Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Supraland

Supraland

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

V dneš­ní recen­zi se poba­ví­me o puzzlo­vé hře s názvem Supraland. O čem je a jest­li se vypla­tí si ji zahrát se dozví­te níže

Základní infor­ma­ce:

Supraland je logic­ká hra s krás­nou gra­fi­kou od stu­dia Supra Games UG.  Vyšla 22. říj­na 2020 a je dostup­ná na všech hlav­ních plat­for­mách jako jsou PC, Xbox, Nintendo switch a PlayStation.

Příběh:

V Supralandu hra­je­te za prin­ce čer­ve­ných lidí, kte­ří chtě­jí při­jít na to, proč mod­ří lidé mani­pu­lu­jí se záso­bo­vá­ním vody.

Hra:

Jedná se o hru z pohle­du prv­ní oso­by, kte­rá je plná háda­nek. Nacházíte se na pís­ko­viš­ti dítě­te, kte­ré je plné růz­ných věcí (gumy, tuž­ky, lego, apod…) slou­ží­cí jako objek­ty, nebo pře­káž­ky. Průběhem pro­zkou­má­vá­te řadu vzá­jem­ně pro­po­je­ných oblas­tí, řeší­te hádan­ky a postup­ně zís­ká­vá­te nové před­mě­ty, kte­ré vám pomo­hou se dostat přes dve­ře blo­ku­jí­cí dal­ší čás­ti mapy. Ve hře si také může­te vylep­šo­vat vaši posta­vu napří­klad zvý­še­ní síly meče, mít mož­nost sko­čit více­krát než jed­nou zaráz, mož­nost vyge­ne­ro­vat blok z niče­ho apod.

Zajímavosti:

Hra pou­ží­vá stej­ný, jenom lehce upra­ve­ný, engi­ne jako hra Suicide Guy od stu­dia Chubby Pixel. Na začát­ku hry dokon­ce může­me sly­šet její hud­bu.

Hodnocení:

Hra je hez­ky gra­fic­ky zpra­co­vá­na. Jestli jste fanouš­kem puzzle her, urči­tě sto­jí za to si ji vyzkou­šet.

 

+  Grafické zpra­co­vá­ní                             - neop­ti­ma­li­zo­va­ná na méně výkon­né sta­ni­ce

+ hud­ba                                                      - nepře­hled­nost

+ Příběh 

+ Logické hádan­ky                                                                     7/10

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,02966 s | počet dotazů: 258 | paměť: 60663 KB. | 01.10.2022 - 00:07:34