Kritiky.cz > Recenze knih > Strom duchů - kniha edice světový bestseller

Strom duchů - kniha edice světový bestseller

strom duchů

Než se vydá­te na ces­tu za his­to­rií své rodi­ny, dej­te si pozor na tajem­ství, kte­ré může­te obje­vit. Máte rádi napí­na­vé pří­běhy s nad­při­ro­ze­ný­mi jevy a tro­chou tajem­na? Chcete se tro­chu bát, u toho pře­mýš­let a těšit se, jak to vlast­ně dopad­ne? Barbara Erskinová je popu­lár­ní brit­skou autor­kou řad his­to­ric­kých knih se zají­ma­vou záplet­kou a fik­cí. 

Ruth Dunbarová, býva­lá uči­tel­ka ang­lič­ti­ny, po roz­vo­du se svým man­že­lem pro­dá­vá svůj dům v Londýně a odjíž­dí za sta­rým a nemoc­ným otcem do Edinburghu, kde o něj chce pečo­vat. Ten ale záhy umí­rá. V jeho domě žil pečo­va­tel Timothy, kte­rý se o jeho tatín­ka sta­ral. Zjišťuje, že je to vel­ký pod­vod­ník a nebu­de jed­no­du­ché ho jen tak vystr­na­dit z domu. Při pozůsta­los­ti po svém otci nachá­zí deník a dopi­sy svých před­ků. Postupně zjiš­ťu­je, že to byl Thomas Erskin, kte­rý žil v 18. sto­le­tí. Jedná se oprav­du o pra­před­ka samot­né autor­ky. Ruth postup­ně zjiš­ťu­je a pozná­vá to co pro­ží­val její pra­pře­dek Thomas. Sama v sobě obje­vu­je nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti a postup­ně začí­ná komu­ni­ko­vat s duchy zemře­lých. Při pát­rá­ních po svých koře­nech jí pomá­ha­jí její přá­te­lé. Podaří se Ruth vše pro­zkou­mat a najít to, co hle­dá? Dokáže Ruth odli­šit, co je reál­né a co je nad­při­ro­ze­né? Ponořte se do svě­ta nad­při­ro­ze­na, do minu­los­ti rodi­ny Erskinů, pří­tom­na a rea­li­ty, roz­hod­ně nebu­de­te lito­vat. Autorka stří­dá pasá­že, kte­ré vyprá­ví lord Erskine s část­mi, kte­ré vyprá­ví Ruth.

Kniha je vel­mi čti­vá a zají­ma­vá. Místy jsem se bála, nepří­jem­ný mráz po zádech mě nene­chal u kni­hy jen tak usnout. Obálka kni­hy je oprav­du nád­her­ná. Fialová barva se stro­mem ve mě vyvo­la­la pří­jem­né poci­ty. Na tuto kni­hu jsem dlou­ho čeka­la. Její pozi­tiv­ní recen­ze mě nene­chá­va­ly chlad­nou. Moc jsem se na kni­hu těši­la. Ale rea­li­ta byla jiná. Dlouho jsem se do kni­hy nemoh­la začít, dokon­ce jsem ji dva­krát odlo­ži­la a na čas na ní ani nesáh­la. Nakonec jsem jí ale zvlád­la. Autorka vyda­la mno­ho zají­ma­vých knih a věřím, že se pus­tím i do jejích dal­ších knih. Chvílemi jsem se u kni­hy bála. Nemám moc ráda kni­hy s téma­ti­kou nad­při­ro­ze­na. Jsem spí­še rea­lis­ta, než sní­lek a čini­lo mě potí­že se na děj sou­stře­dit. Zápletka kni­hy je ale veli­ce zají­ma­vá a to při­ná­ší kni­ze na její atrak­tiv­nos­ti.

Barbara Erskinová (naro­ze­na 1944) absol­vo­va­la uni­ver­zi­tu v Edinburghu, obor stře­do­vě­ká his­to­rie. Svou prv­ní kníž­ku Lady of Hay) čes­ky Žila jsem již před sta­le­tí­mi) vyda­la v roce 1986 s tako­vým úspě­chem, že se díky tomu sta­la spi­so­va­tel­kou z povo­lá­ní. Dnes už má za sebou pat­náct úspěš­ných romá­nů a čty­ři kni­hy poví­dek vyda­ných v nákla­du pře­sa­hu­jí­cím mili­on výtis­ků a její kni­hy stá­le pat­ří k best­selle­rům. Zúročuje v nich svůj hlu­bo­ký zájem o his­to­rii, o dáv­ná tajem­ství, spo­je­ná s nad­při­ro­ze­ný­mi jevy, a schop­nost bar­vi­tě vyjí­meč­né lid­ské osu­dy.

Autor: Barbara Erskinová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2019, Euromedia Group, a.s., v edi­ci Brána, Praha

Počet stran: 551

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-7617-564-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […]
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
  • Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee11. března 2018 Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenáře od 14 let, což ale neznamená, že do knihy se s potěšením nezačtou i čtenáři starší. Kniha vás […]
  • Polibek jako dezert – lepší než čokoláda19. února 2019 Polibek jako dezert – lepší než čokoláda Milujete jídlo a romány z prostředí restaurace s jemným nádechem erotického jiskření? Hledáte příjemné čtení, při kterém si můžete zamlsat a neztloustnete při tom? Láska může být opravdu […]
  • Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí3. srpna 2018 Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí Hledáte příjemné čtení na vaši dovolenou? Emma Straubová vám nabízí román Dovolenkáři, který je vzrušující, letní čtení, plné napětí a zvratů. Manželé Postovi chtějí spolu oslavit […]
  • LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl…16. srpna 2018 LETEC – brilantní příběh o jednom lidském experimentu, jež se zas až tak nepovedl… Nejočekávanější ruský román roku 2016, jež má na přebalu obrázek od kultovního umělce Michaila Shemyakina, který vytvořil speciálně pro tuto knihu. Okouzlovalo mě samo slovo Aviatik. Jeho […]
  • Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce24. října 2018 Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce Román o jídle, vaření i restauraci, ale také o bezmezné lásce a citu. Hledáte příjemné čtení, při kterém si můžete pochutnat a neztloustnete při tom? Láska může být opravdu tajnou přísadou […]
  • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […]
  • Žert - kniha1. června 2017 Žert - kniha Jeden muž se po delší době vrací domů a svůj návrat si představoval trochu jinak. To místo, kam se vrátil, na něj neudělalo vůbec dojem, spíše naopak. Po patnácti letech mimo městečko, kde […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]