Kritiky.cz > Filmové recenze > Tanec v temnotách

Tanec v temnotách

Von Trierův muzi­kál, respek­ti­ve film s muzi­ká­lo­vý­mi prv­ky, je pro mě snad nejde­pre­siv­něj­ším fil­mem, kte­rý tenhle dán­ský reži­sér nato­čil. Asi to u Triera ani neo­če­ká­vá­te, ale radě­ji vám stej­ně dopo­ru­čím, abys­te si nedě­la­li nadě­je a zapo­mně­li na šťast­ný konec.

Selma Ježková, to je typic­ké čes­ké jmé­no, že? Jde o emi­grant­ku z teh­dej­ší­ho Československa, kte­rá odchá­zí se svým synem Genem (a tohle jmé­no taky vznik­lo v Čechách?) do Ameriky, aby zachrá­ni­la své­ho syna před oslepnu­tím. Selma(ztvárnila ji island­ská zpě­vač­ka Björk, kte­rá také vypa­dá typic­ky čes­ky) dává veš­ke­ré vydě­la­né pení­ze stra­nou na ope­ra­ci, kte­rou si ona sama nemů­že dopřát. Sama poma­lu slep­ne.

Ušetřir si, zapla­tit a ope­ro­vat. Zdá se to doce­la jed­no­du­ché. Jenže nic není idy­lic­ké. Kromě hro­zí­cí ztrá­ty zaměst­ná­ní, Selma jako roze­ný dob­rák pří­liš důvě­řu­je lidem, a to se jí vymstí. Je nař­če­na ze zlo­dě­ji­ny a uvěz­ně­na. Vidina, že se pení­ze pou­ži­jí tak, jak chce, se vzda­lu­je. Co ale bude dělat dál, když je téměř nevi­dí a je odká­zá­na na dru­hé?

Jak už jsem se zmi­ňo­val, Selma pochá­zí z Česka a na film to má urči­tý, i když mini­mál­ní vliv. Ve fil­mu dokon­ce pad­nou dvě věty čes­ky a obje­ví se zde Oldřich Nový („Oldrič Novy“), samo­zřej­mě ne ten sku­teč­ný. A taky to není úpl­ně herec, ale taneč­ník. Jak už jste si asi všimli, reá­lie veli­ce pokul­há­va­jí, ale jinak je Tanec v tem­no­tách vel­mi vyda­ře­ný film. Na tom se podí­lí i Björk svý­mi zpěvy a tan­ci i dal­ší her­ci svý­mi kva­lit­ní­mi výko­ny. Zejména pro toho, kdo tyto reá­lie nezná. Odpusťme pro­to Trierovi ten­to poli­to­vá­ní­hod­ný omyl, kte­rý se stá­vá maxi­mál­ně jed­nou za 10 let.

Konec je totál­ní depre­se, kde snad nedo­pad­ne dob­ře vůbec nic. A depre­si si urči­tě uži­je­te, pro­to­že ve 141 minu­tách fil­mu na ní bude času více než dost. Ach jo... Není ale prá­vě tohle důvod, proč se vám von Trierovy fil­my tak líbí?

O filmu:

Dancer in the Dark
Scénář a režie: Lars von Trier
V hlav­ních rolích: Björk, Catherine Deneuve, David Morse, Peter Stormare, Joel Grey
Dánsko 2000, 141 minut

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Povídky z kuchyně26. března 2004 Povídky z kuchyně Co byste očekávali od filmu, který se z velké části odehrává mezi dvěma staršími muži v kuchyni? Mezi muži, kteří na sebe navíc nemůžou ani promluvit? Asi nic moc, že? Možná… ale neplatí […] Posted in Filmové recenze
  • Chartúm (Khartoum, 1966)9. ledna 2017 Chartúm (Khartoum, 1966) Bývaly časy, kdy do kin nešla přehršel filmů, kdy vypravit se do kina s sebou obnášelo i nějakou tu skleničku (čehokoli) před nebo po snímku, kdy si do kin lidé brali sváteční oblečení, […] Posted in Filmové recenze
  • Obchodník se smrtí24. ledna 2006 Obchodník se smrtí Jste nezaměstnaný? Jste nespokojený s Vaší současnou prací? Nějaké peníze na přilepšenou by se Vám také hodily? Tak neváhejte! Není nic jednoduššího, než nakupovat a prodávat zbraně. Třeba […] Posted in Filmové recenze
  • Ve stínu upíra9. září 2005 Ve stínu upíra Pro upírské filmy mám velkou slabost. Ale kvalitní a originální upírský horor aby člověk pohledal. Shadow of Vampire (Ve stínu upíra) je jednou z výjimek, která dokáže i dnešní publikum […] Posted in Filmové recenze
  • Zdroj9. ledna 2006 Zdroj Ropa jako Zdroj – zdroj bídy, utrpení, nesvobody, ponižování,... Ropa jako Zdroj - zdroj bohatství, blahobytu, pohodlí, svobody,... Říká se jí černé zlato. Zatímco to opravdové "zlaté" […] Posted in Filmové recenze
  • Okrsek 494. července 2006 Okrsek 49 Je to malé, zelené a vždycky to chtělo být požárníkem. Taky se jím to stalo, ale nebylo to moc úspěšné. Co je to? Správně, dráček Soptík :-). Jack Morrison je jeho pravým opakem. Jednak je […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...