Kritiky.cz > Recenze knih > Střevíček Škrpálek od Petry Svobody

Střevíček Škrpálek od Petry Svobody

krpal2

Střevíček Škrpálek od Petry Svobody

Příběh plný dob­ro­druž­ství jed­né malé hol­čič­ky a kou­zel­ných boti­ček vás pří­mo pohl­tí v kníž­ce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook.

Ráchel je šes­ti­le­tá hol­čič­ka, co žije v Praze, a dokon­ce už cho­dí i do ško­ly. Je jedi­ná­ček, a pro­to jí nemů­že­me mít ani za zlé, že stá­le zlo­bí, ostat­ně stej­ně jako všech­ny jiné děti.

Ze vše­ho nej­ví­ce tuto zví­da­vou a nepo­sed­nou hol­čič­ku odjak­ži­va láka­la a láká babič­či­na půda, kam však sama nesmě­la cho­dit. Jednoho dne za vel­ké bou­ře se tyto dve­ře ote­vře­ly a Ráchel spat­ři­la na sta­ré, zaprá­še­né zemi hro­ma­du sta­rých vzpo­mí­nek, dob­ro­druž­ství a tajem­ství čeka­jí­cí na svá odha­le­ní. Byla vel­mi zvě­da­vá a i nepo­sluš­ná!

Tak se i sta­lo, že našla sta­ré, odře­né a děra­vé škr­pá­ly, o nichž ji babič­ka poz­dě­ji pro­zra­di­la, proč byly kdy­si dáv­no uši­ty, a nako­nec na půdě i uscho­vá­ny, i když už dáv­no měly být spí­še vyho­ze­né v popel­ni­ci.

Od toho dne „staré-nové“ škr­pál­ky Ráchel neo­pus­ti­la, pro­to­že jak se poz­dě­ji pře­svěd­či­la, byly kou­zel­né: Každá z boti­ček měla svo­je spe­ci­fic­ké jmé­no, a to Škrpálek a Měnička.

S pomo­cí boti­ček Ráchel pro­ži­je spous­tu dob­ro­druž­ství ať už doma nebo ve svě­tě, a věř­te, že občas bude­te nad jed­not­li­vý­mi dob­ro­druž­ství­mi „tak tro­chu v napě­tí“, jak to nako­nec všech­no dopad­ne.

Kouzelná kníž­ka, kte­rá vás pro­ve­de dese­ti kou­zel­ný­mi pří­běhy plné­ho dob­ro­druž­ství při­ná­še­jí­cí vždy v závě­ru shr­nu­tí hlav­ní myš­len­ky, moud­ra, kte­ré by si děti měly odnést do svých vlast­ních živo­tů, a kte­ré by si měly pama­to­vat a řídit se jimi.

„Už nikdy nebu­du žád­né věci posu­zo­vat jen pod­le toho, jak vypa­da­jí nave­nek.“

„Neznámým lidem se oprav­du nedá věřit. Vypadají, že jsou hez­cí a hod­ní, jako ten Yolly, ale mohou mít jen tako­vou mas­ku a ve sku­teč­nos­ti mohou být zlí. Už nikdy nebu­du věřit nezná­mým lidem.“

 „Musíš si věřit, dát do toho všech­no, pak urči­tě budeš mít ze závo­du dob­rý pocit. Není důle­ži­té vyhrát, ale zúčast­nit se!“

„I když se člo­věk bojí, má jít tomu stra­chu čelit. Pak zjis­tíš, že se vůbec neby­lo čeho bát. Jen to chce tu odva­hu, posta­vit se tomu.“

„Je tak vzác­né a důle­ži­té znát svou his­to­rii a vědět, odkud pochá­zí­me a kdo jsme. Je to naše sou­část.“

Knížka je vel­mi čti­vá, dob­ře se čte a malé čte­ná­ře (stej­ně jako moje dvě malé dcer­ky) ihned vtáh­ne do děje. Navíc krás­né ilu­stra­ce od Zuzany Oslo dokres­lí samot­né kouz­lo celé kni­hy a bude­te tou­žit si z ní číst a zalis­to­vat si v ní. Obrázky jsou vlíd­né, milé a plné lás­ky, stej­ně jako kaž­dé napsa­né slo­vo v kni­ze.

Střevíček Škrpálek

Napsala: Petra Svoboda

Ilustrovala: Zuzana Osako

Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook

Vydání 1., 2017

Počet stran 104


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy29. července 2018 Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné lapálie jedné malé holčičky v knize pod názvem"Ty, ty, ty, Matyldo!", jež vydala Grada […]
  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […]
  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […]