Kritiky.cz > Pro ženy > Stop akné

Stop akné

img a287318 w1731 t1497946113

Stojíme před zrca­dlem a pozo­ru­je­me svo­ji pleť, opět máme pupí­nek na bra­dě. Kdyby jen na bra­dě, pupín­ky se obje­vu­jí na čele i tvá­řích. Není pra­vi­dlem, že akné posti­hu­je jen mla­dist­vé ve věku od
13  - 18let, pupín­ky otra­vu­jí život i dospě­lým. Problematická část ple­ti je tzv. „T-zóna“ , oblast čela, nosu, tvá­ří a bra­dy, kde se naše pokož­ka hod­ně mas­tí. Co vlast­ně způ­so­bu­je tvor­bu nevzhled­ných pupín­ků a jak tvor­bě akné před­chá­zet? Správná péče, vyvá­že­ná stra­va a méně stre­su! Krásná a čis­tá pleť je naším snem, pře­de­vším nechce­me žád­né pupín­ky!
 zelenooká zrzka
Nepříznivé vli­vy
Jsou věci, kte­ré naší ple­ti oprav­du nese­dí a nedě­la­jí jí dob­ře, jak se říká. Pleť se Vám může zhor­šit i ze stre­su nebo špat­né­ho pro­stře­dí. Některé jíd­lo také způ­so­bu­je výskyt nežá­dou­cí­ho akné, vyva­ruj­te se nezdra­vé­mu jídlu. Čemu se vyva­ro­vat abychom měli krás­nou pleť bez pupín­ků?
 
1.       Vyvarujte se vel­ké­mu množ­ství čoko­lá­dy, čoko­lá­da způ­so­bu­je výskyt malých pupín­ků.
2.       Opatrně s koře­ně­ným jíd­lem, pří­liš páli­vé a koře­ně­né jíd­lo nepro­spí­vá naší ple­ti.
3.       Kyselé okur­ky, i když je máme rádi, nejsou dob­ré pro krás­nou pokož­ku.
4.       Pleti ško­dí praš­né a zakou­ře­né pro­sto­ry, zaná­ší se póry a pokož­ka nemů­že dýchat.
5.       Hormonální změ­ny naru­šu­jí celé naše fun­go­vá­ní orga­nis­mu, ple­ti také ško­dí.
6.       Špatné odli­čo­vá­ní a čiš­tě­ní ple­ti zaná­ší póry, jít spát s make-upem na obli­če­ji je pro naši pleť pří­mo horor!
 akné na tváři
Správná péče pro krá­su naší ple­ti
 
Péči o naši pleť nesmí­me zane­dbá­vat, pro­to posti­hu­je akné a nepří­jem­né pupín­ky i nás dospě­lé. Nestaráme se o sebe, uspě­cha­ný život­ní styl nás vyčer­pá­vá a vše se odrá­ží na naší ple­ti. Proto rela­xuj­te, pou­ží­vej­te kva­lit­ní kos­me­ti­ku a čis­tě­te svo­ji pleť. Správné čiš­tě­ní ple­ti, dodr­žo­vá­ní zdra­vé stra­vy, pod­po­ří zdra­vý a krás­ný vzhled naše­ho obli­če­je. Používejte mas­ky a pro­duk­ty bylin­né a nepar­fe­mo­va­né, nej­lé­pe se o krá­su naší ple­ti posta­rá pří­ro­da!


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...