Kritiky.cz > Filmové recenze > Ta známá Bettie Page

Ta známá Bettie Page

200606292041 02 Notorious Bettie Page

Na letoš­ním MFF v Karlových Varech bude v sek­ci Jiné pohle­dy uve­den ori­gi­nal­ní film HBO Ta zná­ma Bettie Page (The Notorious Bettie Page). Notorious zna­me­ná v ang­lič­ti­ně zná­mý či nebla­ze pro­slu­lý. Právě s tím­to ambi­va­lent­ním význa­mem si pohrá­vá ame­ric­ké živo­to­pis­né dra­ma, jenž je pro­vo­ka­tiv­ním pohle­dem na sexu­a­li­tu, nábo­žen­ství a pop kul­tu­ru 50. let.

Hlavní hrdin­kou je dív­ka Bettie Page (vyni­ka­jí­cí Gretchen Mol) vycho­va­ná v kon­zer­va­tiv­ní, nábo­žen­sky zalo­že­né rodi­ně v Tennessee. Jelikož se chce pro­sla­vit, odjíž­dí do New Yorku, kde začí­ná kari­é­ru pin-up-girl a sta­ne se sen­za­cí mezi newy­or­ský­mi foto­mo­del­ka­mi. Její legen­dár­ní feti­šis­tic­ké foto­gra­fic­ké pózy z ní udě­la­ly ero­tic­kou iko­nu, kte­rá fas­ci­nu­je její pří­z­niv­ce dodnes.

Režisérka fil­mu Mary Harron před­sta­vu­je Bettie jako krás­nou a cud­nou ven­kov­skou naiv­ku, kte­rá tou­ží po hvězd­né kari­é­ře a vůbec není s to pocho­pit, k čemu je zne­u­ží­vá­na. Film tak pře­sa­hu­je rámec pou­hé živo­to­pis­né stu­die a nabí­zí s nad­hle­dem pojed­na­ný pří­běh nere­flek­to­va­né exis­ten­ce. Zaujme retro atmo­sfé­rou, melod­ra­ma­tic­kou sty­li­za­cí a herec­ký­mi výko­ny Gretchen Mol v roli Bettie a Lili Taylor v roli foto­gra­f­ky. Harronová evo­ku­je éru odváž­ných čer­no­bí­lých horo­rů, tech­ni­co­lo­ro­vých melod­ra­mat a dokon­ce i sním­ků podo­mác­ky nato­če­ných na Super 8.

Kdo je Bettie Page?

Pracovala jako model­ka v New Yorku v letech 1950 – 57, ale zmí­ně­né udá­los­ti měly zásad­ní dopad na její kari­é­ru. Konec 70. let při­ne­sl novou vlnu zájmu o její foto­gra­fie a Bettie si zís­ka­la pří­zeň nové gene­ra­ce. Měla vliv nejen na média zasvě­ce­ná ero­ti­ce, ale také na šir­ší oblast pop kul­tu­ry počí­na­je módou, hud­bou a fil­my a komiksy kon­če.

Narodila se v roce 1923 a její slá­va síli­la díky foto­gra­fi­ím, uve­řej­ňo­va­ným v pán­ských časo­pi­sech Wink, Beauty Parade a Titter. Objevovala se na pohle­dech, hra­cích kar­tách, na pla­ká­tech a oba­lech hudeb­ních alb. V roce 1954 byla na vrcho­lu – sní­mek, na němž má Bettie na sobě jen čepi­ci Santa Clause, vyšel v led­nu 1955 v Playboyi. Pracovala s něko­li­ka foto­gra­fy, Klaw ji fotil též pro sou­kro­mou kli­en­te­lu.

Vše se však změ­ni­lo v roce 1955, kdy sená­tor Kefauver, kte­rý hod­lal kan­di­do­vat v pre­zi­dent­ských vol­bách, zahá­jil kam­paň pro­ti por­no­gra­fii. Bettie poté dostá­va­la stá­le méně nabí­dek, v roce 1957 opus­ti­la New York i svět mode­lin­gu a sleh­la se po ní zem. V roce 1987 se její foto­gra­fie zno­vu obje­vi­ly na veřej­nos­ti, a zís­ka­la si tak novou gene­ra­ci fanouš­ků.

Její kdy­si tak skan­dál­ní fil­my jsou dostup­né na videu a DVD, vyšlo i něko­lik knih, včet­ně auto­ri­zo­va­né bio­gra­fie Bettie Page: Life of a Pin-up Legend od Karen Essex a Jamese Swansona. Má své webo­vé strán­ky, je cito­vá­na ve slov­ní­cích módy a při loň­ském foto­gra­fo­vá­ní pro W Magazine se hereč­ka Renée Zellweger inspi­ro­va­la její­mi mode­ly i čer­ný­mi vla­sy.

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Lásko moje, kde jsi?6. října 2004 Lásko moje, kde jsi? Na kole, na kole, křičí děti ve škole. Napadá mě text jedné reklamy. Manželství Marie Dominique a jejího manžela Bertranda totiž vypadá tak, že on neustále podniká dlouhé cyklistické túry […] Posted in Filmové recenze
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Město bohů27. srpna 2004 Město bohů Brazilský film se do našich kin dostává jen velmi zřídka. Co já si pamatuju, tak v poslední době jsme mohli vidět snad už jen Hlavní nádraží. Sliboval jsem si od filmu minimálně atraktivní […] Posted in Filmové recenze
  • Pod povrchem16. května 2005 Pod povrchem Ačkoli ve filmu figuruje duch, není Pod povrchem tou pravou "duchařinou". Momentů, kdy se duch objevuje či projevuje zde není mnoho. Oproti jiným filmům zde navíc nevystupuje jako nějaké […] Posted in Filmové recenze
  • Tísňové volání (Den skyldige) - film, co jste prošvihli na KVIFF 2018 - 80%6. července 2018 Tísňové volání (Den skyldige) - film, co jste prošvihli na KVIFF 2018 - 80% Dánský thriller Tísňové volání se celý odehrává výhradně v prostorách budovy, kde pracují policejní operátoři tísňové linky, jejichž pracovní náplní je vyslechnout volajícího a poslat za […] Posted in Filmové recenze
  • Podfu(c)k13. června 2006 Podfu(c)k Aspoň dvakrát. Tenhle film musíš vidět aspoň dvakrát, pokud chceš pochopit zápletku a napsat o něm recenzi! Bylo mi řečeno… Hmm, tak jsem ho viděla jen jednou a asi si dost troufám, když o […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...