Kritiky.cz >

Základy gymnastické přípravy dětí

Moje gene­ra­ce byla v hodi­nách těles­né výcho­vy vycho­va­ná tra­dič­ním pří­stu­pem zamě­ře­ným na výkon a sou­tě­ži­vost při pou­ži­tí spe­ci­fic­kých pomů­cek, kdy po nás uči­tel vyža­do­val kázeň a přes­né pro­ve­de­ní cvi­ků. Na uči­te­lo­vu obra­nu lze kon­sta­to­vat,...Read more »
Stránka načtena za 1,96822 s | počet dotazů: 154 | paměť: 27060 KB. | 04.03.2021 - 20:01:43