Kritiky.cz > Recenze knih > Synové přicházejí a odcházejí, matky to nevzdávají nikdy - kniha - recenze - 100 %

Synové přicházejí a odcházejí, matky to nevzdávají nikdy - kniha - recenze - 100 %

9788072811274

William Saroyan stvo­řil dal­ší kni­hu poví­dek, kde se ten­to­krát zao­bí­rá setká­ní­mi se slav­ný­mi lid­mi své doby. Některá jmé­na bude znát kaž­dý pro jejich pro­slu­lost, o jiných pro změ­nu čte­nář nikdy nesly­šel. Nejsou to však jenom spi­so­va­te­lé, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Saroyan potká­val her­ce, poli­ti­ky, reži­sé­ry, novi­ná­ře, vlast­ně sko­ro všech­ny umě­lec­ké pro­fe­se. Mezi nimi si nadě­lal mno­ho přá­tel, ale občas i zlé krve, jak se říká.

Z jeho pro­fe­se potkal pro­slu­lé­ho ErnestaHemingwaye, i když potkal je tro­chu nad­ne­se­ný výraz. Z éry němé­ho a vlast­ně poz­dě­ji i zvu­ko­vé­ho fil­mu se stře­tl s Gretou Garbou, což byla iko­na své doby, na kte­rou v Hollywoodu dodnes vzpo­mí­na­jí. Dělala na něj dojem tako­vý, jaký měla ve svých rolích. Ve svých povíd­kách mimo­to popi­su­je, jaké měl čas­to pro­blémy s uvá­dě­ním svých her, kte­ré napsal. Několikrát se mu sta­lo, že se pohá­dal, nebo mu byly dokon­ce dej­me tomu ukra­de­ny.

Popisuje také, jaký na něj udě­lal dojem Charlie Chaplin. Z jeho pohle­du to byl špat­ný i dob­rý člo­věk v jed­nom. Sebe sama William Saroyan nazval v jed­né z poví­dek mili­o­ná­řem, pro­to­že jak podotkl, už byl při peně­zích a tak si dovo­lo­val, jen­že i to se časem změ­ni­lo, kdy v pod­sta­tě neměl ani na suchou kůru chle­ba v nad­sáz­ce řeče­no.

Já mys­lím, že je to kni­ha vyni­ka­jí­cích poví­dek ze živo­ta. Rozhodně ji dopo­ru­ču­ju, William Saroyan je vyni­ka­jí­cí spi­so­va­tel pod­le mého názo­ru. Kniha má 310 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Eminent.

 • Autor: William Saroyan
 • Žánr: belet­rie, memoá­ry
 • Nakladatelstvi: Eminent
 • Datum vydá­ní: 2003


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Ach, holčičko - kniha - recenze - 100 %25. března 2017 Ach, holčičko - kniha - recenze - 100 % Malá knížečka o 20 povídkách – tak zní ve zkratce obsah tohoto díla. Hned úvodní, podle které se nazývá celá kniha, je trochu smutná, ale William Saroyan to podal tak, že si to člověk […]
 • Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %13. dubna 2017 Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 % Tahle kniha je takový průřez zážitků a výroků slavných nebo známých lidí. Kniha je rozdělená na specifické kapitoly. Žertíky a vtípky začínají hned zostra – hereckou legendou Jiřinou […]
 • Malostranské humoresky - kniha7. června 2017 Malostranské humoresky - kniha Malostranské humoresky jsou soubor povídek od spisovatele Karla Pecky, rozdělených do tří částí, přičemž dohromady jich je v této knize osmnáct a všechny jsou dobré, aspoň teda podle mého […]
 • Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání19. října 2017 Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání V životě jsou silné okamžiky. Veskrze jsme u nich směšní sami sobě nebo druhým. Například, když naposledy zíráte na stromečkový vzor na parketách v domě, ze kterého se právě stěhujete. A […]
 • Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 %17. dubna 2017 Na mou duši do psích uší - kniha - recenze - 100 % Vlastimil Brodský byl hvězda jednak filmového plátna, ale taktéž i rozhlasového éteru, kde vyprávěl pohádky. Posléze si je začal vymýšlet a vyprávět svému jezevčíkovi Hugovi. Všechny byly […]
 • Žena se lvem aneb Slušný výsledek s lehce otravnou kampaní21. prosince 2018 Žena se lvem aneb Slušný výsledek s lehce otravnou kampaní Když jsem poprvé zaslechl krátce před nějakým dávnějším Conem název Lehké fantazijno a viděl plakát, blesklo mi hlavou „ha, nějaký novátorský projekt“…pak jsem se […]
 • Jiří Babica na cestách - kniha - recenze23. dubna 2017 Jiří Babica na cestách - kniha - recenze Jiří Babica na cestách je kuchařka rozdělená podle světadílů a následně i některých zemí. Evropa je dost rozlehlá, tedy co se týká receptů v této knize. Nejvíce předpisů najdete z Německa […]
 • Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši31. prosince 2018 Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši Nabitá Mary - žili byli dva bratři, jeden byl bohatý a ten druhý byl chudý a navíc se staral o dceru Marušku. K tomu byl vdovec. Staršího bratra nikdo kvůli jeho lakomosti nechtěl. […]
 • Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 %1. května 2017 Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 % Divné dny – první a nejdelší povídka z knihy. Mladá dívka jménem Alžběta má poměrně bezstarostný život. Škola je v pořádku, bezproblémoví rodiče a chodí s Kamilem, i když ne nijak navážno. […]
 • Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100%22. března 2017 Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100% Audioknihy sice nemají ještě takovou pozici jako normální knihy, ale i tak se dostávají do popředí. I Jazz Music patří do vydavatelů, jenž mají na svém kontě krásné tituly. Jedním z nich […]