Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > STŘEDA 30. 5.

STŘEDA 30. 5.

film festival zlin 2012
film festival zlin 2012
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Program

Čítárna U čer­ta aneb Festivaloví hos­té čtou dětem

9.00 a11.00, Krajská knihov­na Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín

Dětský Komiksfest!, výtvar­ný workshop

9.30 – 11:30, Univerzitní cen­t­rum – pří­ze­mí, nám. TGM, Zlín  (vyma­zán z celo­den­ních akci!!!!)

 

Čtení scé­ná­řů, auto­ři a her­ci před­sta­vu­jí dosud nere­a­li­zo­va­né nebo roz­pra­co­va­né fil­mo­vé pro­jek­ty

10.30, Kongresové cen­t­rum Zlín – malý sál, nám. TGM, Zlín

Vlak plný úsměvů – pří­jezd, slav­nost­ní uví­tá­ní posti­že­ných dětí na ZFF

11.00, vla­ko­vé nádra­ží Zlín-střed

Autogramiáda ke slav­nost­ní pre­mi­é­ře fil­mu Tady hlí­dám já

12.00, Golden Apple Cinema, Nákupní a zábavn cen­t­rum Zlaté jabl­ko, Zlín

Dítě v kri­zi – kon­fe­ren­ce, 14. roč­ník mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce, letos na téma Výzvy a rizi­ka ….

12.30, Interhotel Moskva – Kongresový sál, Zlín

 

Radost tvo­řit – ver­ni­sáž, ofi­ci­ál­ní výsta­vy pra­cí zra­ko­vě posti­že­ných dětí

13.00, Academia cen­t­rum UTB – foyer, Mostní ul., Zlín

 

Radost tvo­řit – slav­nost­ní vyhlá­še­ní, oce­ně­ní nej­lep­ších pra­cí zra­ko­vě posti­že­ných dětí

14.00, Academia cen­t­rum UTB – aula, Mostní ul., Zlín

 

Filmové líče­ní v Air Bank, líče­ní fes­ti­va­lo­vých návštěv­ní­ků ve fil­mo­vém sty­lu

14.30 – 19:00, Air Bank, Obchodní a zábav­ní cen­t­rum Zlaté jabl­ko, Zlín

Filmový blok, nefor­mál­ní setká­ní stu­den­tů a mla­dých lidí s fes­ti­va­lo­vý­mi osob­nost­mi

18.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

Adoptuj panen­ku a zachrá­níš dítě, bene­fič­ní auk­ce pane­nek UNICEF 2012 Zlín

19.00, Kongresové cen­t­rum Zlín – vel­ký sál, nám. TGM, Zlín

Čekání na tmu, kon­cert pod širým nebem před večer­ní pro­jek­cí let­ní­ho kina

O 18 MĚSÍCŮ POZDĚJI

20.00, trav­na­tý svah pod Domem umě­ní, nám. TGM, Zlín

Trailer Night, noc fil­mo­vých tra­le­rů a hudeb­ní pro­duk­ce ve sty­lu nujazz

21.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

LETNÍ KINO, open air pro­jek­ce

Hoří,má panen­ko!, ČR, 1967, 75 min.

22.00, trav­na­tý svah pod Domem umění,nám. TGM, Zlín

Afterparty on the Blok, kaž­do­den­ní setká­ní mla­dých návštěv­ní­ků fes­ti­va­lu

23.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

C e l o d e n n í    a k c e

Den pro děti s Českou tele­vi­zí, jeden z vrcho­lů dopro­vod­né­ho pro­gra­mu pro děti

9.00 – 17.00, náměs­tí Míru, Zlín

Zprávičky ČT – Miniparlament Live, debat­ní workshop ČT (v rám­ci její­ho dne na ZFF)

9.00 – 17.00 (posled­ní účast­ní­ci vpuš­tě­ni v 16.00), rad­ni­ce, nám. Míru, Zlín

 

Plackafacka, výtvar­ný workshop s legen­dár­ní­mi plac­ka­mi

10.00 – 18.00, nám. Míru, Zlín

Pečení pro děti UNICEF, dob­ro­čin­ná akce

10.00 – 16.00, obchod­ní a zábav­ní cen­t­rum Zlaté jabl­ko, Zlín

Duhová kulič­ka, fes­ti­val fil­mo­vé­ho mar­ke­tingu – worksho­py

10.00 – 17.00, Univerzitní cen­t­rum - bliž­ší infor­ma­ce www.duhovakulicka.cz

Internet. kavár­na – čítár­na – her­na, inter­net zdar­ma, čítár­na dení­ku DNES a her­na Xbox 360 Kinect

Univerzitní cen­t­rum - pří­ze­mí, nám. TGM, Zlín


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 20121. června 2012 VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2012 Ceny udělované statutárními porotami/ Prizes awarded by the statutory juries Mezinárodní mládežnická porota pro hraný film pro mládež/ International Children’s Jury for Feature Films […] Posted in Články
  • PÁTEK 1. 6.1. června 2012 PÁTEK 1. 6. Program Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín Dětské televizní studio, workshop ve studiích […] Posted in Články
  • ČTVRTEK 31. 5.31. května 2012 ČTVRTEK 31. 5. Program Didi the Dragon, program s výukou angličtiny pro předškoláky 9.00, Otrokovická beseda, Otrokovice   Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, […] Posted in Články
  • ÚTERÝ 29. 5.29. května 2012 ÚTERÝ 29. 5. Program Didi the Dragon, program s výukou angličtiny pro předškoláky 9.00, Otrokovická beseda, Otrokovice   Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, […] Posted in Články
  • PONDĚLÍ, 28. 5.28. května 2012 PONDĚLÍ, 28. 5. Program Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín Sázení stromu osobností s Lesy ČR, zábavný […] Posted in Články
  • Předplatitelé PS Plus se mohou těšit na nový benefit v...17. září 2020 Předplatitelé PS Plus se mohou těšit na nový benefit v... Předplatitelé PS Plus se mohou těšit na nový benefit v podobě PlayStation Plus Collection. Balíček bude obsahovat výběr oblíbených PS4 her, které si budou moci hráči zdarma užít i na své […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Survivor - 31.epizoda (SK - 57, 58.) - Paskvil jménem Survivor5. května 2022 Survivor - 31.epizoda (SK - 57, 58.) - Paskvil jménem Survivor Obával jsem se, jaký bude závěr Survivora, a jakkoli jsem poslední díly hodnotil pozitivně, dnes toho pozitivního bude velmi málo. SK-57. díl Díl začínáme vzpomínkou na Chilli a její […] Posted in Reality show
  • n200804240957 Colin28. dubna 2008 Telefonní budka (Phone Booth) Kdyby každého z nás měl na mušce odstřelovač, asi bychom všichni říkali jenom pravdu. Svět by se změnil a dost možná k lepšímu. Vzniká ovšem otázka, kdo a podle čeho bude vybírat […] Posted in Filmové recenze
  • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince […] Posted in Recenze knih
  • United States – Slovakia | Live | QUARTER-FINAL | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship31. května 2021 United States – Slovakia | Live | QUARTER-FINAL | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship Posted in Videa

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,84188 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58059 KB. | 10.08.2022 - 14:19:48