Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > SWAT 4

SWAT 4

0b6a4f24fa 49306224 o2
Vyšetřil jsem si tro­chu času a podí­val se na to, co se válí na dis­ku mého note­boo­ku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztra­ti­la nic ze své­ho kouz­la.
Hráč se zde dostá­vá do role čle­na spe­ci­ál­ní poli­cej­ní jed­not­ky SWAT (Special wea­pons and tactics), kte­rá řeší roz­lič­né pro­blémy od šíle­né­ho mani­aka ve svém domě, až po kva­lit­ně vyba­ve­nou jed­not­ku tero­ris­tů, kte­rá se opev­ní v hote­lu a má neho­ráz­né poža­dav­ky. Od vět­ši­ny jiných her - zamě­ře­ných pře­váž­ně na pře­střel­ky - se však liší tím, že zde si mno­ho neza­stří­lí­te. Drtivá vět­ši­na pro­sto­ru je zde věno­vá­na tak­ti­ce a plá­no­vá­ní (pokud vám to však mís­ty ne zrov­na slav­ná AI vašich kole­gů dovo­lí). Několika mise­mi jsem pro­šel i bez jedi­né­ho výstře­lu. Primární je vždy zachrá­nit všech­ny rukojmí, čle­ny své­ho týmu nechát pře­žít a od věci rov­něž není, aby i „ti zlí“ nako­nec zůsta­li s ruka­ma v pou­tech a ne v rakvi... Celkový dojem je pak tedy poměr­ně věro­hod­ný (pokud mohu posou­dit) a rea­lis­tic­ký.
Určitou nevý­ho­du bych spat­řo­val v tom, že mise, kte­rý­mi se svý­mi čle­ny týmu pro­chá­zí­te, na sebe vzá­jem­ně nena­va­zu­jí. Není zde tedy žád­ný jed­no­tí­cí pří­běh, což je doce­la ško­da.
Hra SWAT 4 má na dneš­ní dobu níz­ké hard­wa­ro­vé náro­ky. V zása­dě vám sta­čí pro­ce­sor s 1,4 ghz a zhru­ba 256 mb RAM.

  • Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 201019. května 2020 Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 2010 Hra už od prvních screenshotů, trailerů a slibů vývojářů vypadala naprosto famózně (4 různá zakončení, větvení příběhu, možnost se rozhodovat, možnost použít kus nábytku ke zmlácení […] Posted in Retro games
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […] Posted in Retro games
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […] Posted in Retro games
  • Shogun Total War7. října 2019 Shogun Total War Shogun Total War1. června 1530Milý deníčku, jmenuji se…..nějaké šílené japonské jméno, ale to není podstatné. Jsem velitelem takového jednoho krásného klanu, máme jméno…..šílené japonské […] Posted in Retro games
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […] Posted in Retro games
  • Deus Ex: Human Revolution9. října 2019 Deus Ex: Human Revolution V roce 2000 spatřila světlo světa hra s prapodivným názvem "Deus Ex", hra, na kterou po čase mnozí "pamětníci" vzpomínají se slzou v oku a označují ji za to nejlepší, co na poli virtuální […] Posted in Retro games
  • The Silent Age23. října 2019 The Silent Age S počítačovými hrami je to s postupujícím věkem obtížné. Člověk má na podobné libůstky stále méně a méně času a stále více a více jej zajímá ta propracovanější tvorba, pro jejíž […] Posted in Retro games
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […] Posted in Retro games
  • Atomic Bomberman15. září 2019 Atomic Bomberman Zavřete hezky oči a zkuste se vrátit v myslích o několik let zpátky, konkrétně do lehce ujetých let osmdesátých. Pusťte si stylovou hudbu (Depeche Mode, Queen, Pet Shop Boys) a z lehka […] Posted in Retro games
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...