Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Můj rok 1982

Rok 1982 vel­mi boha­tý na růz­né udá­los­ti. Tato kni­ha vás celým rokem pro­ve­de. Dozvíte se, jaká byla poli­tic­ká situ­a­ce, jak to vypa­da­lo ve ško­lách, co se pro­dá­va­lo na čer­ném...Read more »

Elizabeth Banks pro Universal natočí thriller Cocaine Bear....

Elizabeth Banks pro Universal nato­čí thriller Cocaine Bear. Scénář napí­še Jimmy Warden (Chůva na zabi­tí: Krvavá krá­lov­na). Produkovat budou Phil Lord (Spider-Man: Paralelní svě­ty, LEGO® pří­běh 2, LEGO® Batman...Read more »

HBO kromě dvou prequelů chystá animovaný seriál ze světa...

HBO kro­mě dvou preque­lů chys­tá ani­mo­va­ný seri­ál ze svě­ta Her o trů­ny. Z jakých udá­los­tí bude seri­ál vychá­zet se zatím neví.Read more »

Don Cheadle coby War Machine dostane seriál Armor Wars na...

Don Cheadle coby War Machine dosta­ne seri­ál Armor Wars na Disney+. Série vychá­ze­jí­cí ze stej­no­jmen­né­ho komik­su z 80. let sle­du­je udá­los­ti po tom, co je Starkova tech­no­lo­gie odci­ze­na.Read more »

Plzeňský festival Finále Plzeň představil svůj doprovodný program

Doprovodný pro­gram Finále Plzeň: Čtvrtek 19. dub­na: 19:00                          Papírna                                                veče­ře – čes­ká kuchy­ně Pátek 20. dub­na: 21:00                          Kopeckého sady              silent kino: Extase (r. G. Machatý, 1932) Sobota 21. dub­na...Read more »

Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová

Slovenská hereč­ka Zuzana Kronerová pochá­zí z herec­ké rodi­ny. Má za sebou desít­ky fil­mo­vých rolí a seri­á­lů. A letos zís­ka­la Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu Bába z ledu, reži­sé­ra Bohdana...Read more »

Podívejte se vzkaz známého herce k filmu, jenž vstoupil do kin

Read more »

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Českých lvů. Film vyprá­ví pří­běh...Read more »
Stránka načtena za 1,42615 s | počet dotazů: 174 | paměť: 33188 KB. | 17.05.2022 - 15:27:59