Kritiky.cz > Vaření > Recepty > Sýrová kolečka na vánoční stůl! Recept od babi Maru

Sýrová kolečka na vánoční stůl! Recept od babi Maru

jj

Sýrová koleč­ka se náram­ně hodí jako vánoč­ní pohoš­tě­ní pro svá­teč­ní návštěvy pří­buz­ných. Jejich pří­pra­va je jed­no­du­chá a neza­be­re vám, v oče­ká­va­ném vánoč­ním spě­chu, zby­teč­ně moc času. Recept jsem dosta­la od babi Maru, kte­rá ráda zkou­ší nové recep­ty a jíd­la. No musím uznat, že ten­to recept se jí pořád­ně pove­dl!

[the_ad_placement id=„toptop“]

Recept
  • 33 dkg polo­hrubé mou­ky
  • 12 1/2 dkg más­la
  • 1 lžič­ka soli
  • 1/2 lžič­ky cuk­ru
  • 1 vej­ce
  • 1/2 práš­ku do peči­va
  • 1/2 až 1 dl mlé­ka

Náplň

  • 10 dkg strou­ha­né­ho eida­mu
  • 10 dkg strou­ha­né nivy
  • 12 1/2 dkg más­la
Zkuste sýrová kolečka a nebudete litovat
Zkuste sýro­vá koleč­ka a nebu­de­te lito­vat
Sýrová kolečka se dají dělat ve velké spoustě provedeních
Sýrová koleč­ka se dají dělat ve vel­ké spous­tě pro­ve­de­ních

Ze všech ingre­di­en­cí zpra­cu­je­me hlad­ké těs­to, kte­ré poté vyvá­lí­me na 2 plá­ty. Každý plát potře­me polo­vi­nou nápl­ně a napev­no sro­lu­je­me do rolá­dy. Necháme ztuh­nout v led­ni­ci a potom krá­jí­me na ten­ká, asi 3 mm sil­ná koleč­ka. Mňam! Už teď bych ochut­na­la. Ale moment, ješ­tě nejsme u kon­ce!
Kolečka pokla­de­me na vymaš­tě­ný plech, potře­me vej­cem a posy­pe­me seka­ný­mi oře­chy. Pečeme krát­ce, oko­lo 20 minut, až peči­vo dosta­ne krás­nou růžo­vou bar­vu. Následně ser­ví­ru­je­me!

(adsby­go­o­gle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vynikající k čaji, pivu, vínu, ale tře­ba i k mine­rál­ce.

TIP: Pro milov­ní­ky kávy dodá­vám, že to není nej­vhod­něj­ší kom­bi­na­ce, ale pokud milu­je­te kávu tak, jako já, stej­ně si ji k tomu nako­nec dáte!

Tvojechvilka.cz

(adsby­go­o­gle = window.adsbygoogle || []).push({});


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...