Kritiky.cz > Filmové recenze > Super 8 (2011)

Super 8 (2011)

Existují - při hrubém zjed­no­du­še­ní - v zása­dě 2 dru­hy fil­mů. Ten prv­ní má umě­lec­ké ambi­ce a ten dru­hý tu je pri­már­ně od zába­vy (a samo­zřej­mě se také mohou pro­lí­nat).
Není pochyb o tom, že sní­mek Super 8 pat­ří do dru­hé kate­go­rie, což z něj a pri­o­ri nemu­sí zrov­na dělat film špat­ný. Naopak. Když se náru­ži­vý divák podí­vá na jmé­na jeho tvůr­cu, tak jis­tě nejed­no srd­ce zaple­sá. Spielberg, J. J. Abrams (pokud jej nezná­te, a tomu moc nevě­řím, tak je to duchov­ní otec seri­á­lu Lost) a autor hud­by Giacchino (rov­něž Lost).

Jenže jen jmé­na sktu­eč­ně dob­rý film nedě­la­jí, ale popo­řád­ku.
Je rok 1979, sku­pin­ka dětí (tedy, mlad­ších doros­ten­ců) natá­čí zom­bie film. Tato část fil­mu mi při­jde zda­le­ko nej­lep­ší, je toče­na s vel­kým nad­hle­dem a mís­ty i humo­rem, snad tu Abrams pohlí­ží s odstu­pem na své vlast­ní dět­ství a spl­ně­né (nespl­ně­né) sny a tou­hy. „Filmařům“ se ale krom skvost­né­ho „gore zom­bie“ poda­ří na kame­ru zachy­tit i dost podiv­nou neho­du. Do prá­vě pro­jíž­dě­jí­cí­ho vla­ku vra­zí ze zpr­vu nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů auto­mo­bil. Nehoda je ale jen začá­tek. Vlak totiž vezl znač­ně neob­vyk­lý náklad....
Začnu výčtem dob­rých věcí. První 2/3 fil­mu jsou bez­má­la skvě­lé. Napětí se dá sko­ro krá­jet, her­ci podá­va­jí sluš­né výko­ny a jako divák jsem se cítil vel­mi pří­jem­ně při­pou­tán do své­ho křes­la.
A teď to špat­né - posled­ní tře­ti­na je hroz­ná, pří­šer­ná. Na pře­třes při­chá­zí ten nej­hor­ší mož­ný kýč a klišé s tou nej­pří­šer­něj­ší „dojem­nou“ hud­bou. Škoda.
Film nepři­chá­zí s ničím extra novým, zkus­te si jej před­sta­vit jako jaký­si mix mezi E. T. mimo­zemš­ťa­nem a fil­mem Cloverfield. Místy jsem si snad říkal, že Abrams točí jeho pokra­čo­vá­ní. Efekty jsou úžas­né, na 18. minu­tu a pro­jíž­dě­jí­cí vlak jen tak neza­po­me­nu.
Dovolím si ješ­tě poznám­ku stra­nou - vypla­tí se - a to vel­mi!! - shléd­nout i závě­reč­né titul­ky.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Nordwand (2008)26. ledna 2012 Nordwand (2008) Lézt po horách je super, zažít tam sněhovou bouři už ale moc ne. Film Nordwand je takřka povinností pro všechny fanoušky horolezeckých filmů už jen kvůli tomu, že podobně laděných - […]
  • Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (3 from Hell, novinky na Netflixu…)5. října 2019 Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (3 from Hell, novinky na Netflixu…) 3 from Hell (Rob Zombie, USA) – Po čtrnácti letech se Rob Zombie vrací ke své exploatační sérii o rodince Fireflyových, anti-hrdinech filmů Dům tisíce mrtvol a Vyvrženci pekla. Ty nyní […]
  • Slovensko 2.0 - 60 %25. srpna 2014 Slovensko 2.0 - 60 % Tento film není klasickým filmovým snímkem, ale jedná se o unikátní projekt. Snímek tvoří 10 krátkých desetiminutových minifilmů od slovenských režisérů, z nichž někteří jsou známi i v […]
  • 300: Bitva u Thermopyl - Vítejte v pekle.16. dubna 2007 300: Bitva u Thermopyl - Vítejte v pekle. Když se dva perou, třetí se popcornem dáví. Tak nějak by mohl znít reklamní slogan snímku 300. Snyder naplnil očekávání (do vcelku uspokojivého množství puntíků) a potvrdil, že když […]
  • Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář11. července 2019 Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář V půvabném podhůří Lužických hor žije Darek (Tomáš Dalecký) se svým otcem a mladší sestrou. Po smrti matky se stává pro své nejbližší velkou oporou a musí upřednostnit povinnosti před […]
  • Lincoln [60%]17. července 2015 Lincoln [60%] Nejslavnější americký prezident se vrací na plátna kin. Poté co se na nich chvíli ohřál  během minulého roku v poněkud rozvernější verzi, přichází originál v plnotučné podobě od člověka na […]
  • Transformers – víc, než se zdá18. srpna 2007 Transformers – víc, než se zdá Ano, na počátku byla opravdu hračka. Je tomu už celých čtyřiadvacet let od zrodu jednoho unikátního návrhu. Tedy robota, co se během pár okamžiků dokáže přeskládat na autíčko. Kdo mohl […]
  • Mrtví neumírají (The Dead Don´t Die) – Recenze – 40%2. července 2019 Mrtví neumírají (The Dead Don´t Die) – Recenze – 40% Režisér Jim Jarmusch, jeden z nejznámějších představitelů amerického nezávislého filmu, napsal a natočil zombie hororovou komedii, což může znít jako komerční žánr, leč výsledek je […]