Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %

Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %

StrazciNahl

Tam se nám vrá­til Marvel do vesmí­ru Strážců Galaxie. Znova je to film o par­tě nesou­ro­dých lidí/mimozemšťanů, kte­ří v prv­ním dílu zachrá­ni­li  svět před vel­kým zlo­sy­nem.

Tentokrát ale neza­chra­ňu­jí ihned svět, ale řeší zakáz­ky pro pla­ne­ty, kte­ré si nemů­žou dovo­lit ochrá­nit svo­jí pla­ne­tu před vel­kým „šmejdem“ z vesmí­ru. Při jed­né akci, kte­rá se sice pove­de, ale  Rocket zase něco ukrad­ne, se z nich zno­vu stá­va­jí hle­da­ní zlo­čin­ci.

Během toho utí­ká­ní obje­ví Peter Quill své­ho otce a zjis­tí, že není všech­no tak dob­ré, jak se zdá a že se zno­vu bude jed­nat o záchra­nu vesmí­ru před vel­kým zápo­rá­kem.

Režisér James Gunn si při psa­ní scé­ná­ře dovo­lil všech­no, co ho napadlo. Zapojil nové i sta­ré (dle komik­su) Strážce Galaxie, vytě­žil z nej­zá­bav­něj­ších postav (Groot + Rocket + Drax) ješ­tě více vtíp­ků. Je to ješ­tě více plné nará­žek na moder­ní dobu, na seri­á­ly, na slav­né fil­my. Domluvil si něko­lik cameí, mezi kte­rý­mi vyni­ká Knight Rider Hasselhoff, Michelle Yeoh, Ving Rhames… Nesmíme zapo­me­nout i pra­vi­del­né cameo Stana Leeo a Family Guy (Griffinovi) Setha Greena.

To že od pro­du­cen­tů dostal režisér/scénárista napros­to vol­nou ruku, tak jde až na dřeň humo­ru, aby se fanouš­ci fil­mu bavi­li v kaž­dém oka­mži­ku. Ale od začát­ku do kon­ce (5 titul­ko­vých scén) jde kva­li­ta fil­mu tro­chu niž a níž, a tak za dvě hodi­ny už z toho vznik­ne nuda.

Na začát­ku fil­mu při­jde nej­zá­bav­něj­ší sek­ven­ce, kdy úvod­ní bit­ku pro­ží­vá­me pomo­cí baby Groota, kte­ré­mu je jsou sou­bo­je napros­to šumák a kde se ostat­ní čle­no­vé Strážců Galaxie  sna­ží pře­žít a zabít zlé­ho emzá­ka.

Nebít pís­nič­ko­vé­ho soudrac­ku, kte­rý tvo­ří pře­váž­nou část hud­by, tak by ani neby­lo co poslou­chat, skla­da­tel Tyler Bates slo­žil hud­bu, kte­rá pros­tě opro­ti slav­ným pís­nič­kám vůbec neob­sto­jí. Snad nej­zá­bav­něj­ší hudeb­ní motiv zazní při úvod­ním logu Marvel, jinak pros­tě není o co stát a jed­ná se pou­ze o pod­kres pod obraz, kte­ré­ho si nevšim­ne­te.

Od hlav­ní pěti­ce - Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper a Vin Diesel - víme co  čekat. Nezklamou. Velmi šikov­ně je dopl­ni­li Michael Rooker a Karen Gillan, kte­ří mají opro­ti prv­ní­mu o dost vět­ší roli. Je dob­ře, že seri­ál Pán času (Dr. Who) zplo­dil dobrou hereč­ku, tak slav­ná spo­leč­ni­ce 12. dok­to­ra má svůj vel­ký film. 12. dok­tor (Matt Smith) bohu­žel nezvo­lil správ­ný film, kte­rým by se v Americe pro­sla­vil a jeho Hollywoodská šta­ce skon­či­la posled­ním Terminátorem.

Bohužel se mi noví Strážci Galaxie neli­bí, je to pros­tě až moc humor­ný film. Kdybych nevě­děl, že je ze stej­né­ho vesmí­ru jako Avengers (i Dr. Strange), tak by mi to ani nepři­šlo. Příběh se ode­hrá­vá pros­tě jin­de, než bychom čeka­li. Tentokrát ke kon­ci fil­mu hlav­ní zápo­rák umře, ale není to vůbec Thanos, což je tro­cha zkla­má­ní. Neobjeví se ani nikdo z ostat­ních fil­mů, žád­ná zmín­ka, že by vědě­li, že bude je Thorovo krá­lov­ství pod vlád­nu­tím Lokiho, Kapitán Amerika je v exi­lu a Hulk se někde tou­lá po aré­nách v sou­bo­jích.

Je to pros­tě výpl­ňo­vý film, kte­rý časo­vou osu od Dr. Strange po Avengers 3 (4) vůbec nepo­su­nu­je. Prostě je to pro mě zkla­má­ní, a i moje hod­no­ce­ní bude doce­la sla­bé. 70 %. Míň, než film před 3 lety a samo­zřej­mě i méně než loň­ské Dr. Strange, kte­rý mně pros­tě bavil více.


  • Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích10. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích             CHRIS PRATT (Peter Quill/Star-lord) je jedním z nejžádanějších herců současného Hollywoodu.             Pratt se zatím naposledy objevil ve vědeckofantastickém dramatu […] Posted in Speciály
  • Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu10. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios, která do kin uvedla obrovsky úspěšné filmové série Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man, Doctor Strange a Avengers, […] Posted in Speciály
  • Strážci Galaxie Vol. 211. října 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je dám do své sbírky digitálních nosičů mezi jejich kamarády. První Strážce galaxie už mám, druhé […] Posted in Filmové recenze
  • Strážci Galaxie Vol. 21. března 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Poslední trailer na druhý díl Strážců Galaxie. Celý trailer na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Guardians of the Galaxy Vol. 219. října 2016 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer na druhý díl Strážců galaxie. Trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […] Posted in Spoilery
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […] Posted in Speciály
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event https://www.youtube.com/watch?v=luVxvrlEXZc Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 9,98807 s | počet dotazů: 238 | paměť: 54738 KB. | 17.09.2021 - 16:15:21