Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-13.epizóda(SK-21.,22.) Koniec „neporaziteľného“ Toma?

Survivor-13.epizóda(SK-21.,22.) Koniec „neporaziteľného“ Toma?

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Po kme­ňo­vej rade sa dostá­va­me zno­va k tej „nud­nej­šej“ epi­zó­de. Klasika obe súťa­že o odme­nu boli na 7 bodov a prišlo mi to ako neko­neč­no. Ale už je to asi aj zby­točne spo­mí­nať. Ostáva, len dúfať, že to zase nedajú na 10.

SK-21.epizóda

Najprv začnem pozi­tív­ne a pote­ši­lo ma, že sa do súťa­že zapo­ji­lo viac ako 1-2 ľudia. Myslím, že iba raz sme mali tro­ji­ce a dnes rov­no štvo­ricu, ale ako už je zvy­kom, tak pro­duk­cia si to v polo­vi­ci súťa­že roz­mys­le­la a dala to zase na troch. Toto neu­stá­le mene­nie pra­vi­diel počas súťa­že je ťaž­ký ama­té­rizmus. Ale ako pove­dal Novotný vo vystrih­nu­tom zábe­re „pra­vi­dlá tu urču­ju já“ a my môž­me aku­rát tak skri­ti­zo­vať ten­to nez­my­sel.

V prvom súbo­ji o odme­nu sa hra­lo o ovoc­ný špíz, kto­rý víťaz­né­mu kme­ňu urči­te dodá viac ener­gie. Musím pove­dať, že to hád­za­nie na kon­ci urči­te bolo veľ­mi ťaž­ké a ani sa nedi­vím, že väč­ši­na potre­bo­va­la také množ­stvo poku­sov. V prvom súbo­ji sa stretol už pra­vi­del­ne boduj­úci Daniel, kto­rý zís­kal bod aj teraz, keď pora­zil Veve. Ale to je taká troš­ku povin­ná výhra, tak ako bola aj násled­ná výhra Adama pro­ti Nicol. Za sta­vu 1:1 sa Mao utrh­lo a zís­ka­lo tri body za sebou a to postup­ne Tom pro­ti Veronike, Xénia pro­ti Vláďovi a Braňo pro­ti Johy. Následne síce Tomáš pro­ti Dominike zní­žil na 4:2, ale v ráži bol aj Daniel a pri­dal pia­ty bod na stra­nu Mao. Za sta­vu 5:2 vykre­sa­li iskier­ku náde­je Veronika a Adam, ktorí pora­zi­li Nicol a Xéniu. Za sta­vu 5:4 sme sa dosta­li aj ku našej Survivor kla­si­ke Braňo vs Tomáš, ale výsle­dok už kla­sic­ký nebol a Braňo v tej­to súťa­ži zís­kal svoj dru­hý bod z dvoch. Johy sa pro­ti Aylin ešte poda­ri­lo zní­žiť, no Tom bol už pre Chilli veľ­ký orie­šok a tak si Mao pri­pí­sa­lo už tretiu výhru v rade. Na kon­ci tej­to čas­ti sme dosta­li aj časť Survivor love, kde sme sa dozve­de­li aký typ muža pri­ťa­hu­je Xéniu a prekva­pi­vo to bol typ ako Tom, ja som čakal, že skôr Enrique. Proste naťa­ho­va­nie, aby časť mala pož­do­va­ný čas.

SK-22.epizóda

V dru­hom súbo­ji o odme­nu v tej­to epi­zó­de sa bojo­va­lo o ľado­vý čas a gri­lo­va­né mäso a to už teda je fakt veľ­ká odme­na, kto­rá môže pri­niesť potreb­né sily na výhru v hre o imu­ni­tu.

Ako prvá dvo­ji­ca šľa Braňo a Vladimír. Braňovi posled­ná odme­na vyšla skve­le, nao­pak Vladimírovi vôbec a tak si chcel napra­viť chuť a to sa mu aj poda­ri­lo, keď uchma­tol prvý a nie posled­ný bod pre Azua. Potom deba­klom pora­zi­la Veronika Nicol a prakva­pi­vo Adamovi sa zno­va poda­ri­lo pora­ziť Toma. Stav 3:0 nastal veľ­mi rých­lo, no neja­ké­ho debak­li v podo­be 7:1,7:2 sa asi nedo­čká­me a tak nasle­do­va­li 2 body pre Mao, kto­ré po skve­lom obra­te zís­ka­la Dominika pro­ti Chilli a Daniel pro­ti Tomášovi.

