Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Do Wasteland 3 zamířila nová aktualizace, která zrychluje...

Do Wasteland 3 zamí­ři­la nová aktu­a­li­za­ce, kte­rá zrych­lu­je načí­tá­ní až o 60%. Místo před­cho­zích 38 sekund se hra na počí­ta­cích nyní načte za 13 vte­řin. Na kon­zo­lích bylo načte­ní zkrá­ce­no...Read more »

Načítací obrazovky v Doom Eternal na konzoli Xbox Series X...

Načítací obra­zov­ky v Doom Eternal na kon­zo­li Xbox Series X budou trvat pár vte­řin, pochlu­bil se her­ní desig­nér Álvaro Castellano na svém Twitter účtuRead more »

Zahraniční média, která obdržela Xbox Series X předčasně...

Zahraniční média, kte­rá obdr­že­la Xbox Series X před­čas­ně jsou z kon­zo­le nad­še­ná. Xbox Series X oprav­du zkra­cu­je načí­tá­ní her, prý až o 80%. U Red Dead Redemption 2 to bylo 38 vte­řin,...Read more »

Xbox Series S prezentuje přepínání mezi hrami, které bude...

Xbox Series S pre­zen­tu­je pře­pí­ná­ní mezi hra­mi, kte­ré bude sku­teč­ně trvat jen pár vte­řin. Nicméně je nut­né podotknout, že u next-gen titu­lů to může na kon­zo­li trvat pod­stat­ně déle.Read more »

Časová smyčka v FPS střílečce Lemnis Gate dlouhá 25...

Časová smyč­ka v FPS stří­leč­ce Lemnis Gate dlou­há 25 vte­řinRead more »
Stránka načtena za 1,67902 s | počet dotazů: 171 | paměť: 32894 KB. | 17.05.2022 - 09:21:35