Kritiky.cz > Zajímavosti > Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně

Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně

Stras03

Kolik loka­cí se vystří­da­lo?

Film byl natá­čen cel­kem v 9 loka­cích:

Zámek Líšno

Zámek Liteň

Základní ško­la Františka Josefa Řezáče – Liteň

Veterina „U MED.Věda“ – Řevnice

Prádelna „QUIDO“ – Praha 3

1. Toušeňská, s.r.o.

Kino Řevnice

Městský úřad Řevnice

ZUŠ Řevnice

Která loka­ce byla nej­vět­ší, kte­rá nejmen­ší?

Největší byl urči­tě zámek Líšno a cuk­ro­var v Lázních Toušeň

Nejmenší vete­ri­nár­ní kli­ni­ka „U MED.Věda“ – Řevnice

Kolik zví­řat a jaká si ve fil­mu zahrá­la?

3 kocou­ři

 

Který trik byl tech­nic­ky nej­ná­roč­něj­ší?

Vypití zmi­zí­ku Eleonorem, kdy byl Petr Šimčák natřen zele­nou bar­vou a oble­čen do zele­né­ho oble­če­ní a  ve fil­mu „hra­je“ jeho prázd­né oble­če­ní.

Jakou nej­ví­ce neob­vyklou rekvi­zi­tu bylo tře­ba pro film obsta­rat? Létací koš­tě pro Žofii

V koli­ka scé­nách bylo tře­ba vyu­žít dublé­ry nebo kaska­dé­ry? V žád­ných scé­nách se kaska­dé­ři nebo dublé­ři nevy­u­ži­li, her­ci všech­ny scé­ny nato­či­li sami

Která kaska­dér­ská scé­na byla nej­ná­roč­něj­ší?

Topení v ryb­ní­ku, kdy se muse­li namo­čit Matěj Hádek, Jiří Dvořák a Pavel Bezděk

 

Jaké nej­za­jí­ma­věj­ší dáreč­ky dostal Zdeněk Troška během natá­če­ní? Různé dor­ty ve tva­ru stra­ši­del a na zám­ku Líšno nám míst­ní oby­va­tel­ka nosi­la čer­stvé uze­ni­ny z míst­ní výrob­ny

  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […]
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […]
  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […]
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […]
  • Babovřesky 326. září 2019 Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a […]
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […]

Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com