Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-13.epizóda(SK-21.,22.) Koniec „neporaziteľného“ Toma?

Survivor-13.epizóda(SK-21.,22.) Koniec „neporaziteľného“ Toma?

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Po kme­ňo­vej rade sa dostá­va­me zno­va k tej „nud­nej­šej“ epi­zó­de. Klasika obe súťa­že o odme­nu boli na 7 bodov a prišlo mi to ako neko­neč­no. Ale už je to asi aj zby­točne spo­mí­nať. Ostáva, len dúfať, že to zase nedajú na 10.

SK-21.epizóda

Najprv začnem pozi­tív­ne a pote­ši­lo ma, že sa do súťa­že zapo­ji­lo viac ako 1-2 ľudia. Myslím, že iba raz sme mali tro­ji­ce a dnes rov­no štvo­ricu, ale ako už je zvy­kom, tak pro­duk­cia si to v polo­vi­ci súťa­že roz­mys­le­la a dala to zase na troch. Toto neu­stá­le mene­nie pra­vi­diel počas súťa­že je ťaž­ký ama­té­rizmus. Ale ako pove­dal Novotný vo vystrih­nu­tom zábe­re „pra­vi­dlá tu urču­ju já“ a my môž­me aku­rát tak skri­ti­zo­vať ten­to nez­my­sel.

V prvom súbo­ji o odme­nu sa hra­lo o ovoc­ný špíz, kto­rý víťaz­né­mu kme­ňu urči­te dodá viac ener­gie. Musím pove­dať, že to hád­za­nie na kon­ci urči­te bolo veľ­mi ťaž­ké a ani sa nedi­vím, že väč­ši­na potre­bo­va­la také množ­stvo poku­sov. V prvom súbo­ji sa stretol už pra­vi­del­ne boduj­úci Daniel, kto­rý zís­kal bod aj teraz, keď pora­zil Veve. Ale to je taká troš­ku povin­ná výhra, tak ako bola aj násled­ná výhra Adama pro­ti Nicol. Za sta­vu 1:1 sa Mao utrh­lo a zís­ka­lo tri body za sebou a to postup­ne Tom pro­ti Veronike, Xénia pro­ti Vláďovi a Braňo pro­ti Johy. Následne síce Tomáš pro­ti Dominike zní­žil na 4:2, ale v ráži bol aj Daniel a pri­dal pia­ty bod na stra­nu Mao. Za sta­vu 5:2 vykre­sa­li iskier­ku náde­je Veronika a Adam, ktorí pora­zi­li Nicol a Xéniu. Za sta­vu 5:4 sme sa dosta­li aj ku našej Survivor kla­si­ke Braňo vs Tomáš, ale výsle­dok už kla­sic­ký nebol a Braňo v tej­to súťa­ži zís­kal svoj dru­hý bod z dvoch. Johy sa pro­ti Aylin ešte poda­ri­lo zní­žiť, no Tom bol už pre Chilli veľ­ký orie­šok a tak si Mao pri­pí­sa­lo už tretiu výhru v rade. Na kon­ci tej­to čas­ti sme dosta­li aj časť Survivor love, kde sme sa dozve­de­li aký typ muža pri­ťa­hu­je Xéniu a prekva­pi­vo to bol typ ako Tom, ja som čakal, že skôr Enrique. Proste naťa­ho­va­nie, aby časť mala pož­do­va­ný čas.

SK-22.epizóda

V dru­hom súbo­ji o odme­nu v tej­to epi­zó­de sa bojo­va­lo o ľado­vý čas a gri­lo­va­né mäso a to už teda je fakt veľ­ká odme­na, kto­rá môže pri­niesť potreb­né sily na výhru v hre o imu­ni­tu.

Ako prvá dvo­ji­ca šľa Braňo a Vladimír. Braňovi posled­ná odme­na vyšla skve­le, nao­pak Vladimírovi vôbec a tak si chcel napra­viť chuť a to sa mu aj poda­ri­lo, keď uchma­tol prvý a nie posled­ný bod pre Azua. Potom deba­klom pora­zi­la Veronika Nicol a prakva­pi­vo Adamovi sa zno­va poda­ri­lo pora­ziť Toma. Stav 3:0 nastal veľ­mi rých­lo, no neja­ké­ho debak­li v podo­be 7:1,7:2 sa asi nedo­čká­me a tak nasle­do­va­li 2 body pre Mao, kto­ré po skve­lom obra­te zís­ka­la Dominika pro­ti Chilli a Daniel pro­ti Tomášovi.

