkový dojem...Poslední díl trilogie je opětovně mistrovsky zpracována, o proti předchozím dílům s minimálními změnami. Což […]
  • Jako malé děti (Little Children)5. března 2007 Jako malé děti (Little Children) Lákalo vás někdy být voyeurem? Sledovat životy druhých, jejich lásky, jejich hádky, jejich intimnosti? Potom je pro vás tento film jako stvořený. Nechybělo mnoho, a tento film jsem […]
  • n200710201202 Kontroll21. října 2007 Revizoři (Kontroll) Film nabízející únik z kolotoče klonovaných snímků, kterých má každý z nás jednou za čas dost, a tak potřebuje něco naprosto odlišného, neortodoxního a neokoukaného.Hlavní hrdina jménem […]
  • Obchodník se smrtí - „Na každých dvanáct lidí na světě připadá jedna střelná zbraň. Jde o to, jak ozbrojit těch 11 zbývajících.“12. ledna 2006 Obchodník se smrtí - „Na každých dvanáct lidí na světě připadá jedna střelná zbraň. Jde o to, jak ozbrojit těch 11 zbývajících.“ Ať dělám, co dělám, musím to říci a strašně se za to stydím. Přestože Obchodník se smrtí vzbudil v zámoří docela velké pozdvižení, mě samotného to nechalo absolutně chladným a hlavně […]
  • n200808282103 Outpost 35. listopadu 2008 Bunkr smrti (Outpost) Psí vojáci, R-Point, Shock Waves – tak se dá ve zkratce charakterizovat nový britský film, o kterém bude následující recenze. Děj filmu se odehrává kdesi ve „východní Evropě“ zpustošené […]
  • letec 0110. února 2005 Letec Letec byl oceněn již 3 zlatými glóby a má na kontě 11 nominací na oscara. Mnoho lidí si řeklo, že nemůže být dobrého snímku, hraje-li v něm Leonardo DiCaprio hlavní postavu. Byl jsem […]