Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Tajný život mazlíčků - KOULE

Tajný život mazlíčků - KOULE

koule

Q. Rozhodně jsi vel­mi nena­syt­ná. Jaké je tvé oblí­be­né jíd­lo?

A. Teda, co mys­lí­te tím “roz­hod­ně”? Většinou jde o pomlu­vy. A kaž­dý ví, že pomlu­vy jsou těž­ší než tuk.

Q. Provedla jsi někdy něco ošk­li­vé­ho, ale tvůj pání­ček na to nikdy nepři­šel?

A. Jasně! Jsem pře­ce kočka.

Q. Říká se, že koč­ky mají devět živo­tů. Kolik to jich zbý­vá?

A. Kočka nikdy nepro­zra­zu­je svá tajem­ství. Navíc neu­mím počí­tat.

Q. Popiš svůj ide­ál­ní den.

A. Ráno kom­plet­ně vylu­xu­ju led­nič­ku. Během dne se led­nič­ka při­ro­ze­ně dopl­ňu­je, a já tak můžu pokra­čo­vat v hodo­vá­ní. Čas od času odplu­ju do bla­že­né­ho spán­ku a vzbu­dím se ve chví­li, kdy je led­ni­ce zno­vu plná. A cyk­lus pokra­ču­je.

Q. Kde se nej­ra­dě­ji válíš? A proč?

A. Dřív jsem se ráda pova­lo­va­la v pelíš­ku, ale ten se pak zmen­šil. Normálně se scvrk­nul.

Q. Co ráda děláš, když není pání­ček doma?

A. Psi v našem bará­ku se rádi schá­ze­jí a děla­jí blbos­ti. Baví mě je při­tom pozo­ro­vat. Ráda je při­tom odsu­zu­ju. A kdy­bys­te to náho­dou nevě­dě­li, v odsu­zo­vá­ní jsem fakt dob­rá.

Q. Přála sis někdy být psem?

A. Tak tohle je konec roz­ho­vo­ru.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59771 s | počet dotazů: 224 | paměť: 51965 KB. | 26.10.2021 - 21:12:12