Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať

Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Začína nový týž­deň a s ním aj ďal­šie die­ly Survivora Česko&Slovensko. Po odcho­de Toma nám osta­lo 9 súťa­ži­a­cich a aj keď veľ­mi poma­ly, ale isto sa dostá­va­me bliž­šie a bliž­šie do finá­le tej­to rea­li­ty show.

SK-41.epizóda

Hneď na zači­at­ku epi­zó­dy vidí­me deba­tu Xénie, Nicol a Chilli. Samozrejme sa tie dve Xénii líš­kajú ako sú šťast­né, že sa vrá­ti­la a spri­a­dajú plá­ny na vyho­de­nie Vladimíra. Mňa osob­ne prekva­pi­lo, že už spo­me­nu­li aj Johy v rám­ci nasa­de­nia do due­lu pro­ti Vladimírovi. Zjavne Johy nemá tak pev­né vzťa­hy s nimi ako si mys­le­la. Každopádne si mys­lím, že aj tak ak Xénia nevy­hrá imu­ni­tu tak pôjde do due­lu.

Chilli tam zno­va spo­mí­na ako ju Vláďa vydie­ral, že ak nedajú Xéniu, tak dá Nicol. Popravde rád by som videl záber, kde to hovorí, lebo kľud­ne to môže byť klam­stvo od Chilli, aby nejak doká­za­la odô­vod­niť hlas pre Xéniu a zdis­kre­di­to­vať Vláďu.

Následne sa nám otvo­ri­la Johy pri svo­jom život­nom prí­be­hu a poprav­de veľ­mi sa mi páči­lo to čo pove­da­la a urči­te u mňa zís­ka­la plu­so­vé body, lebo aj sám zastá­vam názor nevnu­co­vať, ale rešpek­to­vať. Po vyli­a­tom srd­ci Johy sme sa dosta­li k deba­te Braňa a Dominiky a musím pove­dať, že Braňa bolo v tej­to epi­zó­de vidieť omno­ho viac ako dote­raz a to je veľ­mi dob­ré. Myslím tým najmä her­nú strán­ku, keď začal roz­mý­šľať nad päť­kou on, Dominika, Xénia, Johy a Vláďa. Popravde taká­to ali­an­ca by sa mi aj páči­la, lebo by to zna­me­na­lo pod­raz voči ved­úcej sku­pi­ne oko­lo Nicol a Chilli.

Klasicky sa dostá­va­me k subo­ju o odme­nu, kde ten­to­krát odme­nou bola masáž, noc v hote­li, kúpe­le a samozrej­me veľa jed­la. Tie odme­ny sú fakt obrov­ské a som zve­da­vý čím to pre­ko­najú. Najprv však pre­be­hol zno­va súboj o kapi­tá­na, kto­rý vyhral Vladimír. Ako dru­hú kapi­tán­ku vybral Dominiku. Vladimír si vybral Johy, Veroniku, Veve a Nicol a Dominika si vybra­la Xéniu, Chilli a Braňa. Inak zase sme sa dočka­li zose­ká­va­né­ho Novotného, keď roz­prá­val o odme­ne. Jedna veta a po nej hud­ba a dra­ma­tic­ký záber na hrá­čov, potom ďal­šia veta a zase doo­ko­la. Toto sa veľ­mi kri­ti­zo­va­lo a čudu­jem sa, že sa nepo­u­či­li.

No poď­me už k odme­ne, kto­rá bola už kla­sic­ky na 7 bodov. Súťaž spo­čí­va­la v zasa­de­ní tote­mov z jed­né­ho mies­ta na dru­hé pomo­cou hojdač­ky. Páčilo sa mi, že to bolo tímo­vej­šie a nie naše kla­dic­ké 1 vs 1. Na Slovensku nám samozrej­me túto súťaž roz­se­ka­li a v uto­rok sme ju videli do sta­vu 3:3 a na zvy­šok sme si muse­li počkať do stre­dy.

