Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Ubisoft se neplánuje vrátit ke kořenům Assassin’s...

Ubisoft se neplá­nu­je vrá­tit ke koře­nům Assassin’s Creed. Přechod na RPG model fran­couz­ské spo­leč­nos­ti vyho­vu­je, což zna­čí i fakt, že Assassin’s Creed Valhalla zazna­me­nal nej­lep­ší start v his­to­rii fran­ší­zy.Read more »

Tým Farflame se pustil do překladu Assassin’s Creed...

Tým Farflame se pus­til do pře­kla­du Assassin’s Creed Valhalla. Později budou pře­lo­že­ny i DLC.Read more »

Za nákup vybraných SSD disků Samsung nyní získáte...

Za nákup vybra­ných SSD dis­ků Samsung nyní zís­ká­te Assassin’s Creed Valhalla. K nové gene­ra­ci gra­fic­kých karet Nvidia zase Far Cry 6.Read more »

Podívejte se na rozpis tzv. post launch obsahu do...

Podívejte se na roz­pis tzv. post launch obsa­hu do Assassin’s Creed Valhalla. Obsah zdar­ma by měl dora­zit ke kon­ci letoš­ní­ho roku.Read more »

Rozjedete Assassin’s Creed Valhalla? Podívejte se na...

Rozjedete Assassin’s Creed Valhalla? Podívejte se na hard­ware spe­ci­fi­ka­ce.Read more »

Na konzolích bude Assassin’s Creed: Valhalla vyžadovat...

Na kon­zo­lích bude Assassin’s Creed: Valhalla vyža­do­vat při­bliž­ně 50 GB, odha­lil Microsoft StoreRead more »

Příběhový trailer na Assassin’s Creed Valhalla odhaluje...

Příběhový trai­ler na Assassin’s Creed Valhalla odha­lu­je zís­ká­ní skry­té čepe­leRead more »

Assassin’s Creed Valhalla na konzoli Xbox Series X...

Assassin’s Creed Valhalla na kon­zo­li Xbox Series X pobě­ží v 60 FPS ve 4K. Slabší Xbox Series S by měl zvlád­nout 30 FPS ve 4K.Read more »

Assassin’s Creed Valhalla přesouvá své datum vydání...

Assassin’s Creed Valhalla pře­sou­vá své datum vydá­ní kvů­li kon­zo­lím Xbox Series X a Xbox Series S ze 17. 11. na 10. 11.2020Read more »

Souboje s mýtickým bytostmi v Assassin’s Creed Valhalla

Souboje s mýtic­kým bytost­mi v Assassin’s Creed ValhallaRead more »

Obaly PS5 verzí Assassin’s Creed Valhalla a Watch Dogs...

Obaly PS5 ver­zí Assassin’s Creed Valhalla a Watch Dogs LegionRead more »

30 minut z prozkoumávání Anglie v Assassin’s Creed Valhalla

30 minut z pro­zkou­má­vá­ní Anglie v Assassin’s Creed ValhallaRead more »

Assassin’s Creed Valhalla na nové gameplay ukázce v rámci...

Assassin’s Creed Valhalla na nové gameplay ukáz­ce v rám­ci pre­zen­ta­ce Ubisoft ForwardRead more »

Souboj s boseem na dalším uniklému videu z Assassin’s...

Souboj s bose­em na dal­ším unik­lé­mu videu z Assassin’s Creed: ValhallaRead more »

Z Xbox Game Pass Microsoft odebere 31. června tituly Metro...

Z Xbox Game Pass Microsoft ode­be­re 31. červ­na titu­ly Metro Exodus, Life is Strange 2, Shadow Tactics – Blades of the Shogun, ACA Neogeo Metal Slug X, Neon Chrome, SteamWorld...Read more »
Stránka načtena za 1,46796 s | počet dotazů: 192 | paměť: 33153 KB. | 17.05.2022 - 07:46:50