Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sunset Boulevard (1950)

Sunset Boulevard (1950)

SunsetBLVR Rec
SunsetBLVR Rec

Jsou fil­my, kte­ré nestár­nou a reži­sér Billy Wilder jich má na kon­tě hned něko­lik...
Lehce cynic­ky humor­nou for­mou vyprá­ví Joe Gillis (William Holden) pří­běh pří­či­ny své smr­ti v tom krás­ném bazé­nu, kte­rý pře­ce vždy tak moc chtěl. Sunset Blvd. je sku­teč­ně legen­dár­ním pří­bě­hem a ne nadar­mo jej jako jeden ze svým oblí­be­ných sním­ků uvá­dí i tako­vé per­so­na, jakou beze­spo­ru je David Lynch.
Sunset Blvd. je také fil­mem o lid­ské tou­ze po bohat­ství a slá­vě i uzná­ní, pro kte­ré jsme schop­ni popřít vše oko­lo nás a zce­la se oddat tomu­to blá­ho­vé­mu a pomí­ji­vé­mu poci­tu, což se nám zpo­dob­ňu­je zejmé­na v úlo­ze býva­lé hvězdy němé éry fil­mu - Normy Desmondové (skvě­lá Gloria Swanson).
Film obsa­hu­je i něko­lik vylo­že­ně fajnšme­krov­ských libůs­tek, od rela­tiv­ně zjev­ných nará­žek na holly­wo­od­ské záku­li­sí a ple­ti­chy až po cameo něko­li­ka býva­lých hvězd stří­br­né­ho plá­ta, jme­no­vi­tě tře­ba Bustera Keatona. Sunset Blvd. je povin­nos­tí pro kaž­dé­ho fil­mo­vé­ho fan­du, povin­nos­tí, kte­rou si mohu koneč­ně pomy­sl­ně „odškrt­nout“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05303 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55920 KB. | 24.05.2022 - 14:24:19