Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Supaplex – staňte se virem v počítači

Supaplex – staňte se virem v počítači

SupaPlex

Hry pro DOS pro­stře­dí měly kro­mě výbor­né hra­tel­nos­ti a pří­jem­né barev­nos­ti ješ­tě jed­nu obrov­skou výho­du. Velmi čas­to šlo o fan­tas­tic­ký nápad, kte­rý byl sice zařa­di­tel­ný do někte­ré z kla­sic­kých kate­go­rií her­ní­ho prů­mys­lu, ale stej­ně jste si koli­krát říka­li „Co tohle her­got je?“

Tak jako tak jste u toho trá­vi­li veče­ry, nadá­va­li při kaž­dé smr­ti (kte­rá obvykle zna­me­na­la hrát level zno­va) a s kaž­dým doby­tím cíle se cíti­li lépe než na pove­de­ném ran­de.

Jedním z nej­za­jí­ma­věj­ších kon­cep­tů, kte­rý míchal arká­du a logic­kou hru, je beze­spo­ru Supaplex.

Mezi tiš­tě­ný­mi spo­ji, dis­ke­ta­mi a nůž­ka­mi

Uvítal vás obrá­zek kou­le s nožič­ka­mi, kte­rá drží v ruce dis­ke­tu. Pak jste už byli vrže­ni do inter­fa­cu s vol­bou pro­fi­lu, obtíž­nos­ti a úrov­ně (mys­lím, že je jich 111) a kte­rý evo­ku­je ovlá­da­cí panel kos­mic­ké lodi.

Za posle­chu pří­jem­né elek­tro­nic­ké hud­by jste si nasta­vi­li vše potřeb­né a pus­ti­li se do prá­ce…

V kaž­dém levlu máte za úkol posbí­rat pře­dem daný počet info­t­ro­nů, kte­ré vypa­da­jí jako drá­tě­né troj­líst­ky. Můžete na ně jed­no­du­še najet a „sníst“ je, pří­pad­ně je pomo­cí mezer­ní­ku a šip­ky i vycuc­nout z ved­lej­ší­ho mís­ta. Ovšem pozor, ony info­t­ro­ny nejsou tak neškod­né – pokud na vás spad­nou, vaše život­ní drá­ha kon­či v mohut­né explo­zi.

Tisíc a jed­na ces­ta, jak chcíp­nout

Ostatně info­t­ro­ny nejsou jedi­ným prv­kem, kte­rý vás může ohro­zit. Asi nej­vět­ší zastou­pe­ní mají zon­ky, šedé kou­le, kte­ré si vždyc­ky hle­da­jí niž­ší polo­hu a pokud jich je více na sobě, roz­ku­tá­le­jí se kolem. Na něčem drží, z něče­ho se sku­tá­lí. Pokud vás tre­fí, je pro změ­nu po vás.

Dalšími spo­leč­ní­ky jsou Snik Snaky, vol­ně pohyb­li­vé nůž­ky, kte­rým se musí­te vyhnout. Některé zele­né spo­je, kte­ré může­te nor­mál­ně sníst, občas pro­bí­jí a pokud je sní­te zrov­na v momen­tě, kdy se zablesk­nou, explo­ze vás nemi­ne.

Jsou tu tune­ly, kte­rý­mi může­te pro­chá­zet jen v jed­nom smě­ru (památ­né moment zbrk­lé­ho uhnu­tí a pak zjiš­tě­ní, že už nemůžu zpět). Jsou tu tři dru­hy dis­ket, kte­ré za urči­tých pod­mí­nek explo­du­jí. Jsou tu svétél­ku­jí­cí elek­tric­ké obláč­ky, kte­ré lze odpá­lit a zís­kat tak devět info­t­ro­nů…

A tohle všech­no vytvá­ří za prvé vel­mi bar­vi­té pro­stře­dí, za dru­hé ohrom­nou šká­lu rébu­sů a kom­bi­na­cí, kte­rý­mi se musí­te jako čer­ve­ná kulič­ka Murphy pro­kou­sat a vyře­šit je.

