Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Stromy – příroda do kapsy

Stromy – příroda do kapsy

8f0531b52982410b82e20e9e99dacca7

Hledáte zají­ma­vou zába­vu pro své děti? Jste milov­ní­ci pří­ro­dy a chce­te se dozvě­dět vše o stro­mech? Mini ency­klo­pe­die Stromy – pří­ro­da do kapsy vás zajis­té potě­ší. 

O čem kni­ha je?

Tato mini ency­klo­pe­die do kapsy obsa­hu­je více než 150 dru­hů popis­ků růz­ných stro­mů. Najdete zde infor­ma­ce o jejich veli­kos­ti, jak vypa­da­jí kvě­ty a plo­dy a kde všu­de najde­me. U kaž­dé­ho stro­mu je latin­ský název a kres­ba, jak strom vypa­dá.

Stromy před­sta­vu­jí veli­ce důle­ži­tou sou­část eko­sys­té­mu, vra­cí do pří­ro­dy, vodu a kys­lík a jsou úto­čiš­těm pro řadu živo­či­chů a nejen to.

Proč bys­te si to měli pře­číst?

Stromy – pří­ro­da do kapsy pat­ří mezi vyda­ře­né pří­ruč­ky pro všech­ny zví­da­vé děti a dospě­lé. Jelikož stro­my jsou oprav­du nedíl­nou sou­čás­tí naše­ho živo­ta, měli bychom o nich vědět, co nej­ví­ce.

To nej­lep­ší na této kni­ze?

Moc se mě líbi­ly ilu­stra­ce u kaž­dé­ho stro­mu a vyčer­pá­va­jí­cí infor­ma­ce o nich a také for­mát kni­hy, kte­rý dáte oprav­du do kapsy.

Co se nám nezdá­lo?

Nic zásad­ní­ho, co by stá­lo za zmín­ku.

Pro koho je kni­ha urče­na?

Pro všech­ny, co mají rádi pří­ro­du a pouč­né ency­klo­pe­die.


Žánr:Příroda, zví­řa­ta
Vydáno:2017, Universum
Počet stran:192
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-242-5859-
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05251 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53319 KB. | 19.09.2021 - 18:21:01