Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Survivor - Nikola Čechová

Survivor - Nikola Čechová

HC
HC

Nikola Čechová (* 6. pro­sin­ce 1989, Praha) ali­as Shopaholic Nicol je čes­ká you­tu­ber­ka, býva­lá mode­rá­tor­ka tele­vi­ze Óčko a TV Nova, a také blo­ger­ka zabý­va­jí­cí se módou. Společně s Milanem Peroutkou mode­ro­va­la v letech 2019–2021 pořad Snídaně s Novou. Jedná se o jed­nu z nej­lé­pe vydě­lá­va­jí­cích a nej­o­de­bí­ra­něj­ších you­tu­be­rek v Česku. V sou­tě­ži Blogerka roku 2015 vyhrá­la v kate­go­rii video. V roce 2015 se umís­ti­la v žeb­říč­ku 77 nej­vliv­něj­ších Čechů časo­pi­su Forbes na soci­ál­ních sítí jako 42., v roce 2016 se umís­ti­la již na 10. mís­tě. V roce 2017 vyda­la svo­ji prv­ní píseň s názvem ZTRACENÁ.

Život

Nikola Čechová se naro­di­la 6. pro­sin­ce 1989 v Československu. Má star­ší sest­ru a mlad­ší­ho bra­t­ra. Vystudovala střed­ní peda­go­gic­kou ško­lu a poté stu­do­va­la od roku 2009 do roku 2014 na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze v baka­lář­ském i magis­ter­ském stu­diu obor soci­ál­ní a medi­ál­ní komu­ni­ka­ce. Tématem její baka­lář­ské prá­ce byly Specifické tele­viz­ní žán­ry v České tele­vi­zi a diplo­mo­vé prá­ce Virální mar­ke­ting na čes­kém a svě­to­vém trhu. V červ­nu roku 2013 se vyda­la během stu­dia na tři měsí­ce do Londýna, kde byd­le­la a pra­co­va­la. Původně měla natá­če­ní jako ved­lej­ší čin­nost, poz­dě­ji se jím zača­la živit.

Svůj veřej­ný YouTube kanál si zalo­ži­la 7. lis­to­pa­du 2011. Proslavila se hlav­ně videem „Nikdy jsem…“ s Petrem Lexou ali­as Hoggym; to má přes 1 500 000 zhléd­nu­tí a je jejím nej­sle­do­va­něj­ším videem. Natáčela dále napří­klad s Jirkou Králem, Jmenuju se Martin, Flabgee či jiný­mi kama­rá­dy. Zúčastnila se všech roč­ní­ků fes­ti­va­lu Utubering. V říj­nu 2017 byla jed­ním z hos­tů v Show Jana Krause.

Od pro­sin­ce 2019 na svém YouTube kaná­le nezve­řej­ni­la žád­né nové video.

V září 2020 se obje­vi­la ve video­kli­pu k pís­nič­ce Cowboy od Pokáče, kde hrá­la hol­ku z ves­ni­ce.

Dne 31. květ­na 2021 spus­ti­la pro­voz své mód­ní znač­ky s názvem Lacl. Dle jejích slov jí zále­ží hlav­ně na pocti­vos­ti a udr­ži­tel­nos­ti oble­če­ní.

Mezi lety 2017 až 2021 tvo­ři­la pár s čes­kým kame­ra­ma­nem Jakubem Mahdalem.


 • Zdroj: Česká Wikipedie
 • Photo © zetko. pro­ducti­on

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


 • Survivor - 2. epizoda - Gábor je BEAST23. ledna 2022 Survivor - 2. epizoda - Gábor je BEAST Jak už jsem zmínil v prvním díle, jsem velkým fanouškem původního Survivora, takže jsem byl velmi nadšený, když jsem zjistil, že se bude opět natáčet u nás, s původní licencí a s lidmi, […] Posted in Reality show
 • Survivor - Barbora Jánová21. ledna 2022 Survivor - Barbora Jánová Barbora Jánová (* 18. srpna 1989 Benešov) je česká herečka, dramaturgyně a produkční. Věnuje se divadlu, televizním seriálům, filmům a reklamě. Život Do svých 18 let vyrůstala ve […] Posted in Profily osob
 • Survivor18. ledna 2022 Survivor Survivor je americká verze mezinárodní televizní reality show Survivor, která je odvozena od švédského televizního seriálu Expedice Robinson, jehož autorem je Charlie Parsons a který měl […] Posted in Speciály
 • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
 • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
 • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
 • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
 • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
 • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
 • Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga18. května 2022 Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga Mladá dívka se snaží vyrovnat se svými psychickými pyrotechnickými schopnostmi ve filmu Žhářka, nové adaptaci románu Stephena Kinga navazující na původní film z roku 1984 s Drew Barrymore […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85289 s | počet dotazů: 215 | paměť: 57261 KB. | 22.05.2022 - 22:08:24