Strašák nemovitostí – skryté vady

img a277161 w1727 t1479487704


Není nic hor­ší­ho, než skry­tá vada. Z nemo­vi­tos­ti jste nad­še­ni, ale div­né je, že se zájem­ci buď pří­liš nehr­nou, nebo hrnou, ale nikdo ji ješ­tě nekou­pil. Mělo by vám být jas­né, že mož­ná není něco v pořád­ku. Samozřejmě je mož­né, že jste měli štěs­tí a pros­tě jste jako prv­ní pro­je­vi­li o nemo­vi­tost zájem, ane­bo také ne a v tom pří­pa­dě je tře­ba konat.
stejná okna

Prohlídka od inspekce

Vám se nemo­vi­tost líbí, neshle­da­li jste na ní žád­né záva­dy, kte­ré by vám vadi­li a teď je řada na odbor­ní­cích – inspek­to­rech. Nejčastější pro­blémy jsou shle­dá­vá­ny:
mech na střeše

I.                   Spousta pro­blé­mů se týká oken. Netěsní, nema­jí dosta­teč­nou izo­la­ci, zaté­ká jimi do domu. Dokonale okno pro­vě­ří spe­ci­ál­ní kame­ra, kte­rá vyhod­no­tí úni­ky tep­la.

II.                Podlahy. Tady je dal­ší z nej­čas­těj­ších pro­blé­mů. Většinou jejich vadu nezjis­tí­te na prv­ní pohled, ale když posta­ví­te náby­tek ke zdi, může se vám klid­ně stát, že vám z knihov­ny začnou poma­lu vypa­dá­vat kni­hy. I s tím­to pro­blé­me si inspek­to­ři doká­ží pora­dit a přes­ně vám řek­nou, v kte­rém mís­tě je potře­ba pod­la­ha opra­vit a proč.

III.             Střecha a plášť budo­vy. Něco by měla napo­vě­dět napří­klad praskli­na na domě. Na stře­chu se musí vylézt a zkon­t­ro­lo­vat, v jaké je kon­di­ci.

IV.             Venkovní para­pe­ty. I tady je dob­ré si pořád­ně pro­vě­řit jejich těs­nost a kon­struk­ci. Může totiž jimi zaté­kat a vlh­kost se pře­ná­šet do vnitř­ku nemo­vi­tos­ti a ta může mít za násle­dek vznik plís­ní. Jak se říká, všech­no sou­vi­sí se vším.
prasklina na zdi 
Pokud jste si již někdy necha­li něco posta­vit a nemě­li mož­nost na sta­va­ře dohlí­žet kaž­do­den­ně, víte, že se kva­lit­ně odve­de­né prá­ce nej­spíš nedo­čká­te. Na vině jsou šibe­nič­ní ter­mí­ny, tlak na níz­ké ceny, ale také níz­ká úro­veň někte­rých řeme­sl­ní­ků. Zkrátka, kou­pě nemo­vi­tos­ti je vel­mi závaž­né roz­hod­nu­tí, než abychom si ji vybí­ra­li jen sami, pokud tedy sami nejsme odbor­ní­ky. Oslovit tak zku­še­né inspek­to­ry se roz­hod­ně vypla­tí.
 


Foto: Pixabay

  • Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu?22. ledna 2021 Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu? Ať už koupě nebo rekonstrukce bytu či domu vždy to spolkne velkou část rodinného rozpočtu. Někdy není zbytí a je potřeba financovat i z jiných zdrojů. Ale co je pro Vás nejlepší? […] Posted in Pro domov
  • TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik12. ledna 2021 TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik 1)      Kolik na to máte? Ze všeho nejdřív si stanovte cenu, kterou vás propagace maximálně můžete stát. Nebyli byste ani první ani poslední, kdo celý kapitál firmy vrazil do reklamy a […] Posted in Pro domov
  • TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve12. ledna 2021 TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve Vyjít s penězi občas není jednoduché ani pro jednoho člověka, natož když jste na to dva. Každý má jiné představy o výdajích, o šetření, na který účet by měly peníze chodit, kolik by se […] Posted in Pro domov
  • Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím11. ledna 2021 Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím Bankovní účet nebo jiný bankovní produkt je dnes samozřejmostí. Provádíme platby internetovým bankovnictvím, využíváme hypotéky, spořící účty a spoustu jiných bankovních produktů. Co […] Posted in Pro domov
  • Nenechte se tlačit18. prosince 2020 Nenechte se tlačit Jezdíte, vybíráte a stále ne narazit na tu pravou nemovitost, která by se vám oběma líbila. Hlavně se nenechte do ničeho tlačit. Mělo by vás nechat relativně v klidu, že vám realitní […] Posted in Pro domov
  • Velká hospodářská krize15. prosince 2020 Velká hospodářská krize Jak se vlastně stane, že se může celý finanční systém prosperujícího státu zhroutí? Amerika 20. let byla to, co znáte z Velkého Gatsbyho. Svět swingu, rozvíjející se kultura i věda, doba […] Posted in Pro domov
  • Tisíce na domov nestačí11. prosince 2020 Tisíce na domov nestačí Je jasné, že pokud chcete získat vlastní bydlení a nemáte dostatek peněz, příbuzní a kamarádi vám zřejmě nepomohou. Vlastní bydlení není o tisících, ale o miliónech a to je přece jen […] Posted in Pro domov
  • Rodinný rozpočet boháčů25. listopadu 2020 Rodinný rozpočet boháčů Občas se v životě stane, že se dostanete do nepříjemné situace, kdy jsou vaše příjmy nižší, než byste si přáli. Z úst různých finančních expertů slýcháváme, jak důležité je mít úspory […] Posted in Pro domov
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […] Posted in Recenze knih
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,05608 s | počet dotazů: 218 | paměť: 46886 KB. | 23.01.2021 - 18:09:30