Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Divadelní recenze > Taking Off company - Oblíbenci

Taking Off company - Oblíbenci

Hru Oblíbenci od švý­car­ské autor­ky Laury de Weck (roč­ník naro­ze­ní 1981) jsem shlé­dl v nedě­li v Paláci Akropolis, tak­že dojmy jsou ješ­tě doce­la čer­stvé a záro­veň už mám tro­chu toho potřeb­né­ho kon­tem­plač­ní­ho odstu­pu. Podtitulek „nebez­peč­né zná­mos­ti éry face­boo­ku“ je vcel­ku výstiž­ný. V této hře mě více než její samot­ný obsah zau­ja­la for­ma, konec­kon­ců vše pod­stat­né si lze pře­číst v popis­cích ve videu, jehož odkaz by měl být níže. Samozřejmě, řeší se tu stu­dent­ské vzta­hy a kla­sic­ké pro­blémy, to není nic nové­ho a pře­kva­pi­vé­ho, ale prá­vě zapo­je­ní nevšed­ní cho­re­o­gra­fie, inter­ak­ce s páky pomo­cí mobil­ních tele­fo­nů (což mě tedy dost pře­kva­pi­lo) a zají­ma­vá taneč­ní hud­ba činí z Oblíbenců před­sta­ve­ní, kte­ré bych roz­hod­ně dopo­ru­čo­val ke shléd­nu­tí.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,17755 s | počet dotazů: 250 | paměť: 51500 KB. | 22.10.2021 - 01:48:47