Výcvik pro prs­ty i mozek

Na prv­ní pohled by se zdá­lo, že nej­vět­ší výzva je v koor­di­na­ci pohy­bů a je fakt, že málo­co tak pro­cvi­čí ovlá­dá­ní šipek jako prá­vě pořád­ná jíz­da v Supaplexu.

Mnohem vět­ší výzvou jsou ale poz­děj­ší puzzle, kte­ré vás donu­tí zahrát si i na sklad­ní­ka, když potře­bu­je­te jed­not­li­vé prv­ky uspo­řá­dat tak, abys­te se dosta­li do dal­ší sek­ce. Zde je tře­ba dávat pozor na kaž­dý pohyb, jinak si může­te omy­lem sníst pod­lož­ku nebo odpá­lit těch něko­lik info­t­ro­nů, kte­ré chce­te zachrá­nit a pozřít.

Supaplex byl navr­žen jako klon Boulder Dashe, ale při­šel s mno­ha roz­ší­ře­ní­mi a novin­ka­mi. Navíc nejsou úrov­ně na čas, tak­že nad nimi může­te klid­ně uva­žo­vat i desít­ky minut. Akorát Murphy vám za něja­kou dobu usne a bude poklid­ně odfu­ko­vat až do dal­ší­ho posu­nu­tí.

Základní šab­lo­na:

 • logic­ká hra na hbi­tost prs­tů, postřeh a řeše­ní puzz­lů

Navíc:

 • ohrom­ná chytla­vost pro­stře­dí i hud­by
 • množ­ství pře­ká­žek a výzev

Foto:InArcade

 • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
 • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
 • Turok - remaster Steam edition10. května 2021 Turok - remaster Steam edition Turoka jsem v minulosti pokoušel rozehrávat vícekrát. Nikdy se mi do něj nepodařilo dřív proniknout, než se mi z toho udělalo blbě. Asi to dělá pohupování kamery při chůzi. Hráč má tři […] Posted in Recenze her
 • Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje9. května 2021 Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje Od doby, kdy jsem poprvé dohrál druhý díl série Darksiders jsem se nemohl dočkat dalšího pokračování. Darksiders 1 a 2 představili zajímavý příběh, a ještě zajímavější postavy v podobě […] Posted in Recenze her
 • Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice5. května 2021 Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice Před týdnem jsem s chutí napsal recenzi na první Mass Effect, a tak teď nastal čas se zaměřit na jeho slavnější pokračování. Mass Effect 2 je dle mnohých tím nejlepším co trilogie přináší. […] Posted in Recenze her
 • The Forest27. dubna 2021 The Forest Timmy, ty jeden návykovej bastarde! Po pár aktualizacích v minulosti se hra stala hratelnou a návykovou survival horor chodičkou, u které se nudit nebudete. Procházečky jeskyní kde nevíte […] Posted in Recenze her
 • Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice27. dubna 2021 Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice Konečně se blíží vydání vytoužené legendární edice trilogie Mass Effect (vyjde 17.5.2021). Tato skutečnost svádí k ohlédnutí se za původní trilogií, a zjistit, zda skutečně stojí za […] Posted in Recenze her
 • Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75%20. března 2021 Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75% Je obří 4 hodinová verze Justice League Zacka Snydera lepší než "původní" kinoverze? ANO! A je tato verze přístupnější širšímu publiku? NE! I když možná trochu jo. Kvůli pandemii se tento […] Posted in Filmové recenze
 • TOP 6 bylinek pro domácí pěstování12. května 2021 TOP 6 bylinek pro domácí pěstování Bylinky patří mezi nepostradatelné součástí kuchyně každé správné hospodyňky, mají léčivé účinky, dají se sušit do čajů a hodí se i k přípravě koktejlů. Jejich pěstování a údržba je […] Posted in Pro domov
 • Neuvěřitelný Hulk11. května 2021 Neuvěřitelný Hulk První filmové zpracování dopadlo velmi rozpačitě. Mnoha lidem po shlédnutí původního filmu zůstala v ústech hořká pachuť, kterou nespláchla ani pořádná dávka MARTINI. A to se samozřejmě […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,50298 s | počet dotazů: 209 | paměť: 52424 KB. | 12.05.2021 - 17:38:37
X