SK-42.epizóda

V tej­to čas­ti sa dokon­či­la súťaž o odme­nu, ktorú nako­niec vyhral tím oko­lo Dominiky pome­rom 7:5. Zvyšok die­lu sa vie­zol na vlne odme­ny. Jediné čo môžem vypich­n­úť je to keď boli samé Veve, Veronika a Johy. Johy sa ich pýta­la, že ak vyhrá imu­ni­tu niek­to z nich, tak ako to vidia potom. Veronika s Veve hneď pove­da­li Braňa a Dominiku, tak­že zjav­ne dovte­dy sa s nimi nikto o vyhad­zo­ve Vláďu neba­vil a vid­no, že sú mimo hlav­nú ali­an­ciu. Johy nad­ho­di­la to, že do due­lu by dala Xéniu a Vláďu na čo Veve s Veronikou argu­men­to­va­li, že Vláďu potre­bujú na to, aby vyhrá­val imu­ni­ty. Čo je pre mňa skôr argu­ment pre­čo ho vyho­diť, než pre­čo si ho nechať.

Záver: Prvá časť epi­zó­dy bola cel­kom výživ­ná, no dru­há časť bola prak­tic­ky len o uží­va­ní si odme­ny a to ma až tak neba­vi­lo. Epizódu hod­no­tím na 5/10 a teším sa na tú ďal­šiu, kto­rá nám pon­úke súboj k imu­ni­tu, kme­ňo­vú radu a ďal­šie­ho vyl­úče­né­ho hrá­ča.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • TRAILER: Ready Player One4. srpna 2017 TRAILER: Ready Player One    Příští rok v březnu do kin vstoupí do kin adaptace knihy Ready Player One. Knihy, která se stala pro všechny geeky povinnou četbou a dnes už kultem s pomalu nekonečným množstvím odkazů […] Posted in Trailery
  • Unfriend (2016)10. září 2016 Unfriend (2016) Friend Request je pro mne překvapením roku, že předčil u mne Conjuring 2 i Lights out dohromady a zároveň je nejlepším zástupcem Cyberinternet žánru.Je velká škoda, že Friend Request nešel […] Posted in Krátké recenze
  • Valiant Hearts: The Great War (2014)4. října 2019 Valiant Hearts: The Great War (2014) Ve dnech, kdy si připomínáme sté výročí začátku první světové války,konfliktu který navždy změnil "tvář Evropy", přichází studio Ubisoft s počítačovou hrou, která se v právě zmiňované […] Posted in Retro games
  • Čas slibů27. srpna 2019 Čas slibů Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Bod obnovy4. července 2023 Bod obnovy Sci-fi? České? A takhle dobré? Bod obnovy je neuvěřitelně uspokojivým snímkem, který i přes několikero omývaných klišé diváka vtahuje do děje bez sebemenšího problému. Samozřejmě to […] Posted in Krátké recenze
  • Stážisti | The Internship [60%]23. října 2013 Stážisti | The Internship [60%] Owen Wilson a Vince Vaughn opět spolu. Dvojice komediálních herců, kteří se naposledy v hlavní rolích spolu sešli v komedii Nesvatbovi, se vrací po letech s další komedií. Tenokrát se […] Posted in Filmové recenze
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […] Posted in Recenze knih
  • Her - 75%31. ledna 2014 Her - 75% Film Her je hlavně romantickým snímkem, který by se nechal brát i i jako jemná satira, která okrajově glosuje současné lidské chování. Ocitáme se v blíže nespecifikované budoucnosti, ve […] Posted in Filmové recenze
  • Živý na vlastním pohřbu - kniha21. června 2017 Živý na vlastním pohřbu - kniha Příběh začíná ve vánočním čase roku 1940, kdy v laponském městečku Salla slaví tyto svátky rodina o šesti členech, přičemž nejmenší je tam dvouletý Artti. Zrovna zuří v Evropě válka a […] Posted in Recenze knih
  • Série Perfect Dark se po deseti letech vrací. Vývojáři ze...12. prosince 2020 Série Perfect Dark se po deseti letech vrací. Vývojáři ze... Série Perfect Dark se po deseti letech vrací. Vývojáři ze studia The Initiative spadající pod Xbox Game Studios nám slibují hru s filmovým nádechem, která nebude jenom o střílení. Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,04250 s | počet dotazů: 257 | paměť: 61719 KB. | 30.09.2023 - 15:53:59