Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Střevíček Škrpálek od Petry Svobody

Střevíček Škrpálek od Petry Svobody

krpal2

Střevíček Škrpálek od Petry Svobody

Příběh plný dob­ro­druž­ství jed­né malé hol­čič­ky a kou­zel­ných boti­ček vás pří­mo pohl­tí v kníž­ce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook.

Ráchel je šes­ti­le­tá hol­čič­ka, co žije v Praze, a dokon­ce už cho­dí i do ško­ly. Je jedi­ná­ček, a pro­to jí nemů­že­me mít ani za zlé, že stá­le zlo­bí, ostat­ně stej­ně jako všech­ny jiné děti.

Ze vše­ho nej­ví­ce tuto zví­da­vou a nepo­sed­nou hol­čič­ku odjak­ži­va láka­la a láká babič­či­na půda, kam však sama nesmě­la cho­dit. Jednoho dne za vel­ké bou­ře se tyto dve­ře ote­vře­ly a Ráchel spat­ři­la na sta­ré, zaprá­še­né zemi hro­ma­du sta­rých vzpo­mí­nek, dob­ro­druž­ství a tajem­ství čeka­jí­cí na svá odha­le­ní. Byla vel­mi zvě­da­vá a i nepo­sluš­ná!

Tak se i sta­lo, že našla sta­ré, odře­né a děra­vé škr­pá­ly, o nichž ji babič­ka poz­dě­ji pro­zra­di­la, proč byly kdy­si dáv­no uši­ty, a nako­nec na půdě i uscho­vá­ny, i když už dáv­no měly být spí­še vyho­ze­né v popel­ni­ci.

Od toho dne „staré-nové“ škr­pál­ky Ráchel neo­pus­ti­la, pro­to­že jak se poz­dě­ji pře­svěd­či­la, byly kou­zel­né: Každá z boti­ček měla svo­je spe­ci­fic­ké jmé­no, a to Škrpálek a Měnička.

S pomo­cí boti­ček Ráchel pro­ži­je spous­tu dob­ro­druž­ství ať už doma nebo ve svě­tě, a věř­te, že občas bude­te nad jed­not­li­vý­mi dob­ro­druž­ství­mi „tak tro­chu v napě­tí“, jak to nako­nec všech­no dopad­ne.

Kouzelná kníž­ka, kte­rá vás pro­ve­de dese­ti kou­zel­ný­mi pří­běhy plné­ho dob­ro­druž­ství při­ná­še­jí­cí vždy v závě­ru shr­nu­tí hlav­ní myš­len­ky, moud­ra, kte­ré by si děti měly odnést do svých vlast­ních živo­tů, a kte­ré by si měly pama­to­vat a řídit se jimi.

„Už nikdy nebu­du žád­né věci posu­zo­vat jen pod­le toho, jak vypa­da­jí nave­nek.“

„Neznámým lidem se oprav­du nedá věřit. Vypadají, že jsou hez­cí a hod­ní, jako ten Yolly, ale mohou mít jen tako­vou mas­ku a ve sku­teč­nos­ti mohou být zlí. Už nikdy nebu­du věřit nezná­mým lidem.“

 „Musíš si věřit, dát do toho všech­no, pak urči­tě budeš mít ze závo­du dob­rý pocit. Není důle­ži­té vyhrát, ale zúčast­nit se!“

„I když se člo­věk bojí, má jít tomu stra­chu čelit. Pak zjis­tíš, že se vůbec neby­lo čeho bát. Jen to chce tu odva­hu, posta­vit se tomu.“

„Je tak vzác­né a důle­ži­té znát svou his­to­rii a vědět, odkud pochá­zí­me a kdo jsme. Je to naše sou­část.“

Knížka je vel­mi čti­vá, dob­ře se čte a malé čte­ná­ře (stej­ně jako moje dvě malé dcer­ky) ihned vtáh­ne do děje. Navíc krás­né ilu­stra­ce od Zuzany Oslo dokres­lí samot­né kouz­lo celé kni­hy a bude­te tou­žit si z ní číst a zalis­to­vat si v ní. Obrázky jsou vlíd­né, milé a plné lás­ky, stej­ně jako kaž­dé napsa­né slo­vo v kni­ze.

Střevíček Škrpálek

Napsala: Petra Svoboda

Ilustrovala: Zuzana Osako

Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook

Vydání 1., 2017

Počet stran 104

  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […] Posted in Recenze knih
  • Koťátka kočičky Ťapičky22. října 2020 Koťátka kočičky Ťapičky Máte rádi příběhy o kočkách? Hledáte pro své začínající čtenáře vhodnou publikaci? Oblíbili jste si spisovatelku Markétu Harasimovou? Tak je tato kniha určena právě vám.  V jednom domě […] Posted in Recenze knih
  • Bob a Bobek na návštěvě - poznej s nimi různá povolání9. srpna 2020 Bob a Bobek na návštěvě - poznej s nimi různá povolání Máte rádi pohádky? Milujete komiksy? Chcete se společně s dětmi vrátit do dětských let a zažít báječná dobrodružství s Bobem a Bobkem a poznat přitom nejrůznější povolání? Libor Adam s […] Posted in Recenze knih
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78221 s | počet dotazů: 232 | paměť: 52946 KB. | 17.10.2021 - 21:29:55