Kritiky.cz > Filmové recenze > Super Size Me

Super Size Me

Režisér Morgan Spurlock si dal neleh­ký úkol. Po dobu jed­no­ho měsí­ce se bude stra­vo­vat výhrad­ně v McDonaldu, bude tam jíst 3 jíd­la den­ně, nesmí jíst stá­le to samé, rsp. musí vyzkou­šet všech­no co je v nabíd­ce, kdy­ko­liv se ho zepta­jí, jest­li si dá SUPER-SIZE (odtud název fil­mu), tak musí říci, že ano. A toto vše nato­čil jako doku­men­tár­ní film, kde reži­sér obra­cí kame­ru pro­ti sobě a hra­je v něm hlav­ní posta­vu.

Nutno podotknout, že ame­ric­ké SUPER-SIZE menu není totéž, co u nás XL-menu, ale je ješ­tě o čís­lo vět­ší, kon­krét­ně 2 lit­ry koly, 0,5 kg hra­no­lek a k tomu ten sendvič.

Celou tuhle taš­ka­ři­ci pod­nik­ne pod odbor­ným dohle­dem něko­li­ka dok­to­rů, což je jedi­ně dob­ře, pro­to­že už po 14 dnech je mu fakt zle a dok­to­ři ho začnou pře­svěd­čo­vat, ať se na to vykaš­le. Morganova man­žel­ka, kte­rá je navíc vegan­ka, celý ten­to expe­ri­ment těž­ce nese. Když k tomu navíc vidí, co to s Morganem dělá, sdí­lí názor dok­to­rů. Nejde ani o to, že by nějak extrémě při­bral, ale začal být neu­vě­ři­tel­ně una­ve­ný, nevr­lý, měl pro­blémy vyjít scho­dy, sex stál za ho**o apod.

Celý film je nato­čen s cílem uká­zat, jak nezdra­vé je žrát jenom ham­bur­g­ry, hra­nol­ky a pít kolu, což se mys­lím doko­na­le a k tomu vel­mi vtip­nou for­mou, poved­lo. Možná, že by ten film měl být pří­stup­ný, až od urči­té věko­vé hra­ni­ce, pro­to­že zábě­ry na ame­ri­ča­ny, kte­ří mají prde­le, jak vra­ta do gará­že, a cpou do sebe jeden ham­bur­ger za dru­hým, jsou oprav­du nechut­né.

Jednoduchý „děj“ o Morganově kaž­do­den­ním stra­vo­vá­ní je pro­špi­ko­ván pre­zen­ta­ce­mi sta­tis­tic­kých úda­jů, kte­ré nějak sou­vi­sí s rych­lým občer­stve­ním či zdra­vou i nezdra­vou výži­vou. Morgan dále prů­běž­ně pod­stu­pu­je lékař­ská vyšet­ře­ní, z nichž někte­rá indi­ku­jí, že asi brzy umře. Naštěstí se tak nesta­ne a měsíč­ní expe­ri­ment s pod­lo­me­ným zdra­vím zdár­ně dokon­čí. Pak násle­du­je měsíč­ní deto­xi­kač­ní kůra a až potom se může zase vrá­tit k nor­mál­ní­mu jídlu.

Po dlou­hé době je to fil­me­ček, kte­rý mě fakt dostal svým nápa­dem i zpra­co­vá­ním.

O filmu:

Super Size Me
USA, 2004, 100 min
Oficiání web: Super Size Me
Režie: Morgan Spurlock
V hlav­ních rolích: Morgan Spurlock, Morgan Spurlock, Ronald McDonald, Dr. Daryl Isaacs, Dr. Lisa Ganjhu, Dr. Stephen Siegel, Bridget Bennett, Eric Rowley, Alexandra Jamieson, Alex, Dr. David Satcher, John Banzhaf, John Robbinsspisovatel, Dr. Kelly Brownell, Marion Nestle, Lisa Young, Don Gorske, Dr. William Klish

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Utržený ze řetězu15. února 2006 Utržený ze řetězu Utržený ze řetězu budiž důkazem, že ani exhibice mistra bojových umění nemusí být nutně plytká nuda s nenápaditým dějem. Danny, kluk asijského původu, není vychováván zrovna […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda13. srpna 2006 Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda Rychle a zběsile se opět vrací! Vrací se na plátna kin, na dvd a v budoucnu také na televizní obrazovky. Ano je to ta známá automobilová podívaná, ale již třetí v pořadí. Rychle a zběsile […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Špatná výchova29. října 2004 Špatná výchova Zkoušel jsem si nepřipustit, že v nejnovějším Almodóvarově filmu hrají skoro samí homosexuálové nebo transvestiti, a vyrazil jsem do kina. A ono to kupodivu docela fungovalo. Musel […] Posted in Filmové recenze
  • Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %22. srpna 2017 Barry Seal: Nebeský gauner - 70 % Barry je zkušený pilot, který létá napříč Spojenými státy. Jeho lety jsou pravidelné, stejně jako jeho návraty domů. Práce ho uživí, ale postupem času začíná být nespokojený. Chtěl by […] Posted in Filmové recenze
  • Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech)6. července 2018 Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech) I když se to ve filmu Muž, který zabil Dona Quijota stane, nikdo nemůže pochybovat, že takový rytíř nezmizí jen tak ze světa. Jednak je to představitel rytířských ctností, jednak je to […] Posted in Filmové recenze
  • Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %8. března 2013 Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 % John McClane na dovolené v Rusku. Popáté a snad už naposledy. Je to sice drsné tvrzení, ale i ti nejskalnější fanoušci této slavné smrtonosné série s hláškujícím a zranitelným […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...