Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Svěrákovi natáčejí novou komedii

Svěrákovi natáčejí novou komedii

word image 8

Den po svých naro­ze­ni­nách začal Zdeněk Svěrák natá­čet film Betlémské svět­lo, ve kte­rém si zahra­je hlav­ní roli. Režisér Jan Svěrák obsa­dil do dal­ších rolí Danielu Kolářovou, Terezu Rambu, Vojtěcha Kotka a Vladimíra Javorského.

„Film bude o hle­dá­ní život­ní har­mo­nie, o hra­ni­ci mezi vyrov­na­nos­tí a rezig­na­cí, a tohle těž­ké téma roz­pty­lu­je­me humo­rem, sty­li­za­cí a vel­kou nad­sáz­kou,“ vysvět­lu­je reži­sér Jan Svěrák. Scénář vychá­zí z kniž­ních best­selle­rů Povídky a Nové Povídky Zdeňka Svěráka a je vyprá­vě­ný jako pří­běh o spi­so­va­te­li, jemuž do běž­né­ho živo­ta vstu­pu­jí posta­vy z vlast­ních poví­dek.

„Hraju spi­so­va­te­le Šejnohu“, pro­zra­dil autor před­lo­hy Zdeněk Svěrák. „Ten člo­věk jako by mi vypa­dl z oka. Je jen o něco komič­těj­ší, než jsem já.“

O spe­ci­fic­kou vizu­a­li­tu fil­mu se posta­rá drži­tel osmi Českých lvů a dal­ších pěti nomi­na­cí – feno­me­nál­ní kame­ra­man Vladimír Smutný, kte­rý spo­lu­pra­co­val se Svěráky už na Koljovi před 25 lety a stej­ně tak oce­ňo­va­ný archi­tekt Jan Vlasák a kos­tým­ní návr­hář­ka Simona Rybáková. Střihu celé­ho fil­mu se popr­vé ujme pokra­čo­va­tel rodin­né tra­di­ce, syn reži­sé­ra a vnuk hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le, stři­hač František Svěrák.

Hlavní posta­vy ztvár­ní kro­mě Zdeňka Svěráka Daniela Kolářová, Vojta KotekTereza Ramba. V dal­ších rolích se divá­ci mohou těšit na Ondřeje Vetchého, dán­skou hereč­ku Patricii Schumann či Jitku Čvančarovou. Snímek Betlémské svět­lo se bude natá­čet od kon­ce břez­na do květ­na pře­de­vším v Praze. Premiéru tvůr­ci plá­nu­jí v dub­nu roku 2022 a do kin jej uve­de spo­leč­nost Bioscop. Koproducentem fil­mu je Česká tele­vi­ze.


  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Vratné lahve - Snadné je žít...23. srpna 2020 Vratné lahve - Snadné je žít... Josef Tkaloun není běžným pětašedesátníkem. Živí se jako učitel, nezvládá krizové situace se vzpurnými žáky a počítačům rozumí jako koza petrželi. Jeho dny se pozvolna sčítají a víc než […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč6. července 2018 Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč Co skrývá lehce zapadlý, přesto velmi originální snímek Jan Svěráka? Česká kinematografie se v posledních letech často uvelebila v několika kolejích, které její tvůrci nejsou příliš […] Posted in Filmové recenze
  • Jiří Ornest10. dubna 2017 Jiří Ornest Jiří Ornest (27. září 1946 Praha – 9. dubna 2017 Praha) byl český herec, režisér a překladatel, nositel ceny Alfréda Radoka z roku 1996. Pocházel ze známé české divadelnické rodiny, strýc […] Posted in Profily osob
  • Polednice - 55 %26. února 2016 Polednice - 55 % Polednice dvéře zlehka odmyká a strach proběhne celým domem až k matce, která si neví rady se svým dítětem, ani sama se sebou. Postava z Erbenovy balady má v sobě stále dost tajemna, které […] Posted in Filmové recenze
  • Rozhovor s Danielou Kolářovou18. února 2016 Rozhovor s Danielou Kolářovou O rozhodnutí přijmout roli v tomto filmu „Předchozí pokusy o Erbena se mi nelíbily, tohle je volně na motivy Polednice, v jiném pojetí. Je to trochu moralita, ale posunutá do 21. století. […] Posted in Rozhovory
  • Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…18. února 2016 Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru… Přestože titul filmu odkazuje k slavné básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro filmový příběh, zasazený do současnosti, je velmi volná. V centru příběhu odehrávajícího se v uprostřed […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,15633 s | počet dotazů: 218 | paměť: 53659 KB. | 16.01.2022 - 08:43:03