Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Strážce stromů a jiné povídky

Strážce stromů a jiné povídky

DSCN3821
DSCN3821
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Mám tako­vé men­ší nadá­ní. Tedy men­ší. Jde samo­zřej­mě o to, z jaké­ho úhlu se na můj dar dívá­te“ říka­jí dvě posta­vy v povíd­ce „Koho si zama­nu“. Je to tro­chu hra se slo­víč­ky, kte­rou má nej­spíš Martin Rosocha rád, stej­ně jako má zalí­be­ní v posta­vách s poše­ti­lý­mi nápa­dy a zvlášt­ní­mi pova­ho­vý­mi rysy. Třeba hlí­da­či saku­ry stej­ně jako archi­tekt Kalatrawa pat­ří mezi hrdi­ny, na kte­ré se pro jejich poje­tí řeše­ní nemů­že­me zlo­bit. Autor svým posta­vám vymys­lel pří­běhy, co se ode­hrá­va­jí v růz­né době i pro­stře­dí. Jedno však mají pří­běhy spo­leč­né, a to je neče­ka­né rozuz­le­ní vznik­lých situ­a­cí. Některé pří­běhy při­po­mí­na­jí poe­tic­ké zamyš­le­ní, jako v povíd­ce „Strážce stro­mů“ nebo „Olivovník ze Zakynthu“, jin­dy zase při­po­mí­na­jí drs­ný vtip, jako v povíd­ce „Mrakodrap“ nebo „Jak je libo, madam“. Jiné pří­běhy vychá­zí ze sou­čas­né bláz­ni­vé doby a nabí­zí vtip­né a neče­ka­né kon­ce běž­ných roz­ho­vo­rů, jako v povíd­ce „Maminka“ nebo „Krupicová kaše“. Někteří hrdi­no­vé zaví­ta­jí i do budouc­nos­ti, což při­ná­ší zce­la jiný pohled na kaž­do­den­ní sta­ros­ti, jako v povíd­ce „Víkendové pro­bu­ze­ní“.

Povídky jsou krát­ké a po základ­ním vykres­le­ní situ­a­ce nebo pro­blé­mu dochá­zí k rych­lé­mu řeše­ní vznik­lé­ho pro­blé­mu nebo situ­a­ce. Příběhy jsou vtip­ným odra­zem běž­ných situ­a­cí s pře­sa­hem do svě­ta fan­ta­zie. Hrdinové mají lid­ské pova­ho­vé vlast­nos­ti a občas tají něja­kou úchyl­ku, což umož­ňu­je bizard­ní řeše­ní. Vzhledem k tomu, že poví­dek je cel­kem pade­sát, jed­ná se o vel­mi pes­trou smě­si­ci pří­bě­hů, z nichž je mož­né si vybrat pod­le nála­dy a zájmu. Občas se sta­ne, že pří­běh má před­ví­da­tel­ný konec a může vyvo­lat dojem, že už to není ori­gi­nál­ní nápad.  Ale v cel­ku to není na ško­du. Podivné posta­vy a jejich osu­dy nejen při­ta­hu­jí pozor­nost, ale vedou k roz­vo­ji před­stav nebo nabí­zí pod­nět k zamyš­le­ní.

Kniha mě zau­ja­la svou pes­t­ros­tí námě­tů a nápa­dů. Krátká for­ma mně vět­ši­nou neva­di­la a doká­žu si před­sta­vit, jak bude kni­ha dob­rým spo­leč­ní­kem na ces­to­vá­ní. Krátké povíd­ky mají pros­tě v živo­tě čte­ná­řů své mís­to. Autor vyu­ží­vá čas­to pří­mou řeč, neli­bu­je si v dlou­hém popi­so­vá­ní a poměr­ně rych­le nastí­ní situ­a­ci a základ­ní pro­blém. Občas se mu poda­ří tro­chu zachy­tit urči­tou chvil­ko­vou atmo­sfé­ru, ale není to jeho domé­na, stej­ně jako popi­so­vá­ní pova­ho­vých vlast­nos­tí hrdi­nů. Nechává na čte­ná­ři, aby si udě­lal sám své hod­no­ce­ní nebo se jen poba­vil.

