Štítky: Wimbledon

0

Steffi Graf - tenisová hrdinka dob minulých, ale i současných

Stefanie Maria Graff, kte­rou všich­ni zna­jí jako Steffi Graf, byla jed­nou z nej­lep­ších tenis­tek v his­to­rii bílé­ho spor­tu. Narodila se 14. červ­na 1969 v Západním Německu, kon­krét­ně v Mannheimu. V deví­ti letech se s rodi­nou pře­stě­ho­va­li do sou­sed­ní­ho měs­ta - Brühl. Od tří let jí učil její otec teni­so­vé­mu umě­ní, což se mu za pár let vypla­ti­lo....

Autor:
NOVA - 06.03.20180

NOVA - 06.03.2018

Televizni pro­gram na 06.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 06.03. 05:55 06.03. 08:40MentalistaTým je při­vo­lán k vraž­dě dvou stu­den­tů. Do úřa­du FBI násled­ně při­jde Gab...

Autor:
NOVA - 04.03.20180

NOVA - 04.03.2018

Televizni pro­gram na 04.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Robinsonův ostrovZbývá 26 dní. Dnes večer boju­jí kme­ny Manobo a Kalinga o pořád­nou odmě­nu a jeden hráč už do boje o titul n...

Autor: