Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Tajemství kouzelného keře od Karin Černé

Tajemství kouzelného keře od Karin Černé

21078597 10209352424519700 6864906589787849018 n e1503524536143
21078597 10209352424519700 6864906589787849018 n e1503524536143
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tajemství kou­zel­né­ho keře od Karin Černé

Pro všech­ny malé čte­ná­ře ve věku od sed­mi let a výše, kte­ří by se rádi vyda­li na úžas­nou ces­tu plnou dob­ro­druž­ství, si můžou ten­to sen spl­nit s pomo­cí krás­né kni­hy „Tajemství kou­zel­né­ho keře“ od Karin Černé, jež vyda­la Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook.

Na této úžas­né ces­tě za dob­ro­druž­stvím vás krok za kro­kem pro­ve­dou dva malí sou­ro­zen­ci Vítek a Adélka. Začínají let­ní prázd­ni­ny a obě děti odjíž­dí k babič­ce a dědo­vi; bojí se, že se zde budou nudit. To ješ­tě ale netu­ší, že na tyhle prázd­ni­ny hned tak neza­po­me­nou.

Za domem na kra­ji u lesa děti obje­ví vel­mi zvlášt­ní keř boha­tě porost­lý voňa­vý­mi bobu­le­mi. Každý, kdo si k nim při­vo­ní, se jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku obje­ví uvnitř keře, v nezná­mé říši malých skřít­ků Belfíků, tak mrňa­vých, že bys­te je moh­li i zadup­nout. Vítka a Adélku tato kou­zel­ná země pří­mo oča­ru­je a její drob­né oby­va­te­le si pří­mo zami­lu­jí.

Jednoho deš­ti­vé­ho dne, kdy se naši malí hrdi­no­vé vrh­nou na pro­zkou­má­vá­ní sta­rých věcí na půdě, z niče­ho nic obje­ví vel­mi sta­rou a tajem­nou kni­hu, kte­rá pojed­ná­vá o zemi Belfíků a jich samot­ných. Ovšem jed­na strán­ka v kni­ze chy­bí, je vytr­že­ná. Že by ji někdo ukra­dl? Než se však děti nadě­jí, celá kni­ha zmi­zí. Byla to náho­da nebo něčí záměr?

Mezitím se v zemi Belfíků zača­li dít podiv­né věci, jako by země a kra­ji­na poma­lu umí­ra­la a s ní vše živé. Vítek s Adélkou si moc dob­ře uvě­do­mu­jí, že něco není v pořád­ku, že svět, kte­rý měli mož­nost prv­ně poznat, poma­lu umí­rá a ztrá­cí se. Moc dob­ře tuší, že dílo této zká­zy mají na svě­do­mí nepřá­te­lé Treflové, zlo­my­sl­ní skřít­ci žijí­cí v pod­ze­mí a je na nich, aby tomu zabrá­ni­li.

Adélka a Vítek se roz­hod­nou, že se poku­sí zahnat tyto nepřá­tel­ské Trefly, aby tak moh­li zachrá­nit nejen Belfíky, ale i jejich pohád­ko­vou říši. Pomoci by jim v tom měla zno­vu­ob­je­ve­ná vytr­že­ná strán­ka z kni­hy, popsa­ná nejas­ný­mi nápo­vě­da­mi, kte­rou náho­dou obje­ví.

Děti se spo­lu s vytr­že­nou strán­kou vydá­va­jí na nezná­mou ces­tu plnou pře­ká­žek, aby vypá­t­ra­ly a našly jed­not­li­vé kous­ky zázrač­né­ho orna­men­tu. Pokud se jim to poda­ří, zaru­čí jim to zahná­ní zlo­věst­ných Treflů zpět do pod­ze­mí a oži­ve­ní svě­ta Belfíků tak, jak si ho pama­tu­jí z prv­ní návštěvy.

Skutečně se jim to poda­ří? Dokáží roz­luš­tit úpl­ně všech­ny nápo­vě­dy? Bude jejich tou­ha po záchra­ně svě­ta malých skřít­ků Belfíků sil­něj­ší než strach z mož­ných nástrah? To si už musí­te pře­číst sami.

Přidejte se k Vítkovi a Adélce a ruku v ruce se vydej­te na úžas­nou ces­tu, pro­žij­te nevšed­ní dob­ro­druž­ství, pomoz­te jim roz­luš­tit všech­ny hádan­ky a v nepo­sled­ní řadě mož­ná i posklá­dat všech­ny scho­va­né díl­ky orna­men­tu.

Pokud se vám to pove­de, věz­te, že si zís­ká­te pří­zeň nových přá­tel z Belfí říše, kte­ří umí být vel­ko­ry­sí a vel­mi „pohád­ko­vě štěd­ří, vděč­ní za vámi poskyt­nu­tou pomoc.

Knížka je moc krás­ně uspo­řá­dá­na do jed­not­li­vých krát­kých kapi­tol, dopl­ně­ná o čer­no­bí­lé ilu­stra­ce, vel­mi vhod­ná pro začí­na­jí­cí­ho čte­ná­ře. Příběh je vel­mi pou­ta­vý, moc dob­ře se čte. Naše děti poslou­cha­ly a ani nedu­ta­ly a malým hrdi­nům drže­ly pal­ce, aby vše dob­ře dopadlo.

Název: Tajemství kou­zel­né­ho keře

Napsala: Karin Černá

Ilustroval: Václav Ráž

Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook v roce 2017

Pro čte­ná­ře od 7 let


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […] Posted in Recenze knih
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […] Posted in Recenze knih
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […] Posted in Recenze knih
  • PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové22. srpna 2017 PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové PES! Zrovna v naší rodině bylo toto téma za poslední rok skoro na denním pořádku. Máme dvě malé holčičky, které si již dlouho přály mít doma psa. Není tedy divu, že neušel naší pozornosti […] Posted in Recenze knih
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […] Posted in Recenze knih
  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […] Posted in Recenze knih
  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,60331 s | počet dotazů: 261 | paměť: 60915 KB. | 04.10.2022 - 09:54:06