Svátek módy aneb Fashion week

img a281740 w1731 t1488452129

Fashion week, jak už název napo­ví­dá, trvá při­bliž­ně jeden týden. Módní návr­há­ři, znač­ky a mód­ní domy zde pre­zen­tu­jí své nej­no­věj­ší kolek­ce a uka­zu­jí je tak poten­ci­ál­ním kup­cům a médi­ím. Tyto udá­los­ti ovliv­ňu­jí tren­dy násle­du­jí­cí sezó­ny. Nejvýznamnější týden módy se koná v tzv. Big Four (Velká čtyř­ka)  – tedy ve měs­tech New York, Londýn, Milano a Paříž, kte­ré jsou také pova­žo­vá­ny za měs­ta módy. V posled­ních letech se při­dá­va­jí i dal­ší měs­ta, jako pří­klad lze uvést Los Angeles, Berlín, Řím, Tokio, Šanghaj ale také Prahu.
módní přehlídka
Jednotlivé týd­ny módy jsou roz­dě­le­né do dvou kate­go­rií a to pro muže a ženy. Dámské pře­hlíd­ky se vět­ši­nou kona­jí v úno­ru a poté na pře­lo­mu září a říj­na a to v násle­du­jí­cím pořa­dí: New York, Londýn, Milán a Paříž. Pánský fashi­on week se vět­ši­nou koná o něco dří­ve, v led­nu a na pře­lo­mu červ­na a čer­ven­ce, s tím roz­dí­lem, že New York je mís­to prv­ní­ho pořa­dí posled­ní.
Na Fashion wee­ku před­sta­vu­jí své kolek­ce zejmé­na před­ní svě­to­ví návr­há­ři. Uvidíte tak napří­klad pře­hlíd­ky mode­lů Dolce& Gabbana, Victoria Beckham, Tommy Hilfiger, Dior, Gucci, Prada a dal­ší.

I Praha pořá­dá svůj vlast­ní fashi­on week, prá­vě po vzo­ru těch svě­to­vých. Pražský týden módy se sna­ží pod­po­ro­vat naše čes­ké mód­ní návr­há­ře a obje­vo­vat nové talen­ty v oblas­ti módy a návr­hář­ství, kte­ří zde v pre­mi­é­ře odha­lu­jí své aktu­ál­ní kolek­ce na příští sezó­nu. Mohly jste tak v minu­los­ti vidět napří­klad mode­ly Jakuba Polanky, Daniely Peškové, Zuzany Kubíčkové či Petry Ptáčkové.
přehlídkové molo
Vstupenky se dají sehnat od 2 000 Kč do 17 000 Kč a vět­ši­nou jsou brzy vypro­da­né. Fashion week se sna­ží pro­po­jo­vat růz­né umě­lec­ké dis­ci­plí­ny a sou­stře­dí se na atrak­tiv­ní pub­li­kum ze svě­ta módy, desig­nu, umě­ní a byz­ny­su. Každoročně jsou zde vítá­ni význam­ní čeští i zahra­nič­ní hos­té a v rám­ci fashi­on wee­ku se koná i celá řada při­dru­že­ných akcí.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Oživte své staré kousky klíčenkou!5. července 2019 Oživte své staré kousky klíčenkou! Jistě víte, o čem mluvíme. Chlupáči, jak jim my s oblibou říkáme, jsou všude kolem nás. Začalo to klíčema, kde se tento módní doplněk začal objevovat. Nevíme, jak vy, ale nám tento […]
  • Pubertu zvládneme společně!23. září 2019 Pubertu zvládneme společně! První pubertu si Vaše děti prošli v batolecím věku. Každá jejich odpověď zněla ne, záchvaty vzteku byly na denním pořádku a pro vzteklý výstup taktéž nešli příliš daleko. Toto období […]
  • Top 4 fashion profily na Instagramu19. srpna 2019 Top 4 fashion profily na Instagramu Sociální sítě jsou fenoménem této doby. Tak to prostě je. Pro ty, které tento trend moc nepodporují a nerozumí, bude mnohem jednodušší jít s dobou a naučit se v sociálních sítích chodit, […]
  • Tajemství krásy celebrit15. června 2019 Tajemství krásy celebrit My obyčejní smrtelníci, co nám v životě nepomáhají nutriční poradci, profesionální stylisti ani kadeřníci, si musíme vystačit sami. Přesto toužíme po účincích, které mají lidé, kteří […]
  • Mašle a uzly jsou opět hitem11. prosince 2019 Mašle a uzly jsou opět hitem Současná módní vlna si žádá výrazné vázací prvky, které přirozeně a s grácií podtrhují ryzí ženskost. Rozličné uzly, mašle a jiné nepřehlédnutelné střihové detaily jsou letos opravdovými […]
  • 8 nejčastějších chyb v oblékání mužů10. června 2019 8 nejčastějších chyb v oblékání mužů Stejně pochopitelné, jako že muži nejsou vášnivými fanoušky seriálu Sexu ve městě, je i skutečnost, že módu neberou tak vážně jako my ženy. Přesto v oblékání existují základní pravidla, […]
  • Svatební šaty na míru levně17. července 2019 Svatební šaty na míru levně Pokud chcete mít svůj jedinečný model, ale přitom nechcete zbytečně utrácet, pak si můžete nechat ušít svatební šaty na míru levně. Jak? Jde o to, že svatební šaty budou sice vybrány z […]
  • Kokedama jako fantastický bytový doplněk25. prosince 2019 Kokedama jako fantastický bytový doplněk Kokedama je z Japonska pocházející způsob pěstování rostlin, který původně vznikl z bonsají. Můžeme jej přeložit jako „mechová koule“.  Rostlina v tomto případě nevyrůstá […]
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […]
  • Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada?23. září 2019 Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada? Pak jste na tom podobně jako Andrea, hlavní hrdinka této komedie. Vy asi bez této znalosti vcelku lehce proplouváte životem, ale Andrea dostala místo asistentky šéfredaktorky předního […]