Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Jak kouzlo do houslí vklouzlo - poetický příběh o Františkovi

František jako malý chla­pec milo­val hud­bu, fas­ci­no­va­ly ho hudeb­ní nástro­je. Jeho pan uči­tel ho začal učit hrát na hous­le. Rodiče měly hos­po­dář­ství a moc s tím nesou­hla­si­li. Říkali, že si hud­bou...Read more »

Archa knih: Skutečná pravda se skrývá mezi řádky...

Archa knih od auto­ra Jana Tománka je sil­ným a neza­po­me­nu­tel­ným pří­bě­hem, kte­rý vás donu­tí zamys­let se nad svým dosa­vad­ním živo­tem. V člo­vě­ku pak poma­lu a jis­tě začí­na­jí hlo­dat myš­len­ky, co tam v hlou­bi...Read more »

Viking City Builder je jako Manor Lords. Na hře pracuje pouze...

Viking City Builder je jako Manor Lords. Na hře pra­cu­je pou­ze jedi­ný člo­věk a také z Polska. Propracovaná stra­te­gii bude vůbec prv­ní, kte­rá bude pod­po­ro­vat tech­no­lo­gii ray­tra­cing. Jinak se má jed­nat...Read more »
Stránka načtena za 2,46344 s | počet dotazů: 191 | paměť: 36343 KB. | 19.08.2022 - 22:54:14