Kritiky.cz >

Múzy za ostnatým drátem

Čas od času ráda zablou­dím ke kni­hám, kte­ré se ode­hrá­va­jí v obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky, a výjim­kou není ani kni­ha s pří­znač­ným názvem Múzy za ost­na­tým drá­tem od skvě­lé­ho spi­so­va­te­le J. C. Mateise,... Read more »
Stránka načtena za 3,28009 s | počet dotazů: 183 | paměť: 40821 KB. | 22.09.2023 - 01:15:11