Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Hra s přesahem. Tvůrci Ghost of Tsushima Nate Foxe a Jason...

Hra s pře­sa­hem. Tvůrci Ghost of Tsushima Nate Foxe a Jason Connell ze Sucker Punch Productions byli vyzna­me­ná­ni za skvě­lou prá­ci v oblas­ti pro­pa­ga­ce ost­ro­va Cušima. Do budouc­na Sony chys­tá s měs­tem turis­tic­kou...Read more »

Pokračování Ghost of Tsushima má pravděpodobně zelenou....

Pokračování Ghost of Tsushima má prav­dě­po­dob­ně zele­nou. Naznačuje to inze­rát na strán­kách stu­dia Sucker Punch Productions (Infamous), kte­rý nabí­zí pozi­ci com­bat desig­né­ra, kte­rý musí hrát Ghost of Tsushima, aby...Read more »

Výsledky PlayStation’s Game of the Year Awards 2020:...

Výsledky PlayStation’s Game of the Year Awards 2020: Nejlepší pří­běh 1. The Last of Us Part II... 2. Ghost of Tsushima 3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 4. Final Fantasy...Read more »

Ghost of Tsushima zaznamenala obrovský úspěch. Titulu...

Ghost of Tsushima zazna­me­na­la obrov­ský úspěch. Titulu zasa­ze­né­ho do feu­dál­ní­ho Japonska se od čer­ven­ce pro­da­lo už 5 mili­o­nů kopií.Read more »

PS4 exkluzivity Ghost of Tsushima se za měsíc červenec...

PS4 exklu­zi­vi­ty Ghost of Tsushima se za měsíc čer­ve­nec digi­tál­ně pro­da­lo 1,9 mili­o­nu kusůRead more »

Ghost of Tsushima představuje online kooperaci s názvem...

Ghost of Tsushima před­sta­vu­je onli­ne koo­pe­ra­ci s názvem LegendsRead more »

Ghost of Tsushima dostane online multiplayer s názvem Legends....

Ghost of Tsushima dosta­ne onli­ne mul­tipla­yer s názvem Legends. Ten bude kom­plet­ně zdar­ma a vyjde ješ­tě letos. Ve dvou až čtyřech hrá­čích bude­me hrát za jed­no­ho ze čtyř váleč­ní­ků - samu­ra­je,...Read more »

Ghost of Tsushima po japonském trhu dobývá i ten americký....

Ghost of Tsushima po japon­ském trhu dobý­vá i ten ame­ric­ký. Titulu od stu­dia Sucker Punch Productions se pro­da­lo mini­mál­ně 2,4 mili­o­nu kopií a cel­ko­vé pořa­dí nej­pro­dá­va­něj­ší her roku v USA mu pat­ří páté...Read more »

Ghost of Tsushima v infografice

Ghost of Tsushima v info­gra­fi­ceRead more »

PlayStation informuje, že Ghost of Tsushima je v Japonsku...

PlayStation infor­mu­je, že Ghost of Tsushima je v Japonsku bez­na­děj­ně vypro­da­ný. Momentálně má na kon­tě asi 2 mili­o­ny pro­da­ných fyzic­kých kopií celo­svě­to­vě.Read more »

Ghost of Tsushima podle neoficiálních čísel prodala už 2...

Ghost of Tsushima pod­le neo­fi­ci­ál­ních čísel pro­da­la už 2 mili­o­ny kopiíRead more »

Ghost of Tsushima prodává o 7% více krabicovek než Days Gone

Ghost of Tsushima pro­dá­vá o 7% více kra­bi­co­vek než Days GoneRead more »

Koncepty hrdiny Abela a jeho nepřátel z ukončeného projektu...

Koncepty hrdi­ny Abela a jeho nepřá­tel z ukon­če­né­ho pro­jek­tu Prophecy, na kte­rém děla­lo stu­dio Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima, Infamous) +5Read more »

Prozkoumávání světa v krátkém trailer na Ghost of...

Prozkoumávání svě­ta v krát­kém trai­ler na Ghost of Tsushima, kte­rá se už dnes dosta­la na pul­ty obcho­dů a digi­tál­ní­ho pro­de­jeRead more »

Odhaleno bylo i úvodní menu Ghost of Tsushima

Odhaleno bylo i úvod­ní menu Ghost of TsushimaRead more »

Bouře přichází v novém filmečku Ghost of Tsushima

Bouře při­chá­zí v novém fil­meč­ku Ghost of TsushimaRead more »
Stránka načtena za 1,47850 s | počet dotazů: 187 | paměť: 33458 KB. | 19.05.2022 - 20:43:11