Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > SWAT 4

SWAT 4

0b6a4f24fa 49306224 o2

Vyšetřil jsem si tro­chu času a podí­val se na to, co se válí na dis­ku mého note­boo­ku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztra­ti­la nic ze své­ho kouz­la.
Hráč se zde dostá­vá do role čle­na spe­ci­ál­ní poli­cej­ní jed­not­ky SWAT (Special wea­pons and tactics), kte­rá řeší roz­lič­né pro­blémy od šíle­né­ho mani­aka ve svém domě, až po kva­lit­ně vyba­ve­nou jed­not­ku tero­ris­tů, kte­rá se opev­ní v hote­lu a má neho­ráz­né poža­dav­ky. Od vět­ši­ny jiných her - zamě­ře­ných pře­váž­ně na pře­střel­ky - se však liší tím, že zde si mno­ho neza­stří­lí­te. Drtivá vět­ši­na pro­sto­ru je zde věno­vá­na tak­ti­ce a plá­no­vá­ní (pokud vám to však mís­ty ne zrov­na slav­ná AI vašich kole­gů dovo­lí). Několika mise­mi jsem pro­šel i bez jedi­né­ho výstře­lu. Primární je vždy zachrá­nit všech­ny rukojmí, čle­ny své­ho týmu nechát pře­žít a od věci rov­něž není, aby i „ti zlí“ nako­nec zůsta­li s ruka­ma v pou­tech a ne v rakvi... Celkový dojem je pak tedy poměr­ně věro­hod­ný (pokud mohu posou­dit) a rea­lis­tic­ký.
Určitou nevý­ho­du bych spat­řo­val v tom, že mise, kte­rý­mi se svý­mi čle­ny týmu pro­chá­zí­te, na sebe vzá­jem­ně nena­va­zu­jí. Není zde tedy žád­ný jed­no­tí­cí pří­běh, což je doce­la ško­da.
Hra SWAT 4 má na dneš­ní dobu níz­ké hard­wa­ro­vé náro­ky. V zása­dě vám sta­čí pro­ce­sor s 1,4 ghz a zhru­ba 256 mb RAM.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […]
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Atomic Bomberman15. září 2019 Atomic Bomberman Zavřete hezky oči a zkuste se vrátit v myslích o několik let zpátky, konkrétně do lehce ujetých let osmdesátých. Pusťte si stylovou hudbu (Depeche Mode, Queen, Pet Shop Boys) a z lehka […]
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […]
  • Football Arena28. srpna 2019 Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Změna nastala v okamžiku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na stránce footballarena.org, kde […]
  • Max Payne27. srpna 2019 Max Payne Max Payne Jmenuji se Max Payne, hraji ve hře Max Payne postavu Maxe Payna a přišel jsem vás zabít! To je zhruba stručná charakteristika hlavního hrdiny této slavné hry od finské […]
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]