Osobně mi při­pa­dá tato for­ma krát­kých pří­bě­hů na jed­nu kni­hu hod­ně ste­re­o­typ­ní a oce­ni­la bych, kdy­by autor v ale­spoň v někte­rých povíd­kách vyu­žil víc svou fan­ta­zii a tvůr­čí schop­nos­ti pro podrob­něj­ší vykres­le­ní pro­stře­dí nebo svých postav.  Tak snad někdy příš­tě a zatím se budu těšit na dal­ší kni­hu.

Kniha je bez ilu­stra­cí a pří­jem­ně klid­ný obrá­zek pohád­ko­vé kra­ji­ny na obál­ce kni­hy je dílem Soni Šedivé.

Vydalo nakla­da­tel­ství Euromedia Group, a. s. v edi­ci Brána v květ­nu 2021.

Hodnotím: 50 %


Foto: Karolína Černá & Euromedia Group, a. s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu29. září 2022 Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu Terapeutka má děsivé vize poté, co se stala svědkem sebevraždy jednoho ze svých pacientů ve filmu Úsměv, ponurém, neúprosném a nečekaně hlubokém debutu scenáristy a režiséra Parkera Finna. […] Posted in Filmové recenze
  • Ian McShane slaví 80 let29. září 2022 Ian McShane slaví 80 let Ian David McShane (narozen 29. září 1942) je anglický herec, producent a režisér. Je známý svými televizními rolemi, zejména titulní rolí v seriálu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al […] Posted in Profily osob
  • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
  • Dnes vyšla hra FIFA 2326. září 2022 Dnes vyšla hra FIFA 23 Dnes vyšla fotbalová hra FIFA 23. Je to poslední hra pojmenovaná po Mezinárodní federaci fotbalových asociací. Příští rok bude už pojmenovaná pouze EA Sports FC. Co nám tento rok […] Posted in Novinky ze světa her
  • Poslední prázdniny - Last Holiday26. září 2022 Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední prázdniny touží po tom, dostat se do karlovarského luxusního grandhotelu Puppu (asi neví, jaké jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krokodýl Dundee 226. září 2022 Krokodýl Dundee 2 Krokodýl Dundee II je akční komedie z roku 1988 a druhý díl filmové série Krokodýl Dundee. Navazuje na film Krokodýl Dundee (1986) a byl následován filmem Krokodýl Dundee v Los Angeles […] Posted in Speciály
  • Program na ochranu princezen – šlechtičnou v každé situaci24. září 2022 Program na ochranu princezen – šlechtičnou v každé situaci Při korunovaci na královnu malého státu Costa Luna je šestnáctiletá princezna Rosalinda (Demi Lovato) svržena zlým diktátorem země Costa Estreia, generálem Magnusem Canem. Aby přežila, je […] Posted in Retro filmové recenze
  • František Filipovský se narodil před 115 lety23. září 2022 František Filipovský se narodil před 115 lety Narodil se v rodině skladatele a hudebníka Františka Filipovského staršího dne 23. září 1907 v Přelouči a studoval na gymnáziu v Pardubicích. Již od mládí se zajímal o kulturu a kromě […] Posted in Články
  • Slavnostní premiéra filmu Indián22. září 2022 Slavnostní premiéra filmu Indián Ve středu 21.září 2022 proběhla v Praze v kině Světozor slavnostní premiéra filmu Indián režiséra Tomáše Svobody. Večer zahájila taneční skupina Night crow, která tančí ve stylu […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,29065 s | počet dotazů: 258 | paměť: 60731 KB. | 30.09.2022 - 14:10:45