Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Střevíček Škrpálek od Petry Svobody

Střevíček Škrpálek od Petry Svobody

krpal2
krpal2

Střevíček Škrpálek od Petry Svobody

Příběh plný dob­ro­druž­ství jed­né malé hol­čič­ky a kou­zel­ných boti­ček vás pří­mo pohl­tí v kníž­ce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook.

Ráchel je šes­ti­le­tá hol­čič­ka, co žije v Praze, a dokon­ce už cho­dí i do ško­ly. Je jedi­ná­ček, a pro­to jí nemů­že­me mít ani za zlé, že stá­le zlo­bí, ostat­ně stej­ně jako všech­ny jiné děti.

Ze vše­ho nej­ví­ce tuto zví­da­vou a nepo­sed­nou hol­čič­ku odjak­ži­va láka­la a láká babič­či­na půda, kam však sama nesmě­la cho­dit. Jednoho dne za vel­ké bou­ře se tyto dve­ře ote­vře­ly a Ráchel spat­ři­la na sta­ré, zaprá­še­né zemi hro­ma­du sta­rých vzpo­mí­nek, dob­ro­druž­ství a tajem­ství čeka­jí­cí na svá odha­le­ní. Byla vel­mi zvě­da­vá a i nepo­sluš­ná!

Tak se i sta­lo, že našla sta­ré, odře­né a děra­vé škr­pá­ly, o nichž ji babič­ka poz­dě­ji pro­zra­di­la, proč byly kdy­si dáv­no uši­ty, a nako­nec na půdě i uscho­vá­ny, i když už dáv­no měly být spí­še vyho­ze­né v popel­ni­ci.

Od toho dne „staré-nové“ škr­pál­ky Ráchel neo­pus­ti­la, pro­to­že jak se poz­dě­ji pře­svěd­či­la, byly kou­zel­né: Každá z boti­ček měla svo­je spe­ci­fic­ké jmé­no, a to Škrpálek a Měnička.

S pomo­cí boti­ček Ráchel pro­ži­je spous­tu dob­ro­druž­ství ať už doma nebo ve svě­tě, a věř­te, že občas bude­te nad jed­not­li­vý­mi dob­ro­druž­ství­mi „tak tro­chu v napě­tí“, jak to nako­nec všech­no dopad­ne.

Kouzelná kníž­ka, kte­rá vás pro­ve­de dese­ti kou­zel­ný­mi pří­běhy plné­ho dob­ro­druž­ství při­ná­še­jí­cí vždy v závě­ru shr­nu­tí hlav­ní myš­len­ky, moud­ra, kte­ré by si děti měly odnést do svých vlast­ních živo­tů, a kte­ré by si měly pama­to­vat a řídit se jimi.

„Už nikdy nebu­du žád­né věci posu­zo­vat jen pod­le toho, jak vypa­da­jí nave­nek.“

„Neznámým lidem se oprav­du nedá věřit. Vypadají, že jsou hez­cí a hod­ní, jako ten Yolly, ale mohou mít jen tako­vou mas­ku a ve sku­teč­nos­ti mohou být zlí. Už nikdy nebu­du věřit nezná­mým lidem.“

 „Musíš si věřit, dát do toho všech­no, pak urči­tě budeš mít ze závo­du dob­rý pocit. Není důle­ži­té vyhrát, ale zúčast­nit se!“

„I když se člo­věk bojí, má jít tomu stra­chu čelit. Pak zjis­tíš, že se vůbec neby­lo čeho bát. Jen to chce tu odva­hu, posta­vit se tomu.“

„Je tak vzác­né a důle­ži­té znát svou his­to­rii a vědět, odkud pochá­zí­me a kdo jsme. Je to naše sou­část.“

Knížka je vel­mi čti­vá, dob­ře se čte a malé čte­ná­ře (stej­ně jako moje dvě malé dcer­ky) ihned vtáh­ne do děje. Navíc krás­né ilu­stra­ce od Zuzany Oslo dokres­lí samot­né kouz­lo celé kni­hy a bude­te tou­žit si z ní číst a zalis­to­vat si v ní. Obrázky jsou vlíd­né, milé a plné lás­ky, stej­ně jako kaž­dé napsa­né slo­vo v kni­ze.

Střevíček Škrpálek

Napsala: Petra Svoboda

Ilustrovala: Zuzana Osako

Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook

Vydání 1., 2017

Počet stran 104


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […] Posted in Recenze knih
  • Vítejte u nás v lese - 7 příběhů pro předčítání a dobrou náladu22. března 2022 Vítejte u nás v lese - 7 příběhů pro předčítání a dobrou náladu Máte rádi pohádky z prostředí lesa? Chcete si čtení pořádně užít? Hledáte knihu, která vás pobaví celý týden? Tak právě vám je určena novinka Nakladatelství KAZDA a jmenuje se Vítejte u […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,55433 s | počet dotazů: 229 | paměť: 56311 KB. | 29.05.2022 - 04:53:27