Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Syberia 2

Syberia 2

Možná jste již čet­li moji „done­be­vy­chva­lu­jí­cí“ recen­zi na prv­ní díl skvě­lé adven­tu­ry Syberia. Druhý díl je sko­ro stej­ný...... To by ale bylo asi vel­mi stro­há recen­ze, tak­že radě­ji tro­chu zapře­mýš­lím a poku­sím se tu vylí­čit, co mě na hře zau­ja­lo a co niko­liv (to bude těž­ké).
Syberia 2 začí­ná tam, kde prv­ní díl skon­čil. Kate se roz­hod­la násle­do­vat geni­ál­ní­ho a dětin­ské­ho vyná­lez­ce Hanse Voralberga. Hrdinové ces­tu­jí vla­kem (kte­ří řídí skvě­le „stro­jo­vi­tý“ auto­mat Oskar), což sebou opět při­ná­ší obvyk­lé pro­blémy ne nepo­dob­né těm v „jed­nič­ce“, jako je tře­ba nata­že­ní vláč­ku, či vyře­še­ní růz­ných obs­truk­cí, jež pře­ká­ží v dal­ší ces­tě. Oproti prv­ní­mu dílu dozna­la dvoj­ka dějo­vě leh­čích změn, neboť je tro­chu akč­něj­ší (co se ovšem jen vyprá­vě­ní děje týče, žád­ná Lara Croft se neko­ná!) a má vět­ší spád. Mně osob­ně napří­klad dosta­la část, ve kte­ré se Kate s Hansem nachá­zí v kláš­te­ře a.....víc bych ale pro­zra­zo­vat neměl.
Grafika je sko­ro stej­ná jako minule....tedy vyni­ka­jí­cí! Autoři tro­chu zapra­co­va­li na tako­vých drob­nos­tech jako jsou tře­ba sto­py ve sně­hu či hez­ky pole­tu­jí­cí sníh. Je to pří­jem­né a mile to dotvá­ří atmo­sfé­ru hry. Když jsem u té atmosféry....hudba je také skvě­lé. V tom prv­ním díle špat­ná roz­hod­ně neby­la, ale při­šla mi lehce nevý­razná. Ani zde není roz­hod­ně nějak transpa­rent­ní, ale vždy - vět­ši­nou, když vyře­ší­te něja­ký zádrhel - se roze­z­ní hlav­ní motiv hry a....to je potom PARÁDA!
Herní sys­tém zůstal nezmě­něn, ostat­ně co také měnit na skvě­lé point and click adven­tu­ře. Kate tu ale při­by­la nová posta­vič­ka - Yuki, jaký­si kří­že­nec psa a tule­ně, což je - dle mého názo­ru - vel­mi, vel­mi roz­to­mi­lý bytost, kte­rá vám mnoh­dy doce­la pomů­že (ale někdy i při­dě­lá pro­blémy). Kate dále během hry potká i růz­né sta­ré zná­me (někte­ré osob­ně, o jiných tu bude jen let­má zmín­ka, či foto­gra­fie v novi­nách), ale také vše­li­ké nové posta­vy. Ne vždy se ovšem bude jed­nat o setká­ní pří­jem­ná....
Děj opět (pro změ­nu) skvě­lý, pod­le mého názo­ru ješ­tě mož­ná o chlou­pe­ček lep­ší než před­chá­ze­jí­cí hra. Je zde něko­lik momen­tů, kte­ré takří­ka­jíc berou za srd­ce (a slab­ší pova­hy u nich roní slzy), mně osob­ně veli­ca „dosta­la“ scé­na, ve kte­ré se Oskar obě­to­vá­vá pro záchra­nu Hanse či vzpo­mín­ko­vá pasáž, ve kte­ré se Kate dosta­ne opět do alp­ské­ho měs­teč­ka z prv­ní­ho dílu (nějak si nevzpo­me­nu na jméno...začína to na V) a setká se dokon­ce s Hansovým otcem... A ten závěr celé hry....darmo mlu­vit.
A jak­pak se to vlast­ně hra­je? Zkuste hádat, skvě­le!:-) (a to se sna­žím být i tro­chu kri­tic­ký!)
Hodnocení: 100%.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Tomb Raider (2013)4. října 2019 Tomb Raider (2013) Laru Croft zná asi každý, dokonce i ten, kdo nikdy na interaktivní počítačovou zábavu moc nebyl a otřel se o ni se stejnou frekvencí jako ortodoxní muslim o talmud.Jistě, Lara je ikona, po […]
  • Shogun Total War7. října 2019 Shogun Total War Shogun Total War1. června 1530Milý deníčku, jmenuji se…..nějaké šílené japonské jméno, ale to není podstatné. Jsem velitelem takového jednoho krásného klanu, máme jméno…..šílené japonské […]
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […]
  • Portal 2 (2011)31. srpna 2019 Portal 2 (2011) Hra Portal 2 se stala podle mnohých počítačových magazínů nejlepší hrou roku 2011. Samotné studio Valve (tvůrci slovutného Half-life) dokonce po vydání prohlašovali, že Portal 2 je […]
  • Lara Croft and the Temple of Osiris17. května 2017 Lara Croft and the Temple of Osiris Hra zdarma pro Xbox One v Xbox Live Gold. Dostupné:16/05 - 15/06. https://youtu.be/gc0L1n1TP7g
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]