Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tajemná řeka - Clint Eastwood umí dobře detektivky

Tajemná řeka - Clint Eastwood umí dobře detektivky

TajemnaReka
TajemnaReka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tajemná řeka je pra­choby­čej­ná detek­tiv­ka, kte­rá se vám od začát­ku sna­ží napo­vě­dět, kdo je vra­hem. Jak to ale při tomhle sche­ma­tu cho­dí, zavá­ní to neče­ka­ným obje­vem ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu.

Nad vodou drží Tajemnou řeku pře­de­vším záplet­ka z dět­ství. Tři klu­ci si hra­jí na uli­ci. Když obje­ví kus neza­tuhlé­ho beto­nu, roz­hod­nou se, že do něj vyry­jí na památ­ku své ini­ci­á­le. Kde se vez­mou, tu se vez­mou dva chláp­ci v autě, tvá­ří­cí se jako poli­caj­ti, a jed­no­ho z nich si odve­zou s sebou s tím, že ho odve­zou domů a řek­nou rodi­čům, co pro­ve­dl. Ale ouha, drží Davida v kob­ce a sexu­ál­ně ho zne­u­ží­va­jí. Když se mu po čtyřech dnech poda­ří utéct, jeho život je tímhle zážit­kem nadosmr­ti pozna­me­nán. Jak? To bude­te odha­lo­vat v prů­bě­hu fil­mu.

Děj se ale neo­de­hrá­vá v dět­ství hlav­ní troj­ky, ale až v době, kdy jsou všich­ni tři dospě­lí a mají své rodi­ny. Jedné noci se dce­ra jed­no­ho z nich nevrá­tí po noč­ním tahu domů a ráno je nale­ze­na mrt­vá. David se tu samou noc vra­cí domů poz­dě a zakr­vá­ce­ný. Jakou to má spo­ji­tost s vraž­dou Katie? Měl k tomu motiv a sku­teč­ně ji zabil?

Tajemná řeka je řeme­sl­ně zruč­ně udě­la­nou detek­tiv­kou, kte­rá sice nezkla­me, ale taky „až na onen pře­kva­pi­vý obrat“ ani nepře­kva­pí. Filmu domi­nu­jí Sean Penn a Tim Robbins a za vel­mi kva­lit­ní herec­ké výko­ny také zís­ka­li letos Oscary. Scénář nebo režie oce­ně­ny neby­ly. Tajemná řeka je zruč­ně udě­la­ný film se stup­ňu­jí­cí se a houst­nou­cí atmo­sfé­rou a není to špat­ná detek­tiv­ka pro jeden večer, ale bez ambi­cí na dlou­ho­do­bé setr­vá­ní na výslu­ní svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,81574 s | počet dotazů: 247 | paměť: 61699 KB. | 03.12.2022 - 20:16:47