Štítky: zemědělství

0

Benjamin Kuras o Pohřbívání svobody, ovšem s nadhledem a vtipem

Tohle je jed­na z knih, kte­rou bych tak ráda si uži­la načte­nou! Aby vynik­la její dra­ma­tič­nost, vtip, nad­hled a leh­kost, se kte­rou se vám doslo­va vry­je pod kůži a sta­ne se návy­ko­vou. No ano, i ten, kdož se o poli­ti­ku nijak neza­jí­má, se najed­nou ocit­ne upro­střed boje o moc, boje o Evropu, upro­střed zhoub­né­ho buje­ní médií s jejich...

Autor: