Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Street Fighter x Tekken

Street Fighter x Tekken

DSC07110 150x150 1

Pro milov­ní­ky toho­to žán­ru v tom­to roce při­bil nový her­ní titul s názvem Street Fighter x Tekken. Dlouho oče­ká­va­ný titul nás veli­ce pře­kva­pil. Ve hře Street Fighter x Tekken najde­te zákla­dy ze Street Fighter a Tekkena, jak už nám ostat­ně napo­ví­dá název.

Ve hře si zahra­je­te v reži­mu arca­de, kdy se zdo­ko­na­lu­je­te při jed­not­li­vých zápa­sech s pro­tiv­ní­ky. Většinou se pro­ti Vám posta­ví dva bojov­ní­ci, to samé máte k dis­po­zi­ci Vy a násled­ně ve hře se stří­da­jí, to Vám při­dá troš­ku více času, než polo­ží­te pro­tiv­ní­ka nebo taky nao­pak než pora­zí pro­tiv­ní­ci Vás. Bohužel mne veli­ce zkla­ma­lo, že nejde zaú­to­čit na bojov­ní­ka, kte­rý zrov­na nehra­je. Titul nabí­zí mno­ho bojov­ní­ků z výše zmi­ňo­va­ných již vyšlých titu­lů.
Můžete si zahrát i jed­né obra­zov­ce s kama­rá­dem a věř­te mi, že u hry vydr­ží­te hodi­ny hra­ní a jen tak Vás hra neo­mr­zí, ale pozor může­te na jed­né obra­zov­ce hrát i 4 najed­nou, což je oprav­du super a tak se Vaše domá­cí pár­ty může hod­ně rych­le změ­nit v ring.

Ve hře, máte samo­zřej­mě k dis­po­zi­ci i on-line hra­ní, to je však hod­no­ce­no nejen mnou, ale i jiný­mi recen­zen­ty, vel­mi zápor­ně, tady vývo­já­ři on-line mód veli­ce odflák­li.
Hra nabí­zí úžas­nou gra­fi­ku, úžas­né zvu­ky a ovlá­dá­ní jak jste zvyk­lý, čili pořád­ně pro­táh­nout páč­ky u ovla­da­če, nejed­nou se pořád­ně zapo­tí­te.

Hra se mi veli­ce líbí, až na ten on-line mód hru hod­no­tím veli­ce vyso­ko. Pokud čeká­te od hry pořád­ný nářez, je to hra urče­ná pří­mo pro Vás a ten­to titul Vás hned tak nezkla­me i vzhle­dem k jeho ceně.

DSC07110
DSC07111
DSC07112
DSC07113
DSC07114
DSC07115
DSC07116
DSC07117
DSC07118
DSC07119
DSC07123
DSC07124
DSC07127
DSC07128
DSC07129
DSC07131
DSC07132
DSC07134
DSC07136
DSC07137
DSC07139
DSC07142
DSC07144
DSC07146
DSC07147
DSC07148
DSC07149
DSC07108
DSC07109


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 90%
Datum vydá­ní: 09.03.2012
Výrobce: Capcom
Žánr: bojo­vá
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, onli­ne 2-7
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 12+

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75382 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53879 KB. | 29.07.2021 - 19:42:29