Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Stockholmský syndrom

Stockholmský syndrom

word image 14

Kriminalista Viktor Mojžíš (David Švehlík) při obra­ně své dce­ry, kte­rou napad­ne rotvaj­ler, zastře­lí nejen psa, ale nešťast­nou náho­dou postře­lí i jeho maji­te­le Jindřicha Oseckého (Martin Finger). Když vyjde z věze­ní, je bez prá­ce, man­žel­ka, kte­rá se s ním roz­ved­la, po něm poža­du­je dluž­né výživ­né na dce­ru, a Oseckému, kte­rý skon­čil po inci­den­tu na inva­lid­ním vozí­ku, musí splá­cet odškod­né. Jeho býva­lý kole­ga od poli­cie pplk. Taraba (Martin Pechlát) mu sice seže­ne prá­ci v sou­kro­mé bez­peč­nost­ní agen­tu­ře, ale ta na spla­ce­ní všech dlu­hů nesta­čí. V téže době na němec­ké dál­ni­ci uprch­ne svým pasá­kům dce­ra Jindřicha Oseckého Klára (Elizaveta Maximová), kte­rá byla něko­lik let nezvěst­ná. Policejní tým vede­ný pplk. Tarabou se pouš­tí do vyšet­řo­vá­ní. Podezřelým je Lukáš Kulhánek (Vojtěch Vondráček), řidič auta, z něhož se Kláře poda­ři­lo utéct. Jeho boss Mareš (Pavel Batěk) trvá na tom, že je potře­ba Kláru za kaž­dou cenu uml­čet, aby pro­ti Lukášovi nemoh­la svěd­čit, čímž by je všech­ny ohro­zi­la. Manželé Osečtí si psy­chic­ky zlo­me­nou Kláru vez­mou do domá­cí péče. Když ale zjis­tí, že je Kulhánek sle­du­je a poli­cie nemá dosta­tek důka­zů jej obvi­nit, roz­hod­nou se vzít spra­ve­dl­nost do vlast­ních rukou. Osudy Oseckých a Viktora se tak po letech zno­vu neče­ka­ně pro­tnou.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,27740 s | počet dotazů: 224 | paměť: 54371 KB. | 26.01.2022 - 06:34:41