Kritiky.cz > Recenze knih > TATI KUP MI SLONA! od Jiřího Žáčka

TATI KUP MI SLONA! od Jiřího Žáčka

tatiks1

TATI KUP MI SLONA! od Jiřího Žáčka

Máte-li rádi vese­lé bás­nič­ky, a nejen o Praze, zkus­te si spo­lu se svý­mi dět­mi zaver­šo­vat u nád­her­né kni­hy „Tati, kup mi slo­na“ od Jiřího žáč­ka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing a.s. pod znám­kou Bambook.

Na osm­de­sá­ti strán­kách nalez­ne­te krás­né, vese­lé a vel­mi pou­ta­vé bás­nič­ky, rýmo­va­né říkač­ky nejen pro malé ale i vel­ké. Budete žas­nout nad tím, jak geni­ál­ně mis­tr nad mis­try pan Jiří Žáček roze­hrál hru plnou kou­zel­ných rýmů.

Pomocí těch­to bás­ni­ček se dozví­te nejen spous­tu zají­ma­vých věcí o samot­né Praze, ale i o jejich jed­not­li­vých čás­tí a pamá­tek zvuč­ných jmen.

Jste zvě­da­ví, jaké jsou napří­klad říkan­ky o Karlově mos­tě, o Kampě, o Čertovce, o ZOO nebo Matějské pou­ti? Ano, i o tom všem jsou prá­vě tyto vese­lé bás­nič­ky. A ten, kdo Prahu moc dob­ře nezná, tak jí díky této kníž­ky pozná malin­ko z jiné­ho, humor­né­ho pohle­du.

Říkanky jsou krát­ké, vel­mi zvu­če­né, dob­ře zapa­ma­to­va­tel­né, a navíc vel­mi pouč­né, neboť do jed­not­li­vých ver­ší­ků jsou vtip­nou for­mou zahr­nu­ta i jed­not­li­vá nauč­ná data ze samot­né his­to­rie Prahy. Děti si tak nejen ver­šu­jí, ale učí se a doví­da­jí i nové zna­los­ti o našem hlav­ním měs­tě.

Jiří Žáček je bás­ní­kem nade všech­ny ostat­ní, o tom není pochyb! A nebyl by to prá­vě on, kdy­by nedo­ká­zal něja­ké to zají­ma­vé a kou­zel­né mís­to v Praze dětem hez­ky a úsměv­nou for­mou před­sta­vit pro­střed­nic­tvím svých úžas­ných rýmů, kte­ré si kaž­dý lehce zapa­ma­tu­je, a kte­ré budou dětem sami lehce klouzat do hla­vi­nek, a o to snad­ně­ji pak vychá­zet z pusi­nek.

Všechny bás­nič­ky jsou navíc boha­tě ilu­stro­va­né vese­lý­mi a barev­ný­mi obráz­ky od ilu­strá­tor­ky dět­ských knih Veroniky Balcarové, jejíž obráz­ky si oprav­du zami­lu­jí děti všech věko­vých kate­go­rií.

A nechcete-li si zrov­na číst tyto vese­lé bás­nič­ky, může­te se pono­řit jen do pro­hlí­že­ní jed­not­li­vých obráz­ků, neboť i ty samy vypra­vu­jí svůj vlast­ní pří­běh.

Věřte, že spo­je­ní úžas­ných, zvuč­ných a dob­ře zapa­ma­to­va­tel­ných ver­šů spo­lu s kou­zel­ný­mi a barev­ný­mi obráz­ky je ta správ­ná vol­ba i pro ty nejmen­ší čte­ná­ře, kte­ří se tepr­ve začí­na­jí sezna­mo­vat s prv­ním čte­ním a kníž­ka­mi.

Název: Tati, kup mi slo­na! Veselé bás­nič­ky nejen o Praze

Ilustrovala: Veronika Balcarová

Vydala Grada Publishing, a.s. pod znám­kou Bambook v roce 2017

Vydání prv­ní

Počet stran: 70

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • S úsměvem - kniha - recenze - 100 %25. dubna 2017 S úsměvem - kniha - recenze - 100 % Tato mini knížečka obsahuje v drtivé většině básničky, avšak najde se zde i několik pohádek, například Příliš mnoho štěstí škodí. Převozník převáží skupinu lidí přes moře z jednoho ostrova […] Posted in Recenze knih
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […] Posted in Recenze knih
  • Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky30. července 2018 Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky Pěkně se usaďte a nechte se unášet pravda dosti netradičním příběhem o jedné prapodivné soutěži, kde vznikla spousta věhlasných pochoutek bez kterých si náš život jen těžko dokážeme […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
  • Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy29. července 2018 Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné lapálie jedné malé holčičky v knize pod názvem"Ty, ty, ty, Matyldo!", jež vydala Grada […] Posted in Recenze knih
  • Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče18. října 2017 Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Ema a její kouzelná ZOO – Osamělé lvíče“ od Amelie […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […] Posted in Recenze knih
  • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...