Keď som videl, že ide Xénia a Veve, tak sok si pove­dal, že to bude veľ­ký obrat a aj bol, ale len v mojom úsud­ku. Absolútne som nečakal, že vyhrá Veve, ale pro­s­te raz to výjde, keď máte XY poku­sov. Piaty bod pri­dal Adam pro­ti Braňovi, kto­rý sa vrá­til do svo­jich sta­rých koľa­jí prehi­er. Aylin násled­ne pro­ti Chilli doká­za­la zní­žiť, no pri­šiel ďal­ší šok, keď Vladimír pora­zil Toma a aká to bola poráž­ka. Tom mal náskok, ale Vladimír tra­fil z dvoch poku­sov obe a pri­pra­vil pre Tomáša pocit, aký ešte neo­k­ú­sil a to nevy­hrať na súťa­ži ani bod. Skoro podob­ným výko­nom sa potom zaskve­la aj Xénia, tá však potre­bo­va­la o jeden pokus viac. Posledná dvo­ji­ca bola Braňo vs Tomáš a aj tu sme sa vrá­ti­li do sta­rých koľa­jí a po výhre Tomáša vyhra­lo konečne aj Azua pome­rom 7:4.

Sám som zve­da­vý ako budú vyze­rať v súbo­ji o imu­ni­tu. Ale koniec epi­zó­dy nám pri­nie­sol zau­jí­ma­vý zvrat a to, že Nicol našla skry­tú imu­ni­tu a ešte viac ma pote­ši­la, že to niko­mu nepo­ve­da­la a tak­to to má byť. Ak by Mao súboj o imu­ni­tu pre­hra­lo, tak by tým­to moh­la veľ­mi zamiešať kar­ta­mi. Trošku ma však prekva­pu­je, že tie skry­té imu­ni­ty čo našli pla­tia len do zlu­če­nia a našli ich tie naj­slab­šie člen­ky kmeňa a keď­že zlúče­nie je blíz­ko, tak to doslo­va hovorí „pou­ži ma“.

Záver: Ako som už spo­mí­nal, tak tie­to epi­zó­dy čo obsa­hujú málo tak­ti­ky a roz­ho­vo­rov (táto dokon­ca mimo nájde­nia sky­tej imu­ni­ty neob­sa­ho­va­la nič) ma neba­via a pre­to nemô­žem dať viac ako 5/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Naruby7. června 2019 Naruby Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Mafiáni9. dubna 2022 Mafiáni Recenze na film Goodfellas (Mafiáni): Je to správňácký film. Však je taky o "správných chlápcích". Dobrá režie, dobří herci, pěkně napsané dialogy. Klasická gangsterka. V dnešní době už je […] Posted in Krátké recenze
  • 1883 - Recenze prvního Yellowstonského prequelu21. června 2022 1883 - Recenze prvního Yellowstonského prequelu    Taylor Sheridan má v posledních letech extrémně napilno a zatímco jeho celovečerní scénáristické a režijní pokusy nejsou od Wind River kdovíjaké, na televizním poli se mu daří o poznání […] Posted in TV Recenze
  • Jan Svěrák21. srpna 2017 Jan Svěrák Režisér, scenárista a syn Zdeňka Svěráka se narodil v Žatci. Na pražské FAMU vystudoval katedru dokumentární tvorby a do povědomí diváků se zapsal hned svým prvním hraným filmem Obecná […] Posted in Profily osob
  • Klasický horor (2021)14. července 2021 Klasický horor (2021) You Feel like you have already seen it!Classic Horror Story měl veškeré předpoklady stát se výborným hororem a rozhodně není špatným, avšak já jsem trochu v rozpacích a budu tentokrát s […] Posted in Krátké recenze
  • BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové30. července 2017 BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci bylinek si zcela určitě nesmí nechat ujít knižní novinku „Jak pěstovat a zpracovat BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY“ tj. příručka pro pěstitele, […] Posted in Recenze knih
  • Naši kluci (tv seriál) 20195. prosince 2019 Naši kluci (tv seriál) 2019 HBO se činí, po skvělém seriálu Černobyl se na obrazovky tv letos dostal podle mého názoru ještě lepší počin s názvem Naši kluci (Our Boys). Byť to zatím má na csfd.cz "jen" v tuto […] Posted in Filmové recenze
  • Zombik – 718. dubna 2019 Zombik – 71 Posted in Komiks
  • Proč nadáváme na Survivor Česko & Slovensko?7. února 2022 Proč nadáváme na Survivor Česko & Slovensko? Survivor Česko&Slovensko běží už měsíc a fanoušci, ať už ti, kteří viděli originál, nebo ti noví, kteří originál nikdy neviděli, se stále dělí na dvě skupiny - na ty, kteří ho hájí, a […] Posted in Reality show
  • Vřískot9. ledna 2022 Vřískot Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,11983 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61740 KB. | 30.09.2023 - 14:42:59