Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Tajný deník Hendrika Groena

Tajný deník Hendrika Groena

tajny denik hendrika groena

Hendrik Groen nemá rád sta­ré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amster­dam­ském domo­vě důchod­ců, ale ani on, ani jeho nej­lep­ší pří­tel Evert díky své­mu nad­hle­du a své­ráz­né­mu humo­ru mezi ostat­ní oby­va­te­le domo­va neza­pa­da­jí. Na Nový rok sa Hendrik roz­hod­ne, že si začne psát deník,v němž prav­di­vě zachy­tí život v domo­vě důchod­cú od začát­ku roku až do jeho kon­ce.Jsou i mno­hem zábav­něj­ší čin­nos­ti než popí­je­ní sla­bé­ho čaje, zalé­vá­ní mušká­tů, pomlou­vá­ní a věč­né stě­žo­vá­ní. Nezáleží na tom, že Hendrik cho­dí k léka­ři čas­tě­ji, než je mu milé, pro­to­že je prostě...starý. Pořád je naži­vu a v dohled­né době se neplá­nu­je nechat pohřbít. Společně s Evertem a dal­ší­mi přá­te­li pro­to zalo­ží klub  s názvem Staří-ale-ne-mrtví. Členové klu­bu pod­ni­ka­jí růz­né výle­ty autu­žu­jí svá přá­tel­ství.

Ale nejen o tom Hendrik píše. Popisuje i ostat­ní oby­va­te­le, své nemo­ci, růz­né více či méně zábav­né udá­los­ti, kte­ré se v domo­vě sta­ly, svůj boj s ředi­tel­kou domo­va a sna­hu zís­kat od ní jis­té ofi­ci­ál­ní doku­men­ty, pla­to­nic­kou lás­ku ke své pří­tel­ky­ni Eefje a občas se zmí­ní i o své minu­los­ti.

I když se sna­ží uží­vat si život napl­no, postup­ně se na přá­te­lích z klu­bu začne pode­pi­so­vat čas. Jeden z nich při­chá­zí o nohu, u dal­ší pro­puk­ne demence...Navzdory tomu pokra­ču­jí v zaží­vá­ní dob­ro­druž­ství, jsou si vzá­jem­ně opo­rou a když je potře­ba, pomů­žou jeden dru­hé­mu.

Kniha se čte lehce a je plná trp­ké­ho humo­ru. S nad­hle­dem se v ní popi­su­je stá­ří nejen s jeho radost­mi, ale i s ním sou­vi­se­jí­cím úpad­kem, co může cit­li­věj­ším čte­ná­řům pře­ká­žet, ale kni­hu to dělá rea­lis­tic­kou. Hlavní hrdi­no­vé jsou zají­ma­ví a jejich nad­še­ní, chuť do živo­ta i vzá­jem­ný respekt a pomoc inspi­ra­tiv­ní. Kniha je pro­pa­go­vá­na jako humo­ris­tic­ká, ale neřek­la bych, že tako­vá oprav­du je. Jak už jsem psa­la, je v ní humor, ale pří­běh je spíš melan­cho­lic­ký a ply­ne poma­lu a poklid­ně tak, jako čas v sta­ro­bě.

Hodnocení: 90%

Tajný deník Hendrika Groena

Autor: Hendrik Groen

Originální název: Pogingen iets van het leven te maken

Nakladatelství: XYZ

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 392

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros.

Pokud si chce­te pro­číst Hendrikovy zápis­ky, kni­hu si může­te zakou­pit zde.

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […] Posted in Recenze knih
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […] Posted in Recenze knih
  • Marissa Meyerová: Bez srdce30. května 2017 Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlastním pekařství, nezávislosti a lásce. To, co se odehrálo před slavným příběhem Alenky v Říší divů […] Posted in Recenze knih
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […] Posted in Recenze knih
  • Vire, padni ! Vtipná kniha o aktuální situaci u nás8. července 2021 Vire, padni ! Vtipná kniha o aktuální situaci u nás Hledáte knihu, která vás pobaví? Chcete se dozvědět něco o nakažlivých nemocech, především nemoci COVID 19? Tak právě vám je určena kniha s názvem Vire, padni!  Hlava rodiny, tatínek […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
  • JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE25. srpna 2019 JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE Chcete-li poznat úskalí, ale i výhody, které se pojí s tímto nekorektním průvodcem, anebo dokonce se i sami stát diktátorem, a to doslova, je tahle příručka dělaná a stvořená právě pro […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,66456 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53380 KB. | 29.09.2021 - 03:42:48