Keď som videl, že ide Xénia a Veve, tak sok si pove­dal, že to bude veľ­ký obrat a aj bol, ale len v mojom úsud­ku. Absolútne som nečakal, že vyhrá Veve, ale pro­s­te raz to výjde, keď máte XY poku­sov. Piaty bod pri­dal Adam pro­ti Braňovi, kto­rý sa vrá­til do svo­jich sta­rých koľa­jí prehi­er. Aylin násled­ne pro­ti Chilli doká­za­la zní­žiť, no pri­šiel ďal­ší šok, keď Vladimír pora­zil Toma a aká to bola poráž­ka. Tom mal náskok, ale Vladimír tra­fil z dvoch poku­sov obe a pri­pra­vil pre Tomáša pocit, aký ešte neo­k­ú­sil a to nevy­hrať na súťa­ži ani bod. Skoro podob­ným výko­nom sa potom zaskve­la aj Xénia, tá však potre­bo­va­la o jeden pokus viac. Posledná dvo­ji­ca bola Braňo vs Tomáš a aj tu sme sa vrá­ti­li do sta­rých koľa­jí a po výhre Tomáša vyhra­lo konečne aj Azua pome­rom 7:4.

Sám som zve­da­vý ako budú vyze­rať v súbo­ji o imu­ni­tu. Ale koniec epi­zó­dy nám pri­nie­sol zau­jí­ma­vý zvrat a to, že Nicol našla skry­tú imu­ni­tu a ešte viac ma pote­ši­la, že to niko­mu nepo­ve­da­la a tak­to to má byť. Ak by Mao súboj o imu­ni­tu pre­hra­lo, tak by tým­to moh­la veľ­mi zamiešať kar­ta­mi. Trošku ma však prekva­pu­je, že tie skry­té imu­ni­ty čo našli pla­tia len do zlu­če­nia a našli ich tie naj­slab­šie člen­ky kmeňa a keď­že zlúče­nie je blíz­ko, tak to doslo­va hovorí „pou­ži ma“.

Záver: Ako som už spo­mí­nal, tak tie­to epi­zó­dy čo obsa­hujú málo tak­ti­ky a roz­ho­vo­rov (táto dokon­ca mimo nájde­nia sky­tej imu­ni­ty neob­sa­ho­va­la nič) ma neba­via a pre­to nemô­žem dať viac ako 5/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 3. Summer | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls aneb odejde Lorelai do lesů?3. ledna 2017 3. Summer | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls aneb odejde Lorelai do lesů? Přestože za okny mrzne a vypadá to, že bude za chvilku sněžit, ve Stars Hollow panuje horké léto… Lorelai se sluní s Rory na lehátku u veřejného bazénu, za nimi stojí malí chlapci se […] Posted in TV Recenze
  • Spider-Man - první velkofilm z roku 200222. října 2020 Spider-Man - první velkofilm z roku 2002 Jako malé dítě Peter Parker (Tobey Maguire) osiřel, byl šikanován a nebyl schopen vyznat lásku okouzlující dívce ze sousedství Mary Jane Watsonové (Kirsten Dunst). Říct o jeho životě, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hitman: Agent 47 - OBLEK26. srpna 2015 Hitman: Agent 47 - OBLEK Pokud šaty dělají člověka, pak 47 je alespoň částečně definován svým charakteristickým černým oblekem, bílou košilí a červenou kravatou. Friend úzce spolupracoval s kostýmní výtvarnicí […] Posted in Speciály
  • Shrek na DVD5. července 2004 Shrek na DVD Vydavatelství Bonton Home Entertainment 2002, 93 min., nosič : DVD / VHS Zvuk DVD: Dolby digital 5.1 - anglicky, České titulky Režie: Andrew Adamson Herci: Zvuk DVD: Dolby digital […] Posted in DVD a Video Tipy
  • Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být25. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být Po krátké odmlce, při níž jsem oživoval své PC, jsem opět zpátky a přináším s sebou finální recenzi k tetralogii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o opravdu skvělou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Naši kluci (tv seriál) 20195. prosince 2019 Naši kluci (tv seriál) 2019 HBO se činí, po skvělém seriálu Černobyl se na obrazovky tv letos dostal podle mého názoru ještě lepší počin s názvem Naši kluci (Our Boys). Byť to zatím má na csfd.cz "jen" v tuto […] Posted in Filmové recenze
  • 165307072 bd0daa9. srpna 2022 Princ Philip - portrét Dokument “Princ Philip - portrét” mapuje pozoruhodný život muže jedné z nejmocnějších žen světa, a to hlavně jeho přítomnost po boku milované manželky a královny Alžběty II.  Chybělo málo […] Posted in Filmové recenze
  • Přeji Vám - ŠaplRapl ( HellSatanCZ ) ft. Abis / 201418. prosince 2020 Přeji Vám - ŠaplRapl ( HellSatanCZ ) ft. Abis / 2014 Posted in Videa
  • Dynamit v zeleném – 60 %16. července 2012 Dynamit v zeleném – 60 % Tak jsem si připomněl svoje mládí, kdy ještě v Československé televizi frčely filmy s Jerrym Cottonem a o agentovi 007 s povolením zabíjet sem neměl ani ponětí. Tato srdcovka ze 70. […] Posted in Filmové recenze
  • SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ17. září 2003 SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ Závratná nabídka filmů se nám nabízí v průběhu tohoto týdne počínaje sobotou. Pár nejlepších typů, kde si vybere snad každý divák. Zelená míle....atd.Čt1 20.září 21:05 KROTITELÉ […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,09452 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61720 KB. | 26.09.2023 - 